Nye Veier

Anleggsarbeid for ny E18 har startet ved Kokkersvold i Porsgrunn

Del
- Arbeidet med anleggsvei ved Kokkersvold i Porsgrunn begynner i juni og markerer starten på byggingen av ny E18 mellom Langangen og Rugtvedt. Anleggsveien som nå er under bygging skal gi tilgang til området ved Blåfjell og Kokkersvold. Det er det franske entreprenørselskapet EIFFAGE som skal bygge to tuneller til ny firefelts E18 på oppdrag for Nye Veier, sier Morten Lossius, prosjektsjef i Nye Veier for E18 Langangen-Rugtvedt.

Arbeid med anleggsveier har startet

De første arbeidene med anleggsveien har allerede startet, og de vil pågå ut september i 2021. Anleggsveien skal bygges med tilgang fra Langangveien FV 3260, og kan i perioder påvirke trafikken.   

I perioder hvor det er mye trafikk av anleggsmaskiner vil det være nødvendig å redusere fartsgrensen på Langangveien i området ved Kokkersvold. I tillegg vil trafikantene på Langgangveien måtte påregne kortere perioder med stans i forbindelse med begrensede sprengningsarbeider.

Periodevis stans i trafikken

I forbindelse med noen av disse sprengningsarbeidene vil trafikken på E18 måtte stanses i inntil 15 minutter. Slike perioder med kortere stans (inntil fire ganger daglig) av trafikken er nødvendig av hensyn til sikkerheten til trafikanter og de som jobber på anlegget.

Det vil bli satt opp skilter, signaler og trafikkdirigering for å informere trafikantene. De som bor i området vil i tillegg varsles med SMS om eksakt tidspunkt for sprengningen. Før hver sprengning vil det sendes ut et varselsignal i ett minutt. Lyden fra sprengningen vil være mulig å høre på lang avstand. 

Sprengningsarbeider i perioden 16. juni og 17. juli

Det er selskapet Bertelsen & Garpestad AS skal utføre sprengningsarbeidet for EIFFAGE. I perioden mellom 16. juni og 17. juli vil de utføre 3-4 sprengninger daglig i ukedagene. Sprengningsarbeidet innstilles deretter i ferien, og gjenopptas den 9. august og vil vare til 19. september, når anleggsveien skal står ferdig. Etter dette begynner arbeidet med selve tunnelene, og også i den perioden vil det bli sprengningsarbeider som kan få trafikale konsekvenser. Mer informasjon om arbeidet i neste fase vil bli gitt over sommeren.      

- Den nye firefelts motorveien som skal bygges på E18 fra Langangen til Rugtvedt er på om lag 17 km. Det er et komplekst prosjekt og arbeidet inkluderer blant annet flere tuneller og broer, inkludert bygging av ny Grenlandsbru. Veien skal etter planen stå ferdig i 2025, avslutter Lossius.

Nøkkelord

Bilder

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Kjøita 6
4630 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. 

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg pressemeldinger fra Nye Veier

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom