Kirkens Bymisjon

Alarmerende økning i antall barn som vokser opp i fattigdom

Del

Nesten 111.000 barn i Norge vokser opp i fattigdom, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det har vært en kraftig økning de siste årene. - Nå må vi som samfunn våkne og ta dette på alvor, sier generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal i Kirkens Bymisjon.

"Andelen barn med vedvarende lave husholdningsinntekter økte til 11,3 prosent i 2018, mot 10,7 prosent året før. Andelen barn i lavinntektshushold er størst i de store kommunene, og spesielt i Oslo og Bergen finner vi betydelige forskjeller mellom bydelene", skriver SSB 4. mars 2020. 

- Vi ser en alarmerende økning i antall barn som vokser opp i fattige familier. Det øker for hvert år, og vi forventer at politikere i regjering og storting tar dette på alvor, sier Hvambsal. 

I følge SSB er det først og fremst husholdninger med svak tilknytning til arbeidsmarkedet som er utsatt for lavinntekt. 

- Vi er alle enig om at tilknytning til arbeidslivet er viktig. Men en ensidig tro på at arbeid til foreldrene løser fattigdomsproblemet er en trussel mot barna. For noen vil det ta lang tid å komme i jobb, andre vil aldri komme i jobb. Samtidig vokser deres barn opp i fattigdom. Det kan vi ikke leve med, sier generalsekretæren. 

Derfor tar Kirkens Bymisjon blant annet til orde for økte stønader til familiene, og nytenking for å foreldre og ungdommer ut i jobb. "Det viktige nå må være å reelt løfte disse familiene ut av fattigdom. Da må deres inntekt økes, slik at de har penger til å dekke barnas behov", sier Hvambsal. 

Kirkens Bymisjon utga en rapport om barn som vokser opp i fattige familier høsten 2019, hvor det kom tydelig frem at fattigdom påvirker alle aspekter ved barn og unges liv. 

- Så langt har ingen knekt koden. Vår rapport har vist alvoret av det å vokse opp i fattigdom. Det går utover helt grunnleggende behov: ernæring, klær, bosituasjonen, sier Hvambsal. 

I Kirkens Bymisjons rapport fortalte ungdom som selv har vokst opp i fattigdom hvordan det påvirker livet: 

«Jeg tror vi har flyttet 26 ganger, ofte hadde vi korte leiekontrakter. Det er slitsomt. Livet blir rotete.» Tone 16 år, Oslo vest

Flere forteller også at fattigdom som barn påvirker voksenlivet:
«Jeg har mye fysiske plager som begrenser meg i jobben. Jeg har migrene, og det skyldes operasjon i nakken, og så har jeg operert kneet, det kommer av fotball. Magesmertene har ingen noen forklaring på.» Kajsa 24 år, Oslo øst

Kontakter

Bilder

Om Kirkens Bymisjon

Kirkens Bymisjon
Tollbugata 3
0152 Oslo

404 30 909http://www.kirkensbymisjon.no

Kirkens Bymisjon er en ideell organisasjon som arbeider i byer over hele Norge, blant mennesker som strever med hverdagen på ulike måter. Vår visjon er at mennesker i byen skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg. Kirkens Bymisjon vil påpeke og motvirke årsaker til at urett oppstår, avdekke krenkelser, gi hjelp og lindre nød. Kirkens Bymisjon har røtter tilbake til 1855. I dag er vi en ideell aktør som blant annet driver innen eldreomsorg, barnevern, rusomsorg og arbeidsmarkedstiltak. I tillegg til våre gatenære tiltak.  

Følg pressemeldinger fra Kirkens Bymisjon

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kirkens Bymisjon på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kirkens Bymisjon

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom