NHO Mat og Drikke

Avgiftsutvalget: Viktige avklaringer på plass, men uenighet om avgifter

Del

NHO Mat og Drikke-sjef Petter Haas Brubakk, som har vært medlem av det regjeringsoppnevnte avgiftsutvalget, er fornøyd med at ingen ønsker å beholde avgiftene i den formen de har nå, selv om utvalget er delt i spørsmålet om avgifter bør brukes som virkemiddel i folkehelsepolitikken fremover.

Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen.
Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen.

Det regjeringsoppnevnte avgiftsutvalget er delt i spørsmålene om veien videre for de omstridte særavgiftene på alkoholfrie drikkevarer og sjokolade- og sukkervarer. Utvalgets innstilling (NOU 2019:8) bidrar  likevel til viktige avklaringer om forutsetninger og rammer for de to særavgiftene. Et enstemmig utvalg mener at eventuelle avgifter må ha et tydelig formål, peker på betydningen av forutsigbarhet og understreker at eventuelle nye avgifter også må notifiseres hos EFTAs overvåkingsorgan ESA p.g.a. statsstøtteregelverket i EØS-avtalen. Utvalget understreker også at hensynet til statens inntekter er underordnet ved bruk av eventuelle helse- og ernæringsmotiverte avgifter.

- Dette er viktige avklaringer for hva som skal danne grunnlag for eventuelle nye avgifter, sier Haas Brubakk, som mener utvalget gir et viktig signal om at det er nødvendig med grundige konsekvensutredninger og forsvarlig omstillingstid ved politikkomlegginger.

NHO Mat og Drikke mener at utvalgets arbeid ikke gir grunnlag for å foreslå at dagens avgifter skal erstattes av nye, helsemotiverte avgifter:

-Det er problematisk at utvalget har drøftet helse- og ernæringsmotiverte avgifter løsrevet fra en vurdering av andre virkemidler i folkehelsepolitikken, ikke minst i lys av at regjeringen samtidig har arbeidet med en folkehelsemelding, mener Haas Brubakk. Folkehelsemeldingen ble lagt frem fredag 5. april 2019, og regjeringen tar i denne initiativ til å videreføre samarbeidet med næringslivet om folkehelse

-Nå blir det avgjørende at myndighetene ser samarbeidsinvitasjonen i folkehelsemeldingen i sammenheng med oppfølgingen av avgiftsutvalget, understreker Haas Brubakk.

-Samtidig bekrefter utvalgets arbeid at det er vanskelig å utforme treffsikre avgifter med helse- og ernæringsformål. Utvalgets drøfting av hvordan eventuelle avgifter kan innrettes og hvilket omfang disse skal ha, gir da heller ikke et forsvarlig grunnlag for å foreslå avgifter med så vidtrekkende konsekvenser som det flertallet legger opp til, fremholder Haas Brubakk, som også mener at utvalgets vurderinger av folkehelsevirkningene og konsekvensene for næringslivet fremstår mangelfulle:

-I regjeringens melding om handelsnæringen, som ble lagt frem mot slutten av 2018, understreker regjeringen at grensehandelen med særlig Sverige begrenser Norges handlefrihet i avgiftspolitikken. Siden meldingen ble lagt frem har Statistisk sentralbyrå publisert nye tall som viser at grensehandelen nå er rekordstor og vokste med over 4 pst. fra 2017 til 2018. Dette har ikke flertallet i utvalget tatt inn over seg, mener Haas Brubakk, som også er kritisk til at flertallet i utvalget, til tross for at dette var et krav i mandatet, ikke har foretatt selvstendige statsstøtterettslige vurderinger av forslagene de anbefaler.

- Likevel gir utvalgets innstilling et godt grunnlag for det videre arbeidet med avgiftspolitikken frem mot statsbudsjettet for 2020, sier Haas Brubakk, som mener det er bra at finansminister Siv Jensen varslet at utredningen skal sendes på offentlig høring om kort tid.

LO, Norsk Nytelses- og Næringsmiddelarbeiderforbund (NNN)NHO og NHO Mat og Drikke står sammen om en rekke posisjoner i utvalget. Felles særmerknad fra arbeidstaker- og næringslivsrepresentantene om hovedanbefalingene i utvalget kan leses her.

Kontakter

Bilder

Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen.
Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen.
Last ned bilde

Lenker

Om NHO Mat og Drikke

NHO Mat og Drikke
NHO Mat og Drikke
Middelthuns gate 27
0368 Oslo

23 08 86 80http://www.nhomd.no

NHO Mat og Drikke er en medlemsstyrt og partipolitisk uavhengig arbeidsgiver- og næringspolitisk organisasjon for bedrifter i mat-, drikke- og bionæringen. Foreningen ble etablert i 2015 etter en sammenslåing av de to organisasjonene NHO Mat og Landbruk og tidligere NHO Mat og Drikke.

NHO Mat og Drikke organiserer mer enn 1.600 virksomheter over hele Norge. Medlemsbedriftene sysselsetter nærmere 40.000 ansatte og arbeider innenfor mat- og drikkeproduksjon, skogbruk og tjenesteyting. 

NHO Mat og Drikke ivaretar medlemsbedriftenes behov for forutsigbare og konkurransedyktige politiske rammevilkår overfor nasjonale politiske myndigheter og internasjonale organer som EU og WTO. I tillegg ivaretar NHO Mat og Drikke medlemsbedriftenes interesser i de årlige tarifforhandlingene og gjennom det løpende arbeidet med lokale forhandlinger, tvistebehandlinger, juridisk rådgivning, bistand i enkeltsaker og kompetanseutvikling.

Følg saker fra NHO Mat og Drikke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NHO Mat og Drikke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NHO Mat og Drikke

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom