Krever granskning av Fosen-saken

Del

Naturvernforbundet krever at statens håndtering av Fosen-saken granskes. I dag kommer Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité med sin innstilling til forslaget om en uavhengig granskning av saken.

Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen viser støtte til Fosen-aksjonistene, her i samtale med Beaska Niillas fra Norske Samers Riksforbund utenfor Olje- og energidepartementet, februar 2023.
Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen viser støtte til Fosen-aksjonistene, her i samtale med Beaska Niillas fra Norske Samers Riksforbund utenfor Olje- og energidepartementet, februar 2023. Foto: Tor Bjarne Christensen

– Et minimumskrav må være at staten følger Høyesteretts tolkning av SP-konvensjonen, og at vi i det minste slutter å gi såkalt forhåndstiltredelse til å ekspropriere områder som rammer uerstattelige urfolksrettigheter, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

I dag kommer Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité med sin innstilling til SVs forslag om en uavhengig granskning av saken. Representantene Hilde Marie Gaebpie Danielsen og Kirsti Bergstø fra SV ber om belysning av svært sentrale spørsmål, og det kanskje aller viktigste er: Hvordan kunne rettsstaten Norge havne i den situasjonen at menneskerettighetene ble brutt?

– Det helt nødvendig med en slik granskning for å unngå å gjøre samme feil i framtiden. Også et enstemmig Sameting ba om granskning allerede i mars i fjor. Vi håper derfor at kontroll- og konstitusjonskomiteen innstiller på å gjennomføre denne uavhengige granskningen, og at man sørger for tiltak som sikrer at man ikke havner en slik situasjon igjen, sier Gulowsen.

I oktober 2021 vant reindriften en klar seier i retten. Da slo Høyesterett fast at utbyggingen av 151 vindturbiner på Fosen var i strid med artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, den såkalte SP-konvensjonen. Høyesterett i storkammer kom enstemmig fram til at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse var ugyldige. Likevel tok det mer enn to år å finne en løsning. Og, hvis noen lurte: Vindkraftverket står der fortsatt.

I disse dager behandles en lignende sak i Helgeland tingrett. På Øyfjellet i Vefsn i Nordland har staten gitt grønt lys til bygging av 72 vindturbiner. Det er Norges største enkeltstående vindkraftanlegg, og det er bygget midt i flyttleien til Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt. Også her skjedde utbyggingen mot samenes vilje. Nå står kraftverket der og stenger reinens tilgang til en av vinterbeitesonene.

– Vi står i en skjebnetid for klimahandling, og tiden begynner å renne ut for å nå målene fra Parisavtalen. Det betyr at vi er nødt til å gjøre drastiske endringer hvis vi skal sørge for en levelig framtid. Men akkurat det er også nøkkelord, for tross dårlig tid og behov for rask handling, er vi ikke kommet dithen at vi må påberegne menneskerettighetsbrudd for å sikre en energiomstilling, sier Gulowsen.

– Fosen-saken er et tragisk eksempel på hvordan lovord om det grønne skiftet virker mot sin egen hensikt og ødelegger grunnlaget for en næring som er tvers gjennom bærekraftig. Å sikre en levelig framtid også for reindriftsutøvere burde være en selvfølge, særlig i en tid hvor både grønne jobber og bærekraftig mat stadig blir viktigere, sier Gulowsen. 

Nøkkelord

Kontakter

Følg pressemeldinger fra Naturvernforbundet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Naturvernforbundet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Naturvernforbundet

Voldsom nedbygging av sårbar finnmarksnatur24.6.2024 10:32:07 CEST | Pressemelding

Forslaget til mulig kraftutbygging i Finnmark vil få omfattende negative konsekvenser for natur og samisk kultur, selv om noen av de verste prosjektene er ute. Flere kontroversielle prosjekter er fortsatt med, som planene om Skarvberget og Oksefjorden vindkraftverk. Det er en svært gledelig nyhet at de ekstremt kontroversielle og naturødeleggende planene for Davvi og Kokelv vindkraftverk er ute av prosessen, til tross for at Davvi egentlig var det som hadde kommet lengst. Dette viser at NVE har lyttet.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye