Nye Veier

Arbeidet med reguleringsplan E18 Dørdal-Tvedestrand: Grunnet smittevernhensyn avholder Nye Veier kun digitalt folkemøte

Del

På grunn av utviklingen i covid-19 smittesituasjonen har Nye Veier, i samråd med styret i det interkommunale plansamarbeidet, besluttet at det ikke vil bli avholdt fysiske folkemøter om E18 Dørdal - Tvedestrand som tidligere annonsert.

Kart som viser varslingsgrensen E18 Dørdal-Tvedestrand. Illustrasjon: Nye Veier
Kart som viser varslingsgrensen E18 Dørdal-Tvedestrand. Illustrasjon: Nye Veier

- Neste uke var det planlagt å gjennomføre seks folkemøter med fysisk frammøte. I den forbindelse har vi hatt behov for å vurdere dette i lys av utviklingen i covid-19 smittesituasjonen. Styret i det interkommunale plansamarbeidet for reguleringsplan E18 Dørdal-Tvedestrand har ønsket fysiske folkemøter. Vi har stor forståelse for dette og det var derfor lagt opp til det i kombinasjon med digitale møter. Ledelsen i Nye Veier vurderer situasjonen slik at det er ikke er riktig å samle folk til fysiske folkemøter nå. Prosjektet jobber nå med å få ut informasjon om hvordan folk kan delta på det digitale folkemøtet onsdag 24. september, sier Imi Vegge, Senior kommunikasjonsrådgiver i Nye Veier. 

Formålet med det digitale folkemøtet er å informere om planprosessen og rammene for det videre arbeidet med reguleringsplan for E18 Dørdal – Tvedestrand. Til våren vil det arrangeres folkemøte hvor tema blir utforming av selve veianlegget. Det kommer mer informasjon om dette seinere.

-Nye Veier har gjort en ny vurdering av smittefare i forbindelse med folkemøter og mener nå det er riktig å endre møteformen til digitale folkemøter. Styret i det interkommunale plansamarbeidet stiller seg bak dette. Større møter og forsamlinger er en tydelig smitterisiko, noe også kommunelegene minner om. Det er viktig at kommunene går foran med gode eksempler. Dette burde muligens ha vært vurdert og bestemt da vi planla de fysiske møtene og annonserte disse, men nå er det fortsatt tid til å lage gode opplegg for digitale møter, sier Per Kristian Lunden, ordfører i Risør og styreleder for dette samarbeidet.

Ditt innspill er viktig

-Nye Veier har avholdt flere digitale folkemøter og har høstet gode erfaringer med det. Medvirkning er viktig fordi økt lokalkunnskap bidrar til beslutningsgrunnlaget i arbeidet med planforslaget. Innspill fra innbyggere, lag, foreninger og øvrige myndigheter er både nødvendig og viktig i planprosesser. Vi oppfordrer til å benytte medvirkningsportalen i høringsperioden for innspill til planarbeidet og ønsker alle innspill velkomne. Siden vi nå avlyser de fysiske folkemøtene legger vi også opp til kontordager i kommunene så det blir mulig å treffe representanter for Nye Veier og vår rådgiver COWI AS, sier Imi Vegge, Senior kommunikasjonsrådgiver, Nye Veier.

Om det digitale folkemøtet

Folkemøtet vil i stedet bli gjennomført som et direktesendt digitalt møte. Opptaket av møtet vil legges ut på medvirkningsportalen på nyeveier.no.

Digital overføring av folkemøtet blir gjennomført 23. september kl. 18:00-19:30

Lenke blir lagt ut på Nye Veier sine nettsider.

Lenke til folkemøtetblirogså lagt ut påFacebook Nye Veier E18 Langangen – Grimstad.

Praktisk informasjon

Tid og sted for åpne kontordager blir annonsert senere. Se også medvirkningsportalen for mer informasjon.

Folkemøtet er åpent for alle og man trenger ingen brukerprofil/innlogging for å delta. Det blir mulig å stille spørsmål via møteoverføringens kommentarfelt, samt benytte prosjektets medvirkningsportal. Her ligger også forslag til planprogram, kart som viser varselgrenser og annen nyttig informasjon.

Lenke til folkemøtet blir også lagt ut på Facebook Nye Veier E18 Langangen – Grimstad.

Kontaktpersoner

Per Kristian Lunden, ordfører i Risør og styreleder for det interkommunale plansamarbeidet E18 Dørdal-Grimstad, mobil 916 48 522

Imi Vegge, Senior kommunikasjonsrådgiver i Nye Veier, mobil 468 38 007

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Kart som viser varslingsgrensen E18 Dørdal-Tvedestrand. Illustrasjon: Nye Veier
Kart som viser varslingsgrensen E18 Dørdal-Tvedestrand. Illustrasjon: Nye Veier
Last ned bilde

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Tangen 76
4608 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. Dette skaper en merverdi, utover utbygging i tradisjonell forstand.

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg saker fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nye Veier

Mer for pengene – helhetlig utbygging og drift av veiinfrastruktur15.10.2020 15:03:40 CESTPressemelding

Nye Veier har i dag levert oppdaterte beregninger av kostnader og samfunnsøkonomisk lønnsomhet for forslag til ny utbyggingsportefølje for selskapet. – Nye Veier er klar for nye oppgaver. Selskapets måte å løse utbyggingsprosjektene på, kan anvendes i flere typer prosjekt, ikke bare utbygging av nye høyhastighetsveier. Basert på våre resultater argumenterer vi for at selskapets ansvar utvides. Nye Veier er en tydelig pådriver for endring. Vi foreslår i vårt NTP-innspill at selskapets porteføljeansvar utvides til å omfatte cirka 20 prosent av riksveinettet, sier Finn Aasmund Hobbesland, direktør for planlegging og drift i Nye Veier.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom