Virke

Enighet i lønnsoppgjøret

Del

Onsdag 19. juni ble Virke og arbeidstakerorganisasjonene på HUK-området enige i første del av årets lønnsoppgjør.

Forhandlingsleder i Virke, Ann Torunn Tallaksen
Forhandlingsleder i Virke, Ann Torunn Tallaksen

Partene har forhandlet fire av overenskomstene på HUK-området.  

Avtalene det er enighet om gjelder blant annet ansatte i spesialisthelsetjenesten ved ideelle sykehus og spesialisert rehabilitering, ansatte ved ideelle sykehjem og helse- og omsorgsboliger, ideelle barnehager og studentsamskipnadsbarnehager, samt ansatte i de ideelle grunn- og videregående skolene og folkehøgskoler.  

– Vi er glade for å ha kommet til enighet om en ny avtale på disse fire overenskomstene. Det har vært konstruktive og gode forhandlinger, og partene har sett og møtt hverandres krav med et ønske om å komme til enighet. Det har vi klart, sier forhandlingsleder for Hovedorganisasjonen Virke, Ann Torunn Tallaksen.  

Resultatene ligger innenfor frontfagets ramme på 5,2 % i årslønnsvekst, og sikrer de ansatte en reallønnsvekst. 

Overenskomstene det er enighet om er:  

  • Landsoverenskomst for helse- og sosiale tjenester  
  • Landsoverenskomst for barnehager  
  • Landsoverenskomst for utdanning
  • Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten 

Nøkkelord

Kontakter

Om oss

Virke er handels - og tjenestenæringenes hovedorganisasjon. Våre 25 000 medlemsvirksomheter er ledende på alt fra å vaske gulv til å arrangere konserter, pleie eldre og ta vare på de yngste, selge mat, malerkoster, madrasser, og alt det andre vi har behov for. Handels- og tjenestenæringene gir hverdagen innhold.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye