Miljødirektoratet

73 døde gauper under årets kvotejakt

Del

73 gauper ble felt eller påkjørt under årets jakt som startet 1. februar og ble avsluttet 31. mars. I tillegg ble to dyr påkjørt i region 5, som ikke hadde kvote.

Gaupe, Foto: Ken Gøran Uglebakken
Gaupe, Foto: Ken Gøran Uglebakken

-Kvotejakt på gaupe er et virkemiddel for å regulere gaupebestanden i tråd med det bestandsmålet Stortinget har vedtatt, som er 65 familiegrupper. Jakta har vært effektiv, og ved sluttdatoen var jakta allerede stanset i store deler av landet unntatt i områdene som har kvotefri jakt, sier direktør for Miljødirektoratet Ellen Hambro.

Av de 73 gaupene som er belastet årets kvote er 64 skutt av jegere, sju er påkjørt og to er felt på skadefelling.

Stanset jakta fordi hunndyrkvoten var fylt

Den totale kvoten i Norge på 83 gauper er ikke blitt helt fylt i år. Dette skyldes at jakta ble stanset i flere områder fordi hunndyrkvoten hadde blitt fylt opp. I region 2 var noen dyr avsatt som reservekvote som det ikke ble åpnet for jakt på.

I region 6 (Midt-Norge) gjensto det to dyr på kvoten, en av de en voksen hunn. Disse fordelte rovviltnemnda til områdene utenfor forvaltningsområdet i Trøndelag. Dette var det eneste kvoteregulerte jaktområdet som fortsatt hadde kvote til overs da jakta ble avsluttet.

Det er felt i alt fire gauper på kvotefri jakt denne vinteren. Alle dyrene er felt i Agder, to dyr i region 1 og to dyr i region 2, en voksen hunn i hver av regionene.

Se kart og oversikt over dyrene som er belastet kvoten i Rovbase

Økning i familiegrupper

I 2020 ble det rapportert 66,5 familiegrupper i Norge.For første gang på åtte år er bestanden av gaupe over det nasjonale bestandsmålet Stortinget har vedtatt på 65 familiegrupper. Det har spesielt vært en økning i de to nordligste rovviltregionene i 2020. På bakgrunn av dette åpnet Miljødirektoratet opp for jakt i de to nordligste fylkene for første gang siden 2017.

Fortsatt behov for vekst i nord

Det er fortsatt behov for bestandsvekst i begge de nordligste regioner for at bestanden skal ligge på det gjennomsnittlige fastsatte bestandsmålet. Kvoten ble derfor satt lav for 2021. Også i region 4 og 5 ligger bestanden betydelig under målet, og der ble det ikke åpnet for kvotejakt. 

Årlige rapporteringer på antall

Oversikt over bestanden av gaupe rapporteres 1. juni hvert år av Rovdata. Dette er basert på antall familiegrupper som er påvist fra 1 oktober til 1 februar. Effektene av årets jakt ser vi når Rovdata rapporterer antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling av gaupe i juni 2022.

Fakta om kvotejakt på gaupe 

  • Kvotejakt er ordinær jakt på et bestemt antall individer med hjemmel i naturmangfoldloven, der offentlige myndigheter fastsetter kvoten.
  • Vedtakene skal i størst mulig grad baseres på bestandens status og utvikling, slik dette er rapportert av Rovdata.
  • Det skal særlig legges vekt på om arten produserer et høstingsverdig overskudd, og skade som arten gjør.
  • I tillegg skal det legges vekt på arten sin funksjon i økosystemet, virkningen høsting kan ha på det biologiske mangfoldet, arten sin betydning for næringen eller rekreasjon og høstingstradisjon.

Kvoter- og fellingstall i 2021

Tallene i parentes viser kvote for voksne hunndyr og antall voksne hunndyr som ble felt under årets kvotejakt.

Rovviltregion

Kvote

Samlet avgang etter kvotevedtak

Merknad

1- Vest Norge

*

2 (1) *

2- Sør-Norge

32 (12) *

25 (9) *

1 påkjørt

3- Oppland

8 (4)

7 (4)

1 (1) påkjørt

4-Oslo/Akershus/Østfold

Ingen kvote

Intet vedtak

5-Hedmark

Ingen kvote

Intet vedtak

2 påkjørt

6-Midt-Norge

30 (10) *

26 (9)

4 (1) påkjørt

7-Nordland

7 (3)

7 (3)

1 påkjørt, 1 skadefelling

8-Troms og Finnmark

6 (3)

6 (2)

1 (1) skadefelling

Totalt

83 (32)

73 (28)

 

* I Vest-Norge er det ikke fastsatt bestandsmål for gaupe og det var åpent for kvotefri jakt i hele regionen. Det var også åpnet for kvotefri jakt i deler av i region 2- Sør-Norge, og deler av region 6 Midt-Norge. Begge dyrene skutt i region 1 og to av dyrene som er felt i region 2 var i områder med kvotefri jakt.

Se også

Om rovviltforvaltning

Om gaupe i Norge

Om gaupe på Miljøstatus

Nøkkelord

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Gaupe, Foto: Ken Gøran Uglebakken
Gaupe, Foto: Ken Gøran Uglebakken
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom