NaturvernforbundetNaturvernforbundet

Anerkjent advokatfirma skal føre Førdefjord-saken

Del

Det anerkjente advokatfirmaet CMS Kluge skal føre søksmålet om gruvedumping i Førdefjorden for Natur og Ungdom og Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom saksøker staten for å tillate dumping av opptil 250 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden. Bildet viser Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet, og Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom, på Træna i Nordland. Foto: Jørgen Næss Karlsen
Naturvernforbundet og Natur og Ungdom saksøker staten for å tillate dumping av opptil 250 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden. Bildet viser Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet, og Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom, på Træna i Nordland. Foto: Jørgen Næss Karlsen

– CMS Kluge har tilbudt et svært kompetent team sammensatt av personer som besitter ekspertise innen offentlig forvaltning, industri og EØS-rett, blant annet. Vi har stor tro på at de kan hjelpe oss med å vinne saken, slik at vi hindrer sjødeponi i Førdefjorden og styrker naturens rettsvern, sier Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom.

Saksøker staten 

I sommer ble det klart at Naturvernforbundet og Natur og Ungdom vil saksøke staten for tillatelsen til gruvedrift med dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Valget av CMS Kluge kom etter en grundig anbudsprosess der flere advokatfirmaer var med.

– CMS Kluge har vist et sterkt engasjement for saken, og de har god kjennskap til våre arbeidsmåter og behov som miljøorganisasjoner. Vi er også glade for at det er flere andre byråer som har vist sterk interesse for saken, og mener det tyder på at vi har en reell sjanse til å vinne frem, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

CMS Kluge: – Viktig naturvernsak

CMS Kluge har over 200 ansatte og deltar i et internasjonalt advokatsamarbeid med mer enn 70 kontorer i over 40 land.

– Dette er en viktig naturvernsak. Dersom gruvedriften hadde blitt gjennomført på en annen måte, kunne man ha utnyttet ressursene bedre og unngått sjødeponering. Derfor reiser denne saken en rekke spørsmål som fortjener en grundig behandling i domstolen. Vårt mål er å få fastslått at de offentlige tillatelsene må omgjøres. Vi stiller med et stort lag og ser frem til samarbeidet med miljøorganisasjonene, sier advokat Amund Noss i CMS Kluge. Han vil prosedere saken sammen Asle Bjelland og Ina Ytterstad Bjørnrå fra samme firma. 

Arbeidet med stevningen er nå i gang. Saken kommer trolig opp for behandling i Oslo tingrett neste høst.

Klart lovbrudd

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom mener at Klima- og miljødepartementets tillatelse til å dumpe opptil 250 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden er et klart brudd med forurensningsloven og EUs mineralavfallsdirektiv. Ifølge lovverket skal det lages plan for tilstrekkelig avfallshåndtering, og minimering av avfall skal være en integrert del av prosessen. Da utslippstillatelsen ble gitt i 2015 forelå det ingen slik plan, og den er ennå ikke laget. Det var først etter at Naturvernforbundet og Natur og Ungdom sendte varsel om søksmål til Klima- og miljødepartementet i mai i år at Miljødirektoratet bestilte planen fra gruveselskapet. Planen ble levert 5. juli og er nå til offentlig høring.

 ESA: I strid med EU-lover

Organisasjonenes oppfatning samsvarer med EFTAs overvåkningsorgans (ESA) syn på saken. ESA har etter klage fra miljøorganisasjonene opprettet sak med gjennomgang av planene om gruvedumping i Førdefjorden og Repparfjorden. I sin foreløpige konklusjon skriver ESA at sjødeponiene er i strid med EUs mineralavfallsdirektiv. Dette fremkommer av brev til Klima- og miljødepartementet 8. oktober 2021.

Den 12. mai i år sendte Naturvernforbundet og Natur og Ungdom en omgjøringsbegjæring med varsel om søksmål til Klima- og miljødepartementet. Departementet avviste begjæringen 30. mai. Både utslippstillatelsen og driftskonsesjonen har vært påklaget, men ingen av klagene førte fram.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom saksøker staten for å tillate dumping av opptil 250 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden. Bildet viser Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet, og Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom, på Træna i Nordland. Foto: Jørgen Næss Karlsen
Naturvernforbundet og Natur og Ungdom saksøker staten for å tillate dumping av opptil 250 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden. Bildet viser Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet, og Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom, på Træna i Nordland. Foto: Jørgen Næss Karlsen
Last ned bilde

Om Naturvernforbundet

Naturvernforbundet
Naturvernforbundet
Mariboes gate 8
0183 Oslo

(+47) 23 10 96 10https://naturvernforbundet.no/

Naturvernforbundet ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon. Vi er en demokratisk medlemsorganisasjon med over 37 000 medlemmer og rundt 100 fylkeslag og lokallag i hele landet.

Naturvernforbundet jobber med et bredt spekter av saker innen miljø- og naturvern, men spesielt med områdene naturvern, klima, energi og samferdsel. 

Følg pressemeldinger fra Naturvernforbundet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Naturvernforbundet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Naturvernforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom