UiO - Det medisinske fakultetUiO - Det medisinske fakultet

Bedre oppfølging i psykisk helsevern kan redde liv

Del

Akuttavdelinger på sykehus må samarbeide tettere med psykisk helsevern om pasienter som har skadet seg selv eller prøvd å ta livet sitt, ifølge professor Ping Qin.

Pasienter som blir henvist til psykisk helsevern, men ikke følges opp er i høyrisikosonen for selvmord, ifølge en ny studie.  Foto: Colourbox
Pasienter som blir henvist til psykisk helsevern, men ikke følges opp er i høyrisikosonen for selvmord, ifølge en ny studie. Foto: Colourbox

Begrepet «villet egenskade» omfatter både selvskading og selvmordsforsøk. I en ny studie har forskere i Norge og USA undersøkt hvordan det går med pasienter med villet egenskade etter somatisk behandling på sykehus.

Implikasjonene av studien er klare: Alle disse pasientene må følges opp i etterkant, og spesielt de som blir henvist videre til psykisk helsevern.

 – Hvis de henvises men likevel ikke får behandling, er risikoen for at de dør, merkbart høyere enn for andre. Særlig gjelder dette risikoen for selvmord, og særlig i de første årene etter innleggelsen, sier Ping Qin, professor i medisin og suicidologi ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF).

Hun er prosjektleder og førsteforfatter bak studien «Association of Psychiatric Services Referral and Attendance Following Treatment for Deliberate Self-harm With Prospective Mortality in Norwegian Patients», som er publisert i tidsskriftet JAMA Psychiatry.

Hver femte ble ikke fulgt opp

Forskerne tok utgangspunkt i alle som fikk akuttbehandling ved norske sykehus på grunn av villet egenskade i perioden 2008-2018. Data ble hentet fra Norsk pasientregister og inkluderte rundt 43.000 pasienter.

Av de 43.000 pasientene, ble rundt 6.800 henvist eller overført direkte til behandling i psykisk helsevern. Det er sannsynlig at en del av de andre pasientene allerede fikk slik behandling.

Blant de pasientene som ble henvist eller overført, ble de fleste fulgt opp, men én av fem fikk ikke oppfølging. Disse rundt 1.300 pasientene løp en spesielt høy risiko for å dø av selvmord de neste månedene og årene.

De pasientene som ble henvist og fikk oppfølging, hadde derimot ikke forhøyet risiko sammenlignet med resten av pasientgruppen.

 – Behandling beskytter

– Så vidt vi vet, er dette er den første studien der en norsk pasientkohort med villet egenskade følges opp etter innleggelse på denne måten, sier Qin.

 – Det viktigste funnet er at oppfølging i psykisk helsevern ser ut til å ha en beskyttende effekt. Det senker selvmordsrisikoen blant pasienter med villet egenskade. Effekten ses aller best blant pasienter mellom 35 og 64 år og blant de som har en klar hensikt om å skade seg selv.

En britisk studie av forsker Sarah Steeg og kollegaer fant i 2017 at henvisninger til psykisk helsevern ikke hadde en slik beskyttende effekt. I den studien ble det derimot ikke undersøkt om pasientene faktisk ble fulgt opp.

Qin understreker at Steeg og kollegenes funn samsvarer med det hun og kollegaene ser: at henvisninger i seg selv ikke beskytter. Det er deltakelse i psykiatrisk behandling som utgjør en forskjell.

 Noen som bryr seg

– Vi har mye forskning som tyder på at terapi virker. For pasienter med villet egenskade gjelder dette særlig kognitiv atferdsterapi og dialektisk atferdsterapi. Dette tilbys rutinemessig og kostnadsfritt i norske behandlingsinstitusjoner og kan ha hjulpet en del av pasientene i studien, sier hun og legger til:

 – Å bli fulgt opp av en behandler kan åpne for en følelse av å høre til, å bli lyttet til og at noen bryr seg om deg. Dette kan gi håp og føre til at pasienter kommer seg gjennom de vanskelighetene som ligger bak når de skader seg selv.

Ifølge Qin løfter studien fram et forbedringspotensiale i helsevesenet: Somatiske akuttavdelinger må samarbeide tettere med psykisk helsevern om disse pasientene. Det gjelder særlig pasienter som henvises videre, men også de som ikke blir det, mener hun.

– Selv om du er helsepersonell, kan det være vanskelig å forutsi hvilke behov pasientene vil ha framover. Alle som kommer til sykehus på grunn av selvmordsforsøk eller selvskading bør derfor følges opp i etterkant, i det minste med en telefon fra en fagperson i helsetjenesten. Dette bør skje innen et par dager etter at de er skrevet ut, sier Ping Qin.

Referanser

Ping Qin mfl.: Assosciation of Psychiatric Services Referral and Attendance Following Treatment for Deliberate Self-harm With Prospective Mortality in Norwegian Patients. JAMA Psychiatry, 2022. Sammendrag. Doi:10.1001/jamapsychiatry.2022.1124

Sarah Steeg mfl.: Routine hospital management of self-harm and risk of further self-harm: propensity score analysis using record-based cohort data. Psychol Med, 2018. Sammendrag. Doi: 10.1017/S0033291717001702.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Pasienter som blir henvist til psykisk helsevern, men ikke følges opp er i høyrisikosonen for selvmord, ifølge en ny studie.  Foto: Colourbox
Pasienter som blir henvist til psykisk helsevern, men ikke følges opp er i høyrisikosonen for selvmord, ifølge en ny studie. Foto: Colourbox
Last ned bilde
Ping Qin leder registerforskningsgruppen ved NSSF. Den nylig publiserte registerstudien i JAMA Psychiatry inkluderer 43.153 pasienter i tidsrommet 2008 til 2018.
Ping Qin leder registerforskningsgruppen ved NSSF. Den nylig publiserte registerstudien i JAMA Psychiatry inkluderer 43.153 pasienter i tidsrommet 2008 til 2018.
Last ned bilde

Om UiO - Det medisinske fakultet

UiO - Det medisinske fakultet
UiO - Det medisinske fakultet
Klaus Torgårds vei 3
0372 Oslo

22 84 53 00http://www.med.uio.no

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF)

NSSF er Norges ledende senter innen selvmordsforskning og -forebygging med omfattende klinisk og epidemiologisk forskning, samt kartlegging av selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Senteret har et aktivt samarbeid med lignende forskningssentre internasjonalt. 

Vi tilbyr utdanning i Dialektisk atferdsterapi (DBT), utdanning i Forlenget sorg-terapi (FST) og kurs i klinisk suicidologi. 

NSSF drifter også flere nettsteder, det fagfellevurderte tidsskriftet Suicidologi og arbeider for å iverksette kunnskapsbaserte selvmordsforebyggende tiltak på flere nivåer og arenaer nasjonalt og i lokalsamfunnet.

Følg pressemeldinger fra UiO - Det medisinske fakultet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra UiO - Det medisinske fakultet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra UiO - Det medisinske fakultet

ASCERTAIN: Nytt Horisont Europa-prosjekt vil forbedre tilgjengelighet og bærekraft ved innføring av innovative helseteknologier28.11.2022 16:00:00 CET | Pressemelding

Rotterdam og Oslo, 28.11.2022 Å innføre kostbare, innovative helseteknologier er utfordrende for europeiske helsesystemer, og krever utvikling av modeller som sikrer en bærekraftig balanse mellom tilgang til kostnadseffektive teknologier, behov for å stimulere innovasjon og entreprenørskap, samt vurdering av de miljømessige konsekvensene. I forskningsprosjektet ASCERTAIN (Affordability and Sustainability improvements through new pricing, Cost-Effectiveness and ReimbursemenT models to Appraise iNnovative health technologies) vil en europeisk gruppe utvikle modeller som tar hensyn til disse perspektivene. – Vårt oppdrag er å gjøre kostbare medisiner og teknologier mer tilgjengelige i Europa. ASCERTAIN gir oss muligheten til å jobbe mot dette målet, sier Carin Uyl-de Groot, professor ved Erasmus School of Health Policy & Management, og prosjektkoordinator for ASCERTAIN. Modellene vil bli utviklet, testet og validert for tre bruksområder: Presisjonsmedisin innen kreft, celle- og genterapi,

Selvmord med illegale rusmidler etter kontakt med spesialisthelsetjenester for psykisk helse og rus30.8.2022 14:20:42 CEST | Pressemelding

31. august er Verdens overdosedag, og i den anledning lanserer Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling rapporten "Selvmord med illegale rusmidler etter kontakt med spesialisthelsetjenester for psykisk helse og rus". Denne tematiske rapporten omhandler selvmord med illegale rusmidler blant personer som har vært i kontakt med spesialisthelsetjenester for psykisk helse og rus det siste året før de døde.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom