Yrkestrafikkforbundet

Bekymret for dobling av lagerulykker

Del

Mens ulykkestallene i andre næringer har holdt seg stabilt har ulykkene innen transport og lager nesten doblet seg på fire år viser tall fra SSB. Yrkestrafikkforbundet (YTF) er bekymret for en fryktkultur og et kontrollregime i næringen, med utstrakt bruk av innleide vikarer.

Til fritt bruk i saken.
Til fritt bruk i saken.

I løpet av perioden 2015 – 2018 har antall ulykker innen transport og lagring endret seg fra 0,7 rapporterte ulykker pr 1000 ansatte til 1,2 ulykker.

Flere ulykkesdager enn skadefrie dager
Advokat Josefine Wærstad i Yrkestrafikkforbundet sier forbundet ofte får tilbakemeldinger som understøtter tallene.

- I en større lagerbedrift på Østlandet har vi kjennskap til at det oppsto innrapporterte skader eller nestenulykker i mer enn halvparten av årets arbeidsdager i fjor. Belastningsskader kommer i tillegg, poengterer Wærstad.

Tier stille om farlige situasjoner
I en undersøkelse utført av Yrkestrafikkforbundet sier 21,55 prosent av lageransatte seg enig i utsagnet: «Av og til lar jeg være å si ifra om farlige situasjoner på arbeidsplassen». Dette plasserer lageransatte i toppskiktet i transportbransjen. Tilsvarende tall for funksjonærer (kontorarbeidere) er 3,12 prosent.

Peker på vikarbruk
Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes er bekymret for at kontrollregimet i næringen, i kombinasjon med utstrakt bruk av vikarer, fører til en fryktkultur med underrapportering og mindre fokus på sikkerhet.

- Denne næringen utpeker seg i transportbransjen som en av verstingene når det kommer til bruk av vikarbyråer. Bare i 2019 førte våre advokater og tillitsvalgte saker som skaffet fast stilling til mer enn 100 midlertidig ansatte lagerarbeidere. Dette er medlemmer som ifølge lovverket ikke skulle vært midlertidig ansatte, sier Klungnes.

- Gulroten kan være fast ansettelse dersom man presterer bedre enn de andre vikarene. Da sier man kanskje ikke ifra om brudd på sikkerhetsrutiner og holder munn om man legger merke til farlige situasjoner på jobben, hevder Klungnes.

Næringen har ansvar
Klungnes mener næringen nå må ta grep for å trygge sine ansatte.

- Dersom næringen ikke tar grep så sitter de stille og ser på at de ansatte skader seg og i verste fall forulykker. Jeg er ikke i tvil om at faste stillinger er med på å skape en kultur der arbeidstakerne er trygge på at de kan prioritere sikkerhet uten at dette får andre negative konsekvenser, avslutter Klungnes.

Om Yrkestrafikkforbundets undersøkelse
Undersøkelsen er gjennomført elektronisk blant Yrkestrafikkforbundets medlemmer, arbeidstakere i transportbransjen. Mer enn 2.800 medlemmer i transportsektoren – derav 125 lageransatte - besvarte undersøkelsen i perioden sommer/høst 2019. Analyse og rapport er utarbeidet i samarbeid med Netigate.

Svarene representerer de lageransatte som har svart 4 og 5 på en skala fra 1 til 5 der 1 er «helt uenig og 5 er «helt enig» på spørsmålet:

«Hvor godt synes du denne setningen passer med din arbeidshverdag? Noen ganger lar jeg være å si ifra om farlige situasjoner på arbeidsplassen.»

«Vet ikke» var også et svaralternativ. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Til fritt bruk i saken.
Til fritt bruk i saken.
Last ned bilde
Til fritt bruk i saken. Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes. Foto krediteres Per Christian Lind.
Til fritt bruk i saken. Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes. Foto krediteres Per Christian Lind.
Last ned bilde
Til fritt bruk i saken. Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes. Foto krediteres Per Christian Lind.
Til fritt bruk i saken. Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes. Foto krediteres Per Christian Lind.
Last ned bilde
Til fritt bruk i saken. Advokat i Yrkestrafikkforbundet Josefine Wærstad.
Til fritt bruk i saken. Advokat i Yrkestrafikkforbundet Josefine Wærstad.
Last ned bilde

Lenker

Om Yrkestrafikkforbundet

Yrkestrafikkforbundet
Yrkestrafikkforbundet
Lakkegata 19-23
0187 Oslo

40 60 37 00http://www.ytf.no

Yrkestrafikkforbundet (YTF) har nesten 12.000 medlemmer i transportbransjen og er blant annet det forbundet som organiserer flest bussjåfører i Norge. 

Vi har over 400 tillitsvalgte rundt om i landet og har medlemmer innen buss, gods, lager og logistikk, bane, funksjonærer, taxi, bilbergere, anleggstransport, kran, miljøtransport, mobilitetsbransjen og parkering.

Følg saker fra Yrkestrafikkforbundet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Yrkestrafikkforbundet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Yrkestrafikkforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom