Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Bedre stat-prisen for 2021 til Dødsårsaksregisteret

Del

Folkehelseinstituttet og Direktoratet for e-helse ble i dag tildelt Bedre stat-prisen 2021 for elektronisk melding om dødsårsak. Med denne løsningen slipper legene å bruke tid på tungvinte manuelle prosesser, og informasjonen kommer raskere fram til de som trenger den.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) delte ut prisen på den årlige styringskonferansen til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) i dag.

Sanner sier at den nye løsningen er nyttig på flere måter.

– Rask oppdatering av informasjon om dødsfall gjør prosessene enklere for pårørende. Det er også nødvendig for å kunne drive helseovervåkning og beredskapsarbeid, sier Sanner.

Besparing: 68 millioner kroner

Innføring av elektronisk melding om dødsårsak er resultat av et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet (FHI) og Direktoratet for e-helse. Det gir enklere utfylling, raskere oppdatering og bedre kvalitet på dataene i Folkeregisteret og Dødsårsaksregisteret. Innsparingene er beregnet til 68 millioner kroner.

I april 2020 steg antall elektroniske meldinger markant, og stigningen fortsetter. Økningen skyldes en oppfordring fra FHI til helsesektoren om å melde Covid-19-dødsfall elektronisk.

Unngår forsinkelser for pårørende

Før innføringen av elektronisk melding startet i 2018, var arbeidsflyten papirbasert. Papirmeldingene kom sent frem og la begrensninger på hvor raskt og godt dataene i Dødsårsaksregisteret kunne oppdateres.

Tiltaket har gitt legen som melder om dødsårsak, politi, kommunelege og folkeregisteret en enklere, bedre og tryggere løsning. Det har også gitt positive effekter for pårørende, som unngår at oppgjør og skifte ikke kan starte fordi tingrett eller lensmann ikke har mottatt informasjon i tide.

Elektronisk melding med kryptering av helseopplysninger gir bedre personvern og bedre informasjonssikkerhet. Sensitive opplysninger om dødsårsak er ikke synlige for mange ulike aktører, og man unngår at de kommer på avveie og kan kopieres. Pårørende unngår at oppgjør og skifte ikke kan startes fordi tingrett eller lensmann ikke har mottatt informasjon om dødsfallet.

De som har sittet i juryen er DFØs direktør Hilde Singsaas, leder av tankesmien Civita, Kristin Clemet, tidligere departementsråd i Samferdselsdepartementet, Eva Hildrum, leder av Digitaliseringsrådet, Svein Kristensen og professor i ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen.

Styringskonferansen er den største fagkonferansen for styring i staten. Den har som mål å inspirere og motivere til god styring i statlige virksomheter. 

Kontakter

Bilder

Fra venstre finansminister Jan Tore Sanner, direktør for Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg og direktør for DFØ, Hilde Singsaas.
Fra venstre finansminister Jan Tore Sanner, direktør for Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg og direktør for DFØ, Hilde Singsaas.
Last ned bilde

Lenker

Om Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
Karl Johans gate 37B
0162 Oslo

400 07 997http://www.dfo.no

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom regelverksforvaltning, kompetansetiltak, rådgivning og fellestjenester.

Følg pressemeldinger fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom