Utleiemegleren

Avkrefter full stans i utleiemarkedet

Del

Utleiemarkedet bærer fortsatt preg av lavere arbeidsinnvandring og færre studenter i byene. Våre utleiekunder er løsningsorienterte og justerer leieprisen etter markedssituasjonen fremfor å la boliger stå tomme, sier administrerende direktør, Vibecke Lyse Augdal.

Utleiemegleren avkrefter full stans i utleiemarkedet. Foto:Shutterstock
Utleiemegleren avkrefter full stans i utleiemarkedet. Foto:Shutterstock

Oslo:

Det kostet i gjennomsnitt 10.021,- kroner å leie en 1-roms leilighet i Oslo i januar, dette er en oppgang på 2,3% fra forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en oppgang på 3,5%.

En 2-roms kostet i gjennomsnitt 13.352,- kroner, dette er en oppgang på 1,4% sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en oppgang på 1,4%.

En 3-roms leilighet i Oslo kostet nå i gjennomsnitt 16.067,- kroner å leie i måneden. Sammenlignet med forrige måned er det en oppgang på 0,2%. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en nedgang på 1,2%.

-Vi opplever et rolig utleiemarkedet som resultat av både lavsesong og Korona, der reduserte flyttestrømmer knyttet til arbeid og studier påvirker etterspørselen etter enkelte boligtyper. For 2- og 3- romsleiligheter med god standard og beliggenhet opplever vi likevel god etterspørsel og stabile priser, mens kollektiv og boliger beregnet på studenter og pendlere tar lengre tid å leie ut. Markedet i februar har vært vesentlig bedre enn desember og januar, om dette er tilfeldig eller at det løsner er litt for tidlig å si – men vi betrakter det som en positiv trend.

Utleiemegleren forvalter leieforhold på vegne av privatpersoner, og gjennom vårt Pro-konsept for næringskunder. Noen velger å selge grunnet gunstige salgspriser, mens de fleste tenker langsiktig og justerer leiepris etter markedet. Her bistår vi med vår kompetanse, og opplever at våre utleiere er løsningsorienterte for å unngå tomme boliger i de største byene. Grunnet det lave rentenivået vil det fortsatt være god lønnsomhet for utleiere, sier regionssjef Siri Anne Bernum Halck.

Bergen

Det kostet i gjennomsnitt 13.884,- kroner å leie en 3-roms i Bergen i februar. Dette var en oppgang på 4,9% sammenliknet med forrige måned og en nedgang på 3,2% sett mot samme måned året før.

- Prisutviklingen hittil i 2021 er positiv i forhold til den noe tyngre perioden i siste kvartal i 2020. Likevel er det i enkelte tilfeller behov for å justere prisene. God standard og sentral beliggenhet er ekstra viktig når det er færre leietakere på markedet.

 Det er grunn til optimisme. Når arbeidsinnvandrere og studentene igjen kommer til Bergen, vil leiemarkedet normaliseres. Vi forventer at den toppen vi normalt har i leiemarkedet på nyåret blir forskjøvet til litt utpå våren sier daglig leder ved Utleiemegleren Bergen, Eirik Hove

Stavanger:

En 2-roms koster i gjennomsnitt 10.427,- kroner per måned, en nedgang på 3,2% sammenliknet med forrige måned og en oppgang på 7,2% sett mot samme måned året før. En 3-roms kostet i gjennomsnitt 14.600,- kroner per måned. Sammenlignet med forrige måned er det en oppgang på 13,4%, og en oppgang på 2% sammenliknet med februar 2020.

Generelt er leieprisene i Stavanger nå inne i en forsiktig men positiv trend og har vært det siden bunnen 2016. Antall ledige boliger har det siste året ligget på 350 til 400 på finn.no, og leieprisene har fortsatt i den positive trenden.

På grunn av reiserestriksjoner det siste året har vi sett en nedgang i antall ankomne fra utlandet, men antall ledige boliger har likevel holdt seg stabilt. Dette antar vi skyldes at salgsmarkedet har tatt seg noe opp og at flere boliger er tatt ut av leiemarkedet og blitt solgt i stedet.

Ifølge våre kontakter blant de store bedriftene i regionen er det varslet flere ankomster fra utlandet i tiden som kommer, og vi antar at når innreiserestriksjonene lempes kan det bli et press i leiemarkedet som kan bidra til ytterligere økning i leieprisene.

Da salgsprisene også er inne i en positiv trend mener vi at dette kan være en god timing for de som ønsker å investere i en utleiebolig i Stavanger, sier daglig leder ved Utleiemegleren Stavanger, Eirik Hauge

 

Trondheim:

I Trondheim kostet en 2-roms i gjennomsnitt 11.680,- kroner i februar, som er en oppgang på 11,8% fra måneden tidligere, og en oppgang på 4,6% sett mot samme måned i 2020. En 3-roms kostet i gjennomsnitt kroner 13.543, en oppgang på 0,4% sammenliknet med januar og en nedgang på 3,2% sett mot samme måned året før.

- Vi ser økt etterspørsel etter 3-roms enn 2-roms, som har steget noe mer i pris. Gode sentrale 2 og 3- roms omsettes greit om de er riktig priset, mens større boliger og boliger utenfor sentrum tar lengre tid å leie ut. Utleier er som regel villig til å justere ned leieprisen for å unngå at de står tomme. Det tar ikke vesentlig lengre tid enn normalt å leie ut når man sammenlikner med tilsvarende tid på året, men markedet kom litt senere i gang i år.

Vi vet at Trondheim by fortsatt er i vekst, og antallet studenter øker hvert år. Det er også sikkert at arbeidsinnvandringen vil ta seg opp, vi har nå en kunstig stopp på grunn av restriksjonene. Så snart vi åpner grensene, vil vi få mange flere utenlandske leietakere på markedet igjen. Dette utgjør en betydelig del av vårt utleiemarked, sier Daglig leder for Utleiemegleren Trondheim, Solveig Hjallen Moan

 

Romerike:

Det kostet i gjennomsnitt 11.177- kroner å leie en 2-roms leilighet i februar, dette er en oppgang på 0,2% fra forrige måned, og en nedgang på 0,5% sammenliknet med fjoråret. For en 3-roms kostet det i gjennomsnitt 12.812.- kroner. Sammenlignet med forrige måned er dette en nedgang på 10,7%. Sett mot samme måned i fjor er det en nedgang på 2 %.

Nedre Romerike

- Vi merker at leietakerne har et stort tilbud av utleieboliger.  De kan være kresne i forhold til standard på boligene de søker etter, de går gjerne på flere visninger enn tidligere og ønsker ikke å betale mer enn absolutt nødvendig. I tillegg er det mange potensielle leietakere som enn så lenge må avvente boligjakten, på grunn av usikkerhet rundt jobb eller studiesituasjon. Dette gjør at vi får et prissensitivt marked, der utleiere kan oppleve å ikke oppnå samme leiepris som tidligere. Nyere 2 og 3-roms leiligheter med god standard i Lillestrøm-Lørenskog området synes å omsettes ganske normalt, mens de aller dyreste boligene må en ofte justere noe ned i pris for å få leid ut. En del utleiere er villige til å senke pris, da de ser nytten av å ha et stabilt leieforhold. Spesielt i områder hvor det er mange like typer boliger for utleie, er det utleiere som ser at dette er nødvendig.

En del boliger tar lengre tid å leie ut, kanskje spesielt boliger som er best egnet for bofellesskap. Studenters usikre tid med mye hjemmeundervisning gjør at mange utsetter jakten på en passende utleiebolig. En del har valgt å selge ettersom markedet er som det er, men de fleste har forståelse for at det kan ta noe lenger tid å få boligen leid ut.

Leiemarkedet har til tross for en vanskelig tid klart seg bra. Relativt stabile leiepriser og fortsatt etterspørsel fra leietakere er veldig positivt med tanke på utviklingen videre. Vi har stor tro på et veldig godt leiemarked og en prisutvikling når verden igjen normaliserer seg, sier daglig leder for Utleiemegleren Lillestrøm, Tom Anders Andersen.

Øvre Romerike

For januar var det en meget stor etterspørsel etter større leiligheter som følge av leirraset på Gjerdrum som førte til press i leiemarkedet. For februar har dette normalisert seg. Vi opplever at utleierne våre er godt kjente med dagens situasjon og er villige til å tilpasse seg markedet for de boligene vi leier ut. Det har vært nødvendig å gjøre prisjusteringer på enkelte type boliger med mange soverom for bokollektiv. Disse boligene ble tidligere etterspurt fra studenter og personer fra utlandet med arbeid tilknyttet Gardermoen. Denne kundegruppen er nå fraværende. For mindre leiligheter som hybler og 1 roms merker vi at det er tregere marked enn normalt. Nyere, moderne 2 og 3 roms leiligheter sentralt på Jessheim og områdene på Råholt og Eidsvoll er attraktive objekter, sier daglig leder for Utleiemegleren Jessheim, Tom Fjalestad

Asker og Bærum

Det kostet i gjennomsnitt 11.084,- kroner å leie en 2-roms leilighet i Asker og Bærum i Februar, dette er en nedgang på 5,7% sammenliknet med forrige måned, og en oppgang på 2,1% fra året før. For en 3-roms kostet det i gjennomsnitt 15.416,- kroner, som er en oppgang på 7,1% fra forrige måned, og en nedgang på 4,3% sett mot samme måned i 2020.

- Leieprisene har holdt seg stabile, men en del utleiere må sette ned prisen for å få leid ut nå. 2- og 3 roms leiligheter går veldig greit. Eneboliger tar lengre tid å leie ut da leieprisen er høyere, og kundegruppen som normalt etterspør disse boligene er arbeidsinnvandrere. Vi anbefaler utleier å justere seg ned i et tregere marked. I Asker og Bærum ser vi at det tar noe lengre tid å få leid ut sammenlignet med andre år, sier daglig leder for Utleiemegleren Asker og Bærum, Mats Larsen. 

Drammen

En 2-roms kostet i gjennomsnitt kr 10.880,-  å leie i februar. Dette er en nedgang på 0,8% fra forrige måned.

-Det er fortsatt leietakers marked og det er prissensitivt. Det et litt roligere marked, men det er interesse på alle typer boliger og de fleste blir leid ut til avtalt tid.  På sentrumsnære boliger med gjennomgående god standard holder prisene seg, mens boliger med litt dårligere standard og mindre sentral beliggenhet er mer følsom på pris.

Vi har en tett dialog med utleierne og de tilfellene vi mener det er behov for en justering av pris, er de fleste utleiere villig til å få følge våre råd med en prisjustering. Ofte er det små korrigeringer som skal til for at den blir utleid. Tomme boliger resulterer i tapte leieinntekter, og våre utleierne skjønner at det er bedre økonomi å få leid den ut raskt med en litt lavere leie, sier daglig leder for Utleiemegleren Drammen, Eivind Sveen.

 

Østfold

I en usikker tid der vi opplever nye restriksjoner fra uke til uke fungerer likevel markedet i Østfold tilnærmet som normalt. Februar ble en god måned med mange nye leiekontrakter, og vi har mange investorer som ser et stort potensiale i distriktet.

Erfaringsmessig er markedet roligere på denne tiden av året for så å ta seg opp utover våren. Annonsene kan ligge noe lenger og vi anbefaler små prisjusteringer for å leie ut raskere. Våre utleier har stort sett forståelse for dette. Vi ser positivt på fremtiden og med Follobanen under utvikling ser også investorer/utbyggere mot Østfold etter gode utleieobjekter, sier daglig leder for Utleiemegleren Østfold, Helge Hanch-Hansen.

Kontakter

Vibecke Lyse AugdalAdministrerende direktør

Tel:90866381

Bilder

Utleiemegleren avkrefter full stans i utleiemarkedet. Foto:Shutterstock
Utleiemegleren avkrefter full stans i utleiemarkedet. Foto:Shutterstock
Last ned bilde

Om Utleiemegleren

Utleiemegleren
Utleiemegleren
Josefines gate 18
0351 Oslo

22 93 29 00http://www.utleiemegleren.no

Om Utleiemegleren

Utleiemegleren er Norges ledende meglerforetak på utleie og forvaltning av boliger til private og bedrifter. Utleiemegleren har nå omtrent 15.500 boliger i sin portefølje. Selskapet ble startet i 1995 og har kontorer i Bergen, Trondheim, Stavanger, Lillestrøm, Drammen, Lysaker, Sandefjord, Moss og Kristiansand, i tillegg til seks kontorer i Oslo. Utleiemegleren Pro tilbyr spesialtilpassede utleietjenester til profesjonelle eiendomsbesittere på østlandsområdet. Utleiemegleren har idag ca. 165 ansatte. Grunnleggerne av Utleiemegleren eier 50 % av selskapet, og Fredensborg kjøpte seg inn med en 50 % eierandel i januar 2019. For mer informasjon, se utleiemegleren.no og www.fredensborg.no.

Følg pressemeldinger fra Utleiemegleren

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Utleiemegleren på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Utleiemegleren

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom