UiO - Det medisinske fakultet

700 helseøkonomer til Oslo

Del

Bærekraftige velferdssystem er tema for den europeisk helseøkonomikonferanse som arrangeres i Oslo 5.-8.juli. 90 prosent av deltakerne er internasjonale.

Professor Tor Iversen (Foto:UiO)
Professor Tor Iversen (Foto:UiO)

Konferansen arrangeres av avdeling for Helseledelse og helseøkonomi (UiO) i samarbeid med Frischsenteret, på vegne av nettverksorganisasjonen European Association for Health Economics (EuHEA).

Målet med konferansen er å fremme samarbeid mellom helseøkonomiske forskningsmiljøer i Europa og å profilere og fremme helseøkonomi ved europeiske universiteter.

–  Årets EuHEA-konferanse er en viktig arena hvor vi presenterer og diskuterer ny internasjonal forskning for bærekraftige velferdssystem, sier professor Tor Iversen, leder for arrangementskomiteen.

Felles utfordringer

En aldrende befolkning, kostbar teknologisk utvikling, mangel på helsepersonell, og en større andel kronisk syke, utfordrer helsesystem verden rundt. 

Kombinert med økt økonomisk usikkerhet og lavere vekstprognoser, økte pensjonskostnader og mindre oppslutning om velferdsstaten, er det nødvendig å bygge bærekraftige løsninger for organisering og finansiering av fremtidens helsetjeneste.

–  Norge er intet unntak. Den samme utviklingen vi ser internasjonalt, gjelder også oss. Prinsipper om bærekraft gjennomsyrer derfor forskningen vår. For å oppnå resultater i forskningen er vi både avhengige av samarbeid og kunnskapsdeling på tvers av landegrenser og tett samarbeid med brukerorganisasjoner, sier Iversen og presiserer:

–  Det er en økende interesse for sykdomsforebyggende tiltak, rettferdig fordeling av helse og helsetjenester og internasjonale sammenlignende studier om helseeffekter og kostnader ved helsetjenester. Finansiering av helsesektoren får mye oppmerksomhet, inkludert finansieringsordningen for sykehus, betalingssystemet for fastleger og finansiering av pleie- og omsorgstjenester.

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi har mottatt arrangementsstøtte på 150 000 kroner fra Helsedirektoratet og 300 000 kroner fra Norges forskningsråd (NFR).

Om avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo: Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved UiO er et ledende miljø innen helseøkonomiforskning i Norge, med sterk faglig kompetanse som vektlegger samarbeid innad i Norge, Norden, Europa og internasjonalt. Avdelingen en også en driver i å utvikle nye modeller for bærekraftige velferdstjenester gjennom satsingen Norsk Senter for helsetjenesteforskning (NORCHER). Les mer om EUHEA konferansen på hjemmesidene til Universitetet i Oslo.

Nøkkelord

Kontakter

Professor Tor Iversen, telefon: 48127432, epost: tor.iversen@medisin.uio.no https://www.med.uio.no/helsam/personer/vit/tiversen/index.html

Bilder

Professor Tor Iversen (Foto:UiO)
Professor Tor Iversen (Foto:UiO)
Last ned bilde

Lenker

Om UiO - Det medisinske fakultet

UiO - Det medisinske fakultet
UiO - Det medisinske fakultet
Klaus Torgårds vei 3
0372 Oslo

22 84 53 00http://www.med.uio.no

Det medisinske fakultet ble grunnlagt i 1814. Vi er landets eldste medisinske fakultet. Fakultetets undervisning og forskning spenner fra basale biomedisinske fag via kliniske fag til helsefag med en tydelig internasjonal profil. Fakultetet har høy aktivitet innen formidlingsvirksomhet og innovasjon.

Les mer om fakultetet

Følg pressemeldinger fra UiO - Det medisinske fakultet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra UiO - Det medisinske fakultet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra UiO - Det medisinske fakultet

Ny kunnskap om selvmord under og etter behandling i psykisk helsevern for barn og ungdom: Rapport fra Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling21.3.2022 12:19:21 CET | Pressemelding

Selvmord er en av de vanligste dødsårsakene blant barn og unge, og unge med psykiske lidelser utgjør en høyrisikogruppe for selvmord. Nå lanseres den første nasjonale registerstudien som viser omfanget av alle selvmord under og innen ett år etter kontakt med psykisk helsevern for barn og unge (PHV-BU) i perioden 2008 til 2018. Funnene viser at det i snitt skjer 6-7 selvmord årlig blant barn og unge som har hatt kontakt med PHV-BU siste år, noe som tilsvarer 23 % av alle selvmordene i aldersgruppen 10-19 år. Bedre og mer systematisk utredning og diagnostikk fremstår som et klart forbedringspotensial i behandlingen av pasienter i PHV-BU, da en svært høy andel var uten diagnose eller diagnostisert med uspesifikke tilstander.

Selvmord under og etter kontakt med spesialisthelsetjenester for psykisk helse og rus25.10.2021 10:38:21 CEST | Pressemelding

Nesten halvparten av alle selvmord i Norge skjer blant personer som har hatt kontakt med spesialisthelsetjenester for psykisk helse og rus siste år før de døde. Nå lanseres den første nasjonale rapporten som kombinerer kliniske data fra helseforetakene i Norge med registerdata for personer som har dødd i selvmord innen ett år etter kontakt med psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Funnene viser tydelig at mange av de som dør i selvmord under og etter kontakt med disse tjenestene ikke bare har alvorlige tilstander, men også omfattende psykososiale belastninger og opphoping av ulike risikofaktorer.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom