Nye Veier

Klart for høring av reguleringsplan for E6 mellom Moelv og Roterud

Del

Nye Veier har utarbeidet en detaljreguleringsplan for ny E6 mellom Moelv og Roterud, som nå er på offentlig høring. Planen inneholder to alternative løsningsforslag: alternativ 1 og alternativ 2. Fristen for å komme med merknader til planforslaget er 19. september 2024.

Harald Monsen prosjektleder Nye Veier E6 Moelv - Roterud
Harald Monsen er Nye Veiers prosjektleder for E6 mellom Moelv og Roterud.

Mjøsbru er avgjørende

Den nye E6 fra Moelv til Roterud har som mål å forbedre trafikksikkerheten, øke fremkommeligheten, redusere reisetiden og legge til rette for fortsatt vekst og utvikling i Innlandet.

 - En ny Mjøsbru er helt avgjørende for utbyggingen av E6 og vil knytte sammen byene rundt Mjøsa på en mer effektiv måte. Begge alternativene er gjennomførbare og økonomisk realistiske, sier Nye Veiers prosjektleder for E6 Moelv – Roterud, Harald Monsen.

Fokus på samfunnsøkonomisk nytte

I arbeidet med de to alternative traseene har Nye Veier søkt etter løsninger som gir høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet og reduserer belastningen på natur, klima og miljø.

 - Begge alternativene har omtrent samme kostnad, men utredningene viser at alternativ 2 gir størst samfunnsøkonomisk nytte, forteller Harald Monsen.

Kortere vei

Alternativ 2 gir en reiseavstand som er cirka 2 kilometer kortere mellom Hamar og Gjøvik. Avstanden mellom Gjøvik og Lillehammer er lik, og forskjellen mellom Hamar og Lillehammer er bare 0,5 kilometer. Kortere vei betyr redusert reisetid, lavere reisekostnader og bedre fremkommelighet for bilister og godstransport, samtidig som det er bedre for miljøet.

 - Derfor anbefaler vi i Nye Veier alternativ 2, som er det søndre alternativet, forklarer Harald Monsen.

Medvirkning

Merknader til reguleringsplanen kan sendes via medvirkningsportal for E6 Moelv - Roterud. Alternativt kan merknader også sendes per e-post til E6_MR@cowi.com eller per brev til COWI AS, Nedre Storgate 6, 3015 Drammen.

Du kan se hele planforslaget her

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Illustrasjon ny Mjøsbru, nordre alternativ
Nordre alternativ: Illustrasjonen viser hvordan den nye Mjøsbrua kan se ut.
Last ned bilde
Illustrasjonen viser søndre alternativ fra Moelv.
Illustrasjonen viser søndre alternativ fra Moelv.
Last ned bilde

Om oss

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. 

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg pressemeldinger fra Nye Veier

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye