Nye Veier

Snart ser du denne flåten på Mjøsa igjen – det er viktig at alle holder god avstand

Del

Nye Veier skal igjen i gang med prøvepeling for å få mer kunnskap om grunnforholdene i Mjøsa. Sikkerheten til personellet og båtfolkene på Mjøsa står i høysetet. I starten av uke 26 vil innbyggere i Mjøsregionen på nytt få øye på den store flåten som skal utføre en rekke prøvepelinger utenfor Moelv.

Snart ser du denne flåten igjen utenfor Moelv.
Snart ser du denne flåten igjen utenfor Moelv. Foto: Keller

– Kunnskapen vi samler fra prøvepelingen vil være en viktig del av grunnlaget for planleggingen og prosjekteringen av den nye firefeltsbroen fra Moelv til Biri, sier prosjektsjef for Innlandet, Steinar Fretheim i Nye Veier.

På grunn av at isen la seg tidlig sør for Mjøsbrua i vinter, fikk ikke prosjektet gjennomført alle pelingene som planlagt.

– Vi har så langt rammet to av totalt fem peler. Fra disse har vi allerede klart å hente ut verdifull informasjon om blant annet bæreevne, friksjon og grunnforhold for de pelene som er satt i Mjøsa. Vi har også gjennomført en rekke miljøtester relatert til støy, både under og over vann. Resultatene fra disse testene er så langt positive, men det er viktig å få rammet ned alle fem peler for å få sikre et så solid og grundig grunnlag som mulig, sier Fretheim.

Sikkerheten først

Flåten, utstyrt med kran og annet nødvendig utstyr skal nå taues fra Tangenvika til Moelv ved hjelp av en slepebåt.

Det er tre peler på tre forskjellige steder som skal rammes ned til antatt riktig nivå i sjøbunnen. Mellom hver pel vil det være nødvendig å flytte lekteren, rigge utstyret på nytt, og klargjøre den neste pelen. Dykkere vil også være i aksjon i forbindelse med etterramming og kappe pelene etter at prøvepelingen er fullført.

Siden pelearbeidene skal foregå med tungt utstyr fra flåte, vil sikkerheten til mannskapet om bord på flåten følges nøye.

– Vi snakker om store dimensjoner her. Hver enkelt pel som brukes er over 100 meter lang og veier 100 tonn. Kranen på flåten veier 400 tonn og har en tårnhøyde på over 100 meter. Vi har også dykkere som utfører arbeid underveis. Sikkerheten til disse dykkerne og resten av personellet om bord på flåten er vår høyeste prioritet, sier Fretheim.

Hold avstand - se etter bøyler og markeringslys

Gitt at arbeidet vil foregå midt i sommersesongen, er prosjektsjefen spesielt opptatt av at båttrafikken holder sikker avstand til flåten og dykkeroperasjonene. Dette er for å ivareta sikkerheten til alle som befinner seg i området.

Man%20%F8nsker%20ikke%20b%E5ttrafikk%20innenfor%20de%20fire%20ankerb%F8yene.%20Antatt%20lengde%20er%20fra%20ca%20100%20-%20150%20m.%20Fl%E5ten%20er%2050%20m%20p%E5%20sitt%20bredeste.%20Det%20er%20ogs%E5%20viktig%20at%20man%20er%20oppmerksom%20p%E5%20at%20det%20er%20dykkere%20i%20arbeid.%20Dykkere%20benytter%20dykkerflagg.
Man ønsker ikke båttrafikk innenfor de fire ankerbøyene. Antatt lengde er fra ca 100 - 150 m. Flåten er 50 m på sitt bredeste. Det er også viktig at man er oppmerksom på at det er dykkere i arbeid. Dykkere benytter dykkerflagg. Bilde: Keller

– Vi ber alle om å utvise forsiktighet og redusere hastigheten i nærheten av flåten. Det er viktig at alle holder god avstand. All båttrafikk er pålagt å holde seg utenfor arbeidslekterens sikkerhetssone, som er markert av fire gule ankerbøyer rundt lekteren. Det er også svært viktig at båttrafikken er oppmerksom på frittstående peler. De vil være tydelig markert med lys og enten hvit eller gul maling inntil de er fjernetFlåten og arbeidsområdet vil dessuten forflytte seg over tid, påpeker Fretheim. 

Den generelle arbeidstiden er satt til mandag til lørdag, fra klokken 07:00 til 19:00. Det vil være perioder med mindre arbeidsoppgaver på nattestid. 

Slepebåten «Metis» og arbeidsbåten «Pelikan» vil være til stede i området og noen mindre fritidsbåter som transporterer personell til og fra flåten.  

Prøvepelingene skal etter planen være ferdig i starten av august. 

Fakta om prøvepelingen 

  • Nye Veier har ansvar for planlegging, bygging og drift av E6 Moelv- Roterud. I planarbeidet er det utredet to alternativer for ny Mjøsbru. Det ene alternativet er en bru som ligger parallelt med dagen bru, og det andre alternativet går rundt en kilometer sør for dagens bru. Det er det søndre 
    alternativet som undersøkes nærmere, siden man i nord har nok data om grunnforholdene fra utbyggingen av eksisterende bru. 

  • Cowi er engasjert som rådgiver og Keller er entreprenørselskapet som skal gjennomføre selve prøvepelingen. 

  • Prosjektet har vakt internasjonal interesse innenfor fagfeltet fundamentering av bruer. Ifølge fagpersoner i entreprenørselskapet Keller og COWI er det de lengste pelene som er gjennomført på noen innsjø i verden. 

Kontakter

Bilder

Bildet viser ca hvor de fem pelene skal rammes. Mellom hver pel vil det også være behov for å flytte lekter, rigge til utstyr og klargjøre for ny pel.
Bildet viser ca hvor de fem pelene skal rammes. Mellom hver pel vil det også være behov for å flytte lekter, rigge til utstyr og klargjøre for ny pel.
Last ned bilde
Båttrafikken må være oppmerksom på frittstående peler. De blir merket med markeringslys og hvit eller gul maling frem til de blir kuttet. Ingen peler vil stikke opp av vannet eller være til fare for båttrafikken når prøvepelingen er ferdig.
Båttrafikken må være oppmerksom på frittstående peler. De blir merket med markeringslys og hvit eller gul maling frem til de blir kuttet. Ingen peler vil stikke opp av vannet eller være til fare for båttrafikken når prøvepelingen er ferdig.
Last ned bilde
Selve produksjonsområdet for pelene er i Tangenvika. Befolkningen vil derfor gjennom sommeren se en slepbåt med peler mellom Tangenvika og Moelv. Arbeidsområdet vil være like utenfor småbåthavnen i Moelv.
Selve produksjonsområdet for pelene er i Tangenvika. Befolkningen vil derfor gjennom sommeren se en slepbåt med peler mellom Tangenvika og Moelv. Arbeidsområdet vil være like utenfor småbåthavnen i Moelv.
Last ned bilde

Om oss

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. 

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg pressemeldinger fra Nye Veier

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye