Desperat kamp om utleieboligene i flere byer

Del

Nå er det store utfordringer i markedet for de som ønsker å leie leilighet. Dette går spesielt ut over de unge, som trenger leilighet til studiestart.

KREVENDE MARKED: Utleiemarkedet flere steder i landet har stort behov for flere utleieenheter. I forrige måned startet Utleiemegleren en vervekampanje for å få flere enheter klare til utleie.
KREVENDE MARKED: Utleiemarkedet flere steder i landet har stort behov for flere utleieenheter. I forrige måned startet Utleiemegleren en vervekampanje for å få flere enheter klare til utleie.

Boligjakten er for alvor i gang i storbyene rundt om i landet, og flere studenter sliter med å lande leiekontrakt i et marked der etterspørselen er større enn tilbudet. Svak økonomi og få referanser fra tidligere leieforhold, gjør det ekstra utfordrende. I tillegg kjemper de om leiekontrakt i et boligmarked der de også møter eldre, mer etablerte kandidater med bedre økonomi. 

– Studentenes boligsituasjon er kritisk. Tall fra studentboligundersøkelsen i 2023, viser at i Oslo var dekningsgraden på studentboliger kun på 12,2 prosent, mens dekningsgraden nasjonalt lå på 14,7.  Dekningsgraden vil neppe øke i 2024, og det betyr at de fleste studenter må ut i det private leiemarkedet. Her møter de kraftig stigende leiepriser og tøff kamp om boligene. Som Norges største profesjonelle utleier, opplever vi daglig å måtte si nei til mange gode leietakere, og det er frustrerende, sier Stian Carlsen, administrerende direktør i Utleiemegleren.

Utleieaktøren ser også at det fortsatt er frafall av sekundærboliger i Oslo og til dels i Stavanger. I resten av landet ser vi en liten økning i antall sekundærboliger. Dette viser tall fra første kvartal i Sekundærboligstatistikken 2024, gjennomført av Ambita og Norges eiendomsmeglerforbund.

– Økningen er liten, og langt fra stor nok til å betjene etterspørselen i markedet vi har nå. Det er i dag i overkant av en million nordmenn som leier bolig. Det vil også bli flere i årene som kommer, da mange ikke har råd til å kjøpe egen bolig, forklarer Carlsen, som i forrige måned varslet at markedet knelte:

– Investering i eiendom må bli attraktivt igjen. 

Krevende for leiesøkere i Oslo
Leieprisen for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Oslo økte med 6,8 prosent sammenliknet med mai 2023. 

– Høysesongen er her, og det er stor pågang på våre visninger, som fører til at leiligheter blir hurtig leid ut. Vi ser også at leieprisene økes på alle typer boliger, uavhengig av størrelse og beliggenhet. Etterspørselen vil være langt høyere enn tilbudet i hele sommer. Det vil gi oss ytterligere økning i leieprisene også utover høsten, sier regionsdirektør i Utleiemegleren, Siri Anne Bernum Halck, og legger til:

– Vi opplever fortsatt at private små-investorer selger seg ut av utleiemarkedet i Oslo grunnet økte kostnader og dårlig lønnsomhet. Dette skaper ubalanse i utleiemarkedet og økte leiepriser. Vi står foran en sommer som kommer til å bli svært krevende for leiesøkere i hovedstaden, og vi må dessverre daglig skuffe flere som strever i jakten på bolig i Oslo.

Godt oppmøte på visninger i Trondheim

Leieprisen for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Trondheim økte med 11,8 prosent sammenliknet med 2023.

– Høysesongen er i gang i Trondheim, og vi har god respons og oppmøte på de fleste visninger. Leieprisene øker på de fleste typer utleieboliger, men det er fortsatt god tilgang på boliger til de som ønsker å leie. Det lønner seg imidlertid å være ute i god tid, sier daglig leder i Utleiemegleren Trondheim sentrum, Solveig Hjallen Moan, og legger til:

– Utleiemeglerens sammensetning har endret seg noe sammenlignet med i fjor. Det er færre hybler og vi har oppnådd gode leiepriser på flere større eneboliger sentralt det siste året. Dette trekker opp det totale snittet på den prosentvise leieprisveksten samlet sett. 

Etterspørselen er høyere enn tilbudet i Bergen

Leieprisen for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Bergen økte med 7,1 prosent sammenliknet med mai 2023. 

– Høysesongen i full gang i Bergen, og det er godt oppmøte på visningene. Det er særlig i pressområdene i sentrum og rundt studiestedene vi merker dette godt, men også langs bybanen ned mot Flesland, der de store internasjonale arbeidsplassene ligger, sier Lene Stople Gjendem, daglig leder i Utleiemegleren Bergen Vest, og legger til:

– Mange småinvestorer selger utleieboligene sine nå, og etterspørselen er langt høyere enn tilbudet. Dette gir økte leiepriser, og vi må nok dessverre forvente mange fortvilte studenter uten sted å bo ved studiestart i år også.

– Det er i dag 675 annonser for boliger til leie i Bergen på finn.no. Det er en nedgang på drøyt 16 prosent fra samme tid i fjor da antallet var 806. Nedgangen har blant annet sammenheng med at mange småinvestorer de siste årene har solgt utleieboligene sine, grunnet redusert lønnsomhet som følge av økt beskatning av sekundærboliger og økte renter. Det er dessverre grunn til å frykte at det vil bli stor kamp om utleieboligene i Bergen også denne sommeren, sier Eirik Hove, daglig leder i Utleiemegleren Bergen Sentrum.

Behov for flere utleieenheter i Østfold
Leieprisen for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Østfold økte med 5,35 prosent sammenliknet med mai 2023.

– Vi tegnet 46 prosent flere leiekontrakter enn på samme tid i fjor, og merker oss at høysesongen for alvor er i gang. Det er godt med henvendelser på de fleste av våre annonserte boliger der 2-roms, sentralt og med god standard er de mest populære. Det er en marginal oppgang på 1,95 prosent med annonserte boliger i vårt område mot forrige måned, men det vil være behov for flere boliger frem mot sommeren. Vi forventer at juni blir en hektisk måned, før det normalt roer seg noe ned i fellesferien, sier Helge Hanch-Hansen 

Full sving i Vestfold
Leieprisen for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Vestfold og Grenland økte med 8 prosent sammenliknet med 2023. 

– Nå er vi skikkelig inne i høysesongen. Boligene blir stort sett leid ut raskt og det er godt oppmøte på visningene. Gjennom sommeren vil aktiviteten i markedet øke betraktelig, sier Daglig leder Karsten Olsen, og legger til: 

– Det har den siste måneden vært veldig mange boligeiere som har tatt kontakt med oss for å få hjelp til å leie ut bolig. Sammenlignet med april har vi fått over dobbelt så mange nye kunder, og det er veldig bra siden etterspørselen også er stor om dagen.

Forventer økte priser i Drammen
Leieprisen for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Drammen økte med 11,8 prosent sammenliknet med mai i 2023.

– Det går mot høysesong, så aktiviteten tar seg opp nå. Vi har godt oppmøte og bra interesse på de fleste boliger. Spesielt boliger i sentrum med god standard har interessen vært høy. Vi forventer at leieprisene vil fortsette å stige ut over sommeren og resten av året. Både som konsekvens av økte kostnader for utleiere å besitte boligene og at det er større etterspørsel enn tilbud på mange type boliger i markedet, sier Eivind Sveen daglig leder i Utleiemegleren Drammen.

 Frykter en kritisk situasjon i leiemarkedet på Lillestrøm og Nedre Romerike
Leieprisen for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje på Nedre Romerike økte med 5,9 prosent sammenliknet med mai 2023.

 Det har jevnt over vært et stort trykk på visninger den siste måneden, til tross for at leieprisene fortsatt øker. Utbudet av leiligheter til leie på Nedre Romerike er fortsatt for lavt, som igjen medfører stor konkurranse blant leietakerne og et mer selektivt marked. Spesielt gjelder dette for nyere boliger i de mest sentrale områdene, sier Tom Anders Andersen, daglig leder i Utleiemegleren Lillestrøm/Nedre Romerike, og legger til:

– Med en stadig større pågang av leietakere, kombinert med en byggeaktivitet som er nærmest fraværende, ser vi ingen snarlig endring på ubalansen i markedet. Når politikerne heller ikke kommer med noen andre tiltak for å øke antallet utleieboliger, frykter vi en kritisk situasjon i leiemarkedet i lang tid fremover. Det er fortvilende å se hvor mange som har vanskeligheter med å skaffe seg en egnet utleiebolig

Foreløpig god balanse i markedet på Jessheim og Øvre Romerike
Leieprisen for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Utleiemegleren Jessheim økte med 6,5 prosent sammenliknet med mai 2023.

– Gjennom mai måned har vi hatt svært god aktivitet på annonserte boliger, mange leiesøkende på visninger som har ført til rask utleie. Når man sammenlikner med samme periode i fjor, har vi leid ut tilsvarende mange boliger, mens oppdragstilgangen har doblet seg. Dette gjenspeiles i antall annonserte boliger i Ullensaker, som tilnærmet har doblet seg fra samme tidspunkt i fjor, sier Tom Fjalestad, daglig leder i Utleiemegleren Jessheim og Øvre Romerike, og legger til:

– Noe av forklaringen på den kraftige veksten på tilbudssiden i leiemarkedet, kan vi finne i hvordan salgsmarkedet er i vårt distrikt. Fra i fjor har mange utleiere ønsket å selge utleieboligen sin grunnet økte kostnader og det var svært få utleieboliger i markedet. Nå har vi utleiere som har forsøkt å selge boligen sin uten hell, samt utbyggere som velger å leie ut en periode til salgsmarkedet blir bedre. Dette har gitt oss flere boliger for utleie på kort sikt. Vi frykter imidlertid at disse boligene vil forsvinne ut fra leiemarkedet, når salgsmarkedet blir bedre.   

Ubalanse i markedet i Asker og Bærum
Leieprisen for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Asker og Bærum økte med 9,6 prosent sammenliknet med 2023.

– Vi ser tilbake på en måned med høy aktivitet og mange utleide boliger. Vi opplever markedet i vårt område som selektivt med alt for lav tilbudsside. Dette skaper ubalanse i markedet og vi forventer enda større forskjeller utover sommeren. En sterk leieprisvekst gjør dette markedet enda mer selektivt, og vi ser at boliger med høy standard og sentral beliggenhet er de mest populære. Vi forventer at denne trenden fortsetter, da det fortsatt er høye kostnader forbundet med å eie en utleiebolig, sier Mats Larsen, daglig leder i Utleiemegleren Asker og Bærum.

Energisektoren påvirker leieprisene Stavanger
Leieprisen for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Stavanger økte med 10,5 prosent sammenliknet med 2023.

– Høysesongen er definitivt i gang i Stavanger. Vi opplever god respons og godt oppmøte på visninger. Tilbudet er fortsatt lite, og etterspørselen er stor. Spesielt på mindre sentrumsnære leiligheter må man være tidlig ute, dersom man ønsker å leie. Vi har hatt en periode hvor mange har valgt å selge sin utleiebolig, men i det siste har det vært flere henvendelser fra kunder som ønsker og leie ut til tross for høye rente- og lånekostnader. Det er ingen tvil om at den økte etterspørselen etter leieboliger fra energisektoren påvirker leieprisene i Rogaland, sier daglig leder i Utleiemegleren Stavanger, Magnus Stokstad Fjell. 

Om Utleiemegleren 
Utleiemegleren er Norges ledende meglerforetak av boliger til private og profesjonelle aktører. Utleiemegleren har over 17 000 boliger i sin portefølje. Selskapet ble startet i 1995 og har kontorer i Bergen, Trondheim, Stavanger, Lillestrøm, Jessheim, Drammen, Asker og Bærum, Kristiansand, Østfold, Vestfold og fem kontorer i Oslo.

 

 

Kontakter

Følg pressemeldinger fra Utleiemegleren

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Utleiemegleren på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Utleiemegleren

Sterk oppgang i utleieprisene14.2.2024 11:56:20 CET | Pressemelding

Utleieprisene økte med hele 9,3% for alle boligtyper i Utleiemeglerens portefølje nasjonalt sammenlignet med januar 2023. - På lik linje med boligprisveksten i salgsmarkedet, ser vi en kraftig økning i utleiemarkedet. Vi opplever at markedet fortsatt påvirkes av den økte tilførselen av boliger fra de som venter med å selge. Det er mange utleieboliger på markedet, og leietakerne har mulighet til å være mer selektive. Allikevel forventer vi fortsatt stigende utleiepriser, sier administrerende direktør i Utleiemegleren, Stian Carlsen.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye