Nye Veier

Anbefaler bompengeopplegg for nye E18 Dørdal-Tvedestrand

Del

Strekningen E18 Dørdal-Tvedestrand skal bygges ut. I sitt møte fredag 14. februar vedtok styret for det interkommunale plansamarbeidet E18 Dørdal-Grimstad enstemmig å anbefale Nye Veier sitt opplegg for bompengefinansiering.

Fra styremøtet i det interkommunale plansamarbeidet E18 Dørdal-Grimstad, Brokelandsheia 14.februar 2020. Foto: Nye Veier
Fra styremøtet i det interkommunale plansamarbeidet E18 Dørdal-Grimstad, Brokelandsheia 14.februar 2020. Foto: Nye Veier

-Dette er en milepæl i arbeidet med utbygging av ny E18 fra Dørdal til Tvedestrand. Vi er tilfredse med at styret for det interkommunale plansamarbeidet anbefaler kommunene å vedta opplegget for bompengefinansiering. Vi mener at vi har lagt fram et godt konsept som sikrer tilstrekkelig finansiering av utbyggingen. Når de 6 berørte kommunene etter all sannsynlighet vedtar dette opplegget i løpet av våren, er vi nok et viktig skritt nærmere utbygging. Både Nye Veier og kommunene ønsker rask utbygging og her er vi på det samme laget, sier Magne Ramlo, prosjektdirektør E18 Langangen-Grimstad.

-Vi ønsker ny vei raskt og er klare på at bompengefinansiering er nødvendig for utbygging av nye E18 i vår region. I møtet fikk vi en god gjennomgang av hvordan Nye Veier ser for seg bompengefinansieringen. Når vi skal videre med politisk behandling i våre kommuner er jeg opptatt av god forankring. 2. mars skal vi ha møte med alle formannskapene som inngår i det interkommunale plansamarbeidet. Jeg er glad for at vi i dag har vedtatt å anbefale våre kommunestyrer å vedta Nye Veier sitt bompengeopplegg, sier Per Kristian Lunden, styreleder for det interkommunale samarbeidet og ordfører i Risør.

I løpet av våren skal altså Bamble, Kragerø, Risør, Tvedestrand, Gjerstad og Vegårshei kommuner fatte vedtak om bompengefinansiering. Deretter skal Agder fylkeskommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune fatte vedtak om lånegarantier. Vedtakene er en del av saksgrunnlaget for bompengeproposisjonen som skal behandles i Stortinget til høsten.

-Det er veldig viktig for kommunene at fylkeskommunene følger opp med lånegarantier. Uten det kommer vi ikke videre med E18-utbyggingen, sier Lunden.

Den anbefalte løsningen er basert på at Nye Veier kutter kostnadene på prosjektet med om lag 1 milliard kroner sammenlignet med kostnadsberegningene for den vedtatte kommunedelplanen E18 Dørdal-Grimstad. Dette gir gevinster i form av lav bompengeandel og reduserte rentekostnader.

-Vi ønsker mest mulig trafikk på den nye veien. Det er god samfunnsøkonomi, og det gjør at flest mulig brukere får nyttegevinster i form av redusert reisetid og høyere trafikksikkerhet. Trafikanter kan velge andre veier og det er det vi kaller lekkasje. Siden den nye veien gir redusert reisetid og en stor del av trafikken er gjennomgangstrafikk så vil 90-95 % av trafikantene på E18 Dørdal-Tvedestrand velge å bruke nye E18. Bompengefinansieringen vi anbefaler bygger på prinsippet om at en betaler en lik kilometerpris og at en betaler for den lengden en kjører. Bompengekonseptet som i dag er vedtatt anbefalt av styret, gir reduserte rentekostnader og er mer robust for endringer ettersom inntektene kommer tidligere. Dette er positivt for fylkeskommunene som skal være lånegarantister, sier Arild Nygård, fagansvarlig for veifinansiering i Nye Veier.

Forslaget fra Nye Veier innebærer at det blir satt opp fem bomstasjoner og nedbetalingstiden er 15 år. Bompengetaksten blir to kroner per kilometer for lette personbiler, og så får en 20 prosent rabatt dersom en har brikke og abonnement. Det blir ikke bomstasjoner på sideveinettet. Det er E18 Dørdal-Fylkesgrensa og E18 Pinesund-Tvedestrand som skal bygges ut først. Dette ble klart etter at styret i Nye Veier i desember vedtok å prioritere E18 Dørdal-Tvedestrand for utbygging.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Fra styremøtet i det interkommunale plansamarbeidet E18 Dørdal-Grimstad, Brokelandsheia 14.februar 2020. Foto: Nye Veier
Fra styremøtet i det interkommunale plansamarbeidet E18 Dørdal-Grimstad, Brokelandsheia 14.februar 2020. Foto: Nye Veier
Last ned bilde
Last ned bilde

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Tangen 76
4608 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. Dette skaper en merverdi, utover utbygging i tradisjonell forstand.

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg saker fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom