Naturvernforbundet

Manglende kriseforståelse

Del

I dag kom Riksrevisjonen sin rapport om Norges oppfølging av egne klimamål. Manglende kontroll, svak samordning og dårlig oppfølging er dommen. Naturvernforbundet er ikke overrasket over kritikken og mener svakhetene vitner om en manglende kriseforståelse.

- Menneskeheten står foran tidenes største, mest omveltende og livstruende krise. Likevel mangler regjeringen kontroll og fører en politikk som undergraver egne klimamål, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.  

Naturvernforbundet mener Klimautvalget 2050 sin utredning om hvordan Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050, tydelig viser at regjeringen ikke følger opp i tilstrekkelig grad. 

- Klimautvalget 2050 slår fast at klimatiltak vi gjør i dag, må være fornuftige også i et 2050-perspektiv. Vi må nå bruke de knappe ressursene riktig for å oppnå de endringene som er nødvendig for at vi skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050, slik klimaloven sier. 

Ett eksempel her er oljesektoren. 

- Vi kan ikke fortsette å binde opp verdifull arbeidskraft og energi til å gjøre oljesektoren “grønnere”. Det holder ikke i et langsiktig perspektiv. Klimautvalget 2050 er tydelige på at Norge må slutte å lete etter mer olje og legge en plan for sluttfasen. Likevel fortsetter regjeringen å dele ut stadig nye letelisenser som om klimakrisen ikke finnes.  

Naturvernforbundet mener både denne og tidligere regjeringer har sluppet altfor lett unna den manglende oppfølgingen av Norges klimamål. Nylig slo også den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg fast at manglende klimahandling er et brudd med menneskerettighetene.

- Dommen fra det historiske klimasøksmålet i Strasbourg viser at klima ikke er en artig hobby vi kan drive med på siden, det må ligge til grunn for alle beslutninger. Vi forventer at regjeringen nå følger opp anbefalingene fra rapporten og sikrer at Norge både kutter klimautslippene på hjemmebane og samtidig ivaretar naturmålene, i tråd med anbefalingene fra Klimautvalget 2050, konkluderer Gulowsen.   

Kontakter

Om oss

Naturvernforbundet ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon. Vi er en demokratisk medlemsorganisasjon med over 37 000 medlemmer og rundt 100 fylkeslag og lokallag i hele landet.

Naturvernforbundet jobber med et bredt spekter av saker innen miljø- og naturvern, men spesielt med områdene naturvern, klima, energi og samferdsel. 

Følg pressemeldinger fra Naturvernforbundet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Naturvernforbundet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Naturvernforbundet

Voldsom nedbygging av sårbar finnmarksnatur24.6.2024 10:32:07 CEST | Pressemelding

Forslaget til mulig kraftutbygging i Finnmark vil få omfattende negative konsekvenser for natur og samisk kultur, selv om noen av de verste prosjektene er ute. Flere kontroversielle prosjekter er fortsatt med, som planene om Skarvberget og Oksefjorden vindkraftverk. Det er en svært gledelig nyhet at de ekstremt kontroversielle og naturødeleggende planene for Davvi og Kokelv vindkraftverk er ute av prosessen, til tross for at Davvi egentlig var det som hadde kommet lengst. Dette viser at NVE har lyttet.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye