Nye Veier

Hæhre Entreprenør AS skal bygge nye E6 Ranheim – Sveberg

Del

Kontraktsverdien er på om lag 2,2 milliarder kroner. Den nye veien skal være klar for trafikk i løpet av sommeren 2027.

E6 Ranheim - Værnes
E6 Ranheim - Værnes Nye Veier Nye Veier

-Vi er fornøyde med at vi nå kan komme videre i utbyggingen av ny E6 fra Ranheim til Sveberg. Det er mye trafikk på denne delstrekningen og den nye veien vil gi bedre trafikkflyt og øke trafikksikkerheten. Det var sterk konkurranse mellom tre solide og kompetente tilbydere. Nå skal vi inn i en samhandlingsfase med Hæhre Entreprenør AS for å avklare arbeidsomfanget og ser fram til det videre samarbeidet, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier. 

Prosjektet omfatter prosjektering og bygging av ny E6 mellom Ranheim og Sveberg. Strekningen er ca 12,5 kilometer lang fordelt på 10,8 kilometer vei i dagen og den ca 1,7 kilometer lange Væretunnelen.  

-Dette er en viktig milepæl for prosjektet og godt å få på plass ny totalentreprenør. Folk vil etter hvert se mye anleggsaktivitet ute. E6 er en vei med mye trafikk og det er ikke til å unngå at anleggsarbeidet vil påvirke trafikken og føre til andre ulemper. Derfor er vi særlig opptatt av at den nye entreprenøren skal prioritere trafikksikkerhet og fremkommelighet i anleggsfasen, og etablere god dialog med berørte naboer og publikum. Vi i selskapet ser veldig fram til å komme over i en ny fase og få bygget ferdig veien. Det er nok også mange som bor i området som vil sette pris på at det nå blir framdrift, sier Magne Ramlo, prosjektsjef for E6 Ranheim – Værnes i Nye Veier. 

Rambøll Norge AS er med som rådgiver og skal blant annet stå for prosjekteringen.   

Fakta om prosjektet 

  • Ferdigstillelse av fire-felts motorvei fra Ranheim til Sveberg 

  • Fartsgrense 110 km/t  

  • Ombygging av tre toplanskryss og to kryss skal kompletteres med nye ramper  

  • 30 nye konstruksjoner, hvorav 7 er ferdig bygget og to delvis ferdig bygget  

  • Det skal rives 16 eksisterende konstruksjoner 

Som del av prosjektet skal det også etableres ny vannforsyning for Malvik kommune med et ledningssystem langs traséen fra Være til Sveberg. Vi har påbegynt arbeidene med ledningen og skal ferdigstille dette som del av oppdraget som Hæhre Entreprenør AS nå har fått. Nytt nordgående løp for Væretunnelen er ferdig sprengt og sikret. Det eksisterende tunnelløpet skal rehabiliteres og utvides noe i nord på grunn av krav til sikt.  

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Kartillustrasjon for delstrekningen E6 Ranheim - Sveberg
Kartillustrasjon for delstrekningen E6 Ranheim - Sveberg
Last ned bilde

Om oss

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. 

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg pressemeldinger fra Nye Veier

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye