Volvat

Alle må ta kul i brystet på alvor og få bedre oppfølging etter inngrep!

Del

- Alle kuler i brystet må undersøkes med trippeldiagnostikk og det er en myte at kvinner over 70 år ikke får brystkreft eller kun utsettes for ”snill kreft”, sier legene og brystkirurgene Joanna M. Gundersen og Mariam Løfwander ved Volvat Medisinske senter. Videre er kun 30% av kvinnene i fulltidsstillinger 5 år etter inngrepet , det viser at innholdet i pasientoppfølgingen må endres. Slik det er i dag er det for store forskjeller i livene som leves før og etter behandling.

Til daglig jobber kirurgene med kvinner med brystkreftdiagnose og har problemstillingene tett på livet. At det fortsatt finnes forestillinger blant kvinner og menn som gjør at de ikke kommer seg tidsnok og får undersøkt seg er faktisk fremdeles et problem. - Alle nye kuler som kjennes i brystet skal undersøkes både ved hjelp av klinisk undesøkelse, mammografi og/eller bildeundesøkelse av selve brystet og vevsprøve av selve svulsten, såkalt trippeldiagnostikk, understreker begge.

Brystkreft kan ramme alle

For brystkreftdiagnose er ikke forbeholdt verken konkrete aldersgrupper eller kjønn. I 2016 var det 31 mennsom fikk diagnosen. På grunn av manglende kjennskap om muligheten for brystkreft blant menn, så overses ofte symptomene og fører at sykdommen noen ganger først blir diagnostisert når den har spredd seg til andre organer. Blant de 3 636 kvinnenesom kom til behandling var det en overrepresentasjon i aldersgruppen over 50 år, fordi risikoen stiger med alderen. Brystkreft er sjelden hos personer under 30 år, og barn får i praksis ikke brystkreft i det hele tatt. Livstidsrisikoen for å få brystkreft innen man fyller 75 år, er litt over 10%. - Av denne grunnen må alle som oppdager kul i brystet til undersøkelse hos legen, uansett kjønn og alder, understreker Gundersen og Løfwander.

Livet etter behandlingen

- Samtaler om bivirkninger og livet etter brystkreft må være gjennomgangstemaer i pasientkontakten både før og etter behandling. At kun 30% er i fulltidsstilling 5 år etter inngrepet viser at dialogen med pasientgruppen må endres slik at pasientene får bedre liv. Mange lever med ettervirkninger etter behandlingen og egne og andres forventninger etter inngrepet må ofte justeres. Det trenger man ofte hjelp til når man er i en krevende situasjon. Pasientmøtene før inngrepet og etterkontrollene er gode møteplasser for disse samtalene, forklarer kirurgene.

Nøkkelord

Kontakter

Aida Sehovic. 413 19 044

Bilder

Om Volvat

Volvat
Volvat
Borgenveien 2A
0370 Oslo

http://www.volvat.no

Volvat Medisinske senter

Vi setter alltid pasientenes behov først!

Vi har over 30 års erfaring med drift av helsetjenester og har et bredt tilbud av medisinske tjenester som strekker seg fra helsefremmende og forebyggende arbeid til behandling og rehabilitering.

Våre eiere er CAPIO-konsernet, som også driver store sykehus og medisinske sentere i Sverige, Tyskland og Frankrike.

Volvat-gruppen har sykehusgodkjenning i Oslo, Fredrikstad, Bergen, Trondheim, Tromsø.

Vår kvalitetsstrategi bygger på Volvats visjon ”Alltid til hjelp” og vår overordnede strategi er forankret i moderne medisin og moderne ledelse.

Vi er kompromissløse når det gjelder pasientsikkerhet, kvalitet i leveransen og kontinuerlig forbedring av våre produkter. Derfor er alle våre kliniske avdelinger ISO-sertifisert etter kvalitetsstandarden 9001:2015 og miljøstandarden 14001:2015.

 

Følg saker fra Volvat

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Volvat på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Volvat

Huden bør sjekkes en gang i måneden!15.3.2019 08:51:40 CETPressemelding

Nordmenn oppsøker lege for sin hudkreft for sent. Jo raskere du kommer til behandling, jo høyere sannsynlighet er det for at du blir helt frisk og overlever. - Hudsjekken bør gjennomføres en gang i måneden, sett av en fast dag, oppfordrer hudlege Sidsel Haug ved Volvat Medisinske Senter. Det er mange steder på kroppen det er vanskelig å undersøke selv, derfor oppfordrer vi folk til å sjekke hverandre, besteforeldre og venner!

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom