Landbruks- og matdepartementet

Antibiotikabruken innenfor landbruket er kraftig redusert

Del

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har nådd alle seks målene innenfor handlingsplanen mot antibiotikaforbruk i Norge. I 2015 lanserte regjeringen en nasjonal strategi mot antibiotikaresistens for 2015-2020 for å redusere antibiotikabruken for både mennesker og dyr. Handlingsplanen som ble oppdatert i oktober avslører blant annet at LMD har oppnådd alle målene.

Foto: Landbruks- og matdepartementet
Foto: Landbruks- og matdepartementet

- Et langsiktig og ansvarsfullt samarbeid mellom myndigheter, næring og veterinærer har gitt gode resultater. Forbruket av antibiotika og forekomsten av resistente bakterier hos norske husdyr er fortsatt blant de aller laveste i verden. Nå blir det snart lansert en ny strategi for å fortsette dette viktige arbeidet, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad. 

Minimalt antibiotikabruk i norsk husdyrproduksjonen

Norge fortsetter å være blant de landene som bruker aller minst antibiotika i husdyrproduksjonen sin. Tallene fra NORM-VET rapporten i 2018 bekrefter at den totale forekomsten av resistente bakterier i levende storfe, svin, hest og avlsfjørfje, samt kjøtt fra storfe og svin i Norge fortsatt er lav. Dette skaper god dyrehelse som er viktig for global mattrygghet, bærekraftig matproduksjon og folkehelsen. Dette gjenspeiles også i ESVAC rapporten for 2017 der Norge er blant landene med lavest forbruk av antibiotika for matproduserende dyr. Rapporten dokumenterer forbruket av antibiotika til matproduserende dyr i 31 EU/EØS- land i 2017.

Alle seks målene er nådd

Handlingsplanen som ble utarbeidet i 2016 vektlegger seks sektorspesifikke hovedmål for landbruks- og matsektoren, og viktige tiltak under disse målene. Hvert halvår oppdateres status for arbeidet med handlingsplanen. Handlingsplanen er forankret i Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens, og er utarbeidet av LMD etter innspill fra næringen. Blant annet er forbruket for matproduserende husdyr gått ned med mer enn 10 prosent, og for kjæledyr har det gått ned med minst 30 prosent. Narasin er faset ut av kyllingproduksjonen uten økt bruk av antibiotika. Midtveisevalueringen viser at andelen av kyllingflokkene som ble behandlet med antibiotika var svært lav og på samme nivå som før Narasin ble faset ut.

Nøkkelord

Bilder

Foto: Landbruks- og matdepartementet
Foto: Landbruks- og matdepartementet
Last ned bilde

Om Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Pb 8007 Dep.
0030 Oslo

22 24 92 50https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Følg saker fra Landbruks- og matdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Landbruks- og matdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Landbruks- og matdepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom