Rare Earths Norway

Europas største forekomst av sjeldne jordarter finnes på Fen

Del

Etter tre års omfattende boreaktivitet og analyser har det norske gruveselskapet Rare Earths Norway (REN) nå fått et første mineralressursestimat som viser at Fensfeltet er Europas største forekomst av sjeldne jordartselementer (REE).

Et nytt ressursestimat viser at Rare Norway sitter på Europas største forekomst av sjeldne jordarter (REE).
Et nytt ressursestimat viser at Rare Norway sitter på Europas største forekomst av sjeldne jordarter (REE). Tor Espen Simonsen

Rapporteringen og teknisk bistand er utført av det internasjonale konsulentselskapet WSP. De har utarbeidet et mineralressursestimat i kategorien Inferred Mineral Resource, i samsvar med kravene i den australasiatiske koden for rapportering av mineralressurser og reserver (JORC, 2012 Edition, eller JORC 2012).

Dette er det første mineralressursestimatet for sjeldne jordarter som dekker hoveddelen av forekomsten i Fensfeltet, og representerer en stor og viktig milepæl for Rare Earths Norway og Norges mulighet til å spille en viktig rolle for det grønne skiftet i Europa.

Mineralressursestimatet viser at Fensfeltet er den største forekomsten av sjeldne jordarter i Europa per dags dato. Arbeidet til nå gir et uavhengig ressursestimat ned til 468 meter under havnivå. Det forventes av REN at forekomsten på sikt vil bli betydelig større. Tidligere dypboringer, gjort i regi av Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) og regiongeolog Sven Dahlgren, har vist at mineraliseringen fortsetter ned til minst 1000 meter.

REN forventer også at utvikling av ny gruveteknologi vil bidra til å øke fremtidige ressursestimat

 • Vi arbeider sammen med blant annet Montanuniversität Leoben i Østerrike om å utvikle verdens mest bærekraftige mineralutvinning. Vårt mål er maksimal ressursutnyttelse av forekomsten, samt lave klima- og miljøavtrykk. Dette har WSP foreløpig ikke tatt hensyn til i sitt ressursestimat, sier CEO Alf Reistad i Rare Earths Norway.
 • Vi er veldig glade for å se at Rare Earths Norway, et selskap som EIT RawMaterials og ERMA har støttet over flere år, når denne store milepælen. Dette prosjektet viser potensialet og muligheten for Europa til å investere i gruve- og prosesseringsprosjekter i verdensklasse, som vil bidra til å sikre våre industrielle verdikjeder, og sette nye miljø- og samfunnsmessige standarder gjennom teknologi, innovasjon og samarbeid, sier Bernd Schäfer, administrerende direktør i EIT RawMaterials.

Dette sier Rare Earths Norway

Ressursen er rapportert etter JORC-koden. Det innebærer at den ikke omfatter hele mineraliseringen in situ, men kun den delen som har rimelig mulighet for fremtidig økonomisk utnyttelse, eller «reasponable prospects for eventual economic extraction» som det heter.  Avgrensningen baserer seg på geologiske forhold og aktuelle driftsmetoder, produksjonskostnader og salgspriser.

Mineralressursen som tilfredsstiller vilkårene, er på 559 millioner tonn, med et gjennomsnittlig innhold av sjeldne jordartselementer i oksidform (TREO-total rare earth oxides) på 1,57%.  Dette tilsvarer et totalt innhold av TREO på hele 8,8 millioner tonn i det undersøkte område. Av dette er 1,5 millioner tonn neodym- og praseodymoksid. Disse elementene kalles gjerne magnetrelaterte sjeldne jordarter, og brukes i fremstillingen av blant annet permanentmagneter i elbiler og vindturbiner. Ifølge en oppdatert oversikt fra EU er dette de mest kritiske råvarene for Europeisk industri med tanke på forsyningssikkerhet.

- Bekrefter at Fensfeltet utvilsomt er Europas største

Ressursestimatet viser at Rare Earths Norway sitter på Europas største forekomst av sjeldne jordarter. Ut fra WSP sin rapport kan en konkludere med at Rare Earths Norway’s ressurs er fem ganger større enn den nest største påviste forekomsten på kontinentet. Selskapet har dermed potensiale til å dekke betydelige deler av Europas selvforsyningsmål for REE i overskuelig fremtid. 

 • Vi har gjennom tredjepart fått bekreftet at vi sitter på en betydelig ressurs. Det er en milepæl for oss som kan bli ekstremt viktig både for lokalsamfunnet i Nome, men også Norge og Europa i flere generasjoner, sier sjefsgeolog Trond Watne.


Regiongeolog i Telemark fylkeskommune, Sven Dahlgren, er positivt overrasket over Fensfeltets størrelse.

 • Det er gledelig at de geologiske data viser at forekomstene trolig er enda større enn det fylkesgeologens undersøkelser i 2019 viste. Dette bekrefter at Fensfeltet utvilsomt er Europas største forekomst av REE-mineraler. Dette er svært lovende, og det blir spennende å følge prosjektet videre, sier regiongeologen.

Rare Earths Norway tar på alvor regjeringens mineralstrategi om å utvikle verdens mest bærekraftige mineralnæring i Norge.

 • Vårt mål er å bidra til en komplett og kompakt europeisk verdikjede med lave klima og miljøavtrykk – fra mineralutvinning til produksjon av permanentmagneter, sier CEO Alf Reistad

 

Fremdriften i prosjektet

Rare Earths Norway fortsetter arbeidet med å kartlegge forekomsten på Fensfeltet og planlegger nye borekampanjer allerede i 2024. En foreløpig økonomisk mulighetsstudie av prosjektet er også ventet i 2024. Selskapet har iverksatt en rekke større FoU-program og samarbeider med partnere i nesten 20 ulike land. Neste skritt i arbeidet for Rare Earths Norway er å etablere en pilotfabrikk i Nome kommune, hvor ny teknologi skal testes ut og optimaliseres. I tillegg til forskning og utvikling skal piloten være et anlegg for opplæring i samarbeid med Nome videregående. Telemark Utviklingsfond (TUF) har støttet prosjektet med 20 millioner og REN jobber nå videre med lokalisering og fullfinansiering.

Undersøkelser, teknologiutvikling og prøvedrift skal lede frem til en investeringsbeslutning på 10 milliarder kroner for byggetrinn én og oppstart av gruvedrift fra 2030. Da kan Rare Earths Norway dekke 10 prosent av EUs behov for sjeldne jordarter, i tråd med EUs målsetninger.

Rare Earths Norway sitt arbeid med Fensfeltet er støttet av EU Horizon programmet, European Institute of Innovation and Technology Raw Materials (EIT RM), European Raw Materials Alliance (ERMA). Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Skattefunn, Telemark Utviklingsfond og Regionale Forskningsfond Vestfold & Telemark.

Forward Looking Statement

This press release contains forward-looking information related to Mineral Resource estimates for the Project. The material factors that could cause actual results to differ materially from the conclusions, estimates, designs, forecasts or projections in the forward-looking information include any significant differences from one or more of the material factors or assumptions that were set forth in this sub-section including geological and grade interpretations and controls and assumptions and forecasts associated with establishing the prospects associated with establishing the Reasonable Prospects For Eventual Economic Extraction.

null
Bildet viser bergarten som inneholder sjeldne jordarter i Fensfeltet. Bergarten kalles gjerne rauhuagitt, men det tekniske navnet er jern-dolomitt-karbonatti (FDC) Tor Espen Simonsen

Fakta om sjeldne jordarter

 • Sjeldne jordartselementer (REE) omfatter lantanoidene i det periodiske system pluss yttrium i samme gruppe og tidvis scandium, også i samme gruppe.
 • Disse spiller en viktig rolle i moderne applikasjoner for blant annet det grønne og digitale skiftet (f.eks. elbiler og vindmøller) og forsvarsmateriell.
 • Ursula von der Leyen har uttalt at litium og REE i løpet av kort tid vil bli viktigere enn olje og gass (Referanse: State of The European Union talen14.09.2022).
 • Om lag 17% av REE-innholdet i mineralressursestimatet består av magnetrealterte sjeldne jordartsmetaller (neodym og praseodym).
 • Disse magnetrealterte sjeldne jordartsmetallene er av EU rangert som de desidert mest kritiske råvare mht. forsyningsrisiko for Europeisk industri (Referanse: Study on Raw Materials, EU 2023).
 • REE er i EUs Critical Raw Materials Act (CRMA) definert som strategiske råvarer.
 • Det er i dag ingen utvinning av REE i Europa, og det er i CRMA satt mål om utvinning av minimum 10% av forbruket innen 2030.
 • Rare Earths Norway har ved rask saksbehandling (fast track) mål om å kunne bidra med dette volumet.
 • Den norske regjering har gjennom Hurdalsplattformen og Mineralstrategien store ambisjoner for norsk mineralnæring, blant annet med mål om å utvikle verdens mest bærekraftige mineralnæring i Norge.
 • Rare Earths Norway arbeider med en ny standard for mineralutvinning og utvikler verdens mest bærekraftige mineralutvinning gjennom gruvekonseptet Invisible mine.
 • Dette gruvekonseptet inkluderer en elektrifisert og autonom gruve med tilbakefylling av overskuddsmasser for blant annet maksimal utnyttelse av forekomsten.
 • Rare Earths Norway utvikler nå både gruvekonsept og teknologi for mineralprosessering gjennom 3 store forskningsprosjekt i nesten20 land land. I tillegg leverer vi råstoff til ytterligere to internasjonale forskningsprosjekt.


___________________________________________________________

Vedlegg til pressemeldingen:

The Mineral Resource estimate is based on a US$100/t economic cut-off applied on a Fe-Dolomite Carbonatite (FDC) mineralisation envelope and mineralisation domain interpreted and modelled originally by WSP, with the following additional constraints, for an underground (UG) scenario: (i) horizontal 100 meter (m) boundary restriction around peripheral holes projection; (ii) -468 m bottom elevation in relation to the mean sea level (msl); (iii) within the Extraction Permits 08.09.2023 (Fen 1-6) boundary; (iv) within first and second estimation passes for the key element Nd (ppm); (v) under a 25 m downward offset from the topography surface which includes an assumed 5 m overburden cover plus a 20 m crown pillar; (vi) out of the influence area of known historical UG mine development voids. The eventually resulting constrained FDC mineralisation domain forms the basis of the Maiden Mineral Resource estimate classified in accordance with JORC 2012.

Mineral Resource Statement

The material factors that could cause actual results to differ materially from the conclusions, estimates, designs, forecasts, or projections in the forward-looking information include any significant differences from one or more of the material factors or assumptions that were set forth in this sub-section including geological and grade interpretations and controls and assumptions and forecasts associated with establishing the prospects for economic extraction.

The Mineral Resource Estimate was determined in accordance with the 2012 Edition of the “Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves”.

Mineral Resource estimates were classified in accordance with guidelines principles of The JORC Code, 2012 Edition. The classification was based principally on geological confidence, drill hole spacing and grade continuity from available drilling data. Table 1 provides a summary of the Mineral Resource at an $100/t economic cut-off grade. The Mineral Resource is constrained to optimised stopes to satisfy RPEEE requirements for an underground operation scenario.

Caution to Readers: The Mineral Resources presented in this MRE Statement are not Mineral Reserves and do not reflect demonstrated economic viability. The reported Inferred Mineral Resources are considered too speculative geologically to have the economic considerations applied to them that would enable them to be categorized as Ore Reserves. There is no certainty that all or any part of this Mineral Resource will be converted into Ore Reserve. All figures are rounded to reflect the relative accuracy of the estimates and totals may not add correctly.

Table 1: Mineral Resource for Fen Deposit as of May 2024 – US$100/t NSR economic cut-off:

null

Notes:

 1. NSR = Net Smelter Return; TREO = Total of Rare Earth Oxides; NdPr = Sum Nd2O3+Pr6O11; LREO = Total of Light Rare Earth Oxides; HREO = Total of Heavy Rare Earth Oxides; REO = Similar behaviour to Rare Earth Oxides; *Similar behaviour to HREO, included in that group.
 2. TREO = LREO + HREO; LREO = La2O3 + Ce2O + Pr6O11 + Nd2O3 + Sm2O3 ; HREO = Eu2O3 + Gd2O3 + Tb4O11 + Dy2O3 + Ho2O3 + Er2O3 + Tm2O3 + Yb2O3 + Lu2O3 + Y2O3
 3. Mt = Million tonnes; wt. % = weight percentage
 4. Totals may differ due to rounding, Mineral Resources reported on a dry in-situ basis.
 5. The Statement of Estimates of Mineral Resources has been compiled by Mr. Roger Stangler, who is a full-time employee of WSP Australia Pty Ltd (WSP), in collaboration with Róisín Kerr, P.Geo. and Jennifer Simper, P.Geo. of WSP Canada Inc. Mr Stangler is a fellow of the Australasian Institute of Mining and Metallurgy, a Member of the Australian Institute of Geoscientists and has sufficient experience that is relevant to the style of mineralisation and type of deposit under consideration and to the activity which he is undertaking to qualify as a Competent Person as defined in the JORC 2012.
 6. Mineral Resource estimates are not precise calculations, being dependent on the interpretation of limited information on the location, shape and continuity of the occurrence and on the available sampling results. The totals contained in the above table have been rounded to reflect the relative uncertainty of the estimate. Rounding may cause some computational discrepancies.
 7. Mineral Resources are reported in accordance with the Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (The Joint Ore Reserves Committee Code – JORC 2012 Edition).
 8. The reported Mineral Resource estimate was constrained by conceptual Mineral Resource optimised stopes for the purpose of establishing reasonable prospects of eventual economic extraction based on potential mining, metallurgical and processing grade parameters identified by mining, metallurgical and processing studies performed to date on the Project. Key inputs in developing the Mineral Resource optimised stopes included: Mining Cost = US$40/t, Processing Cost = US$55/t, G&A = US$5/t. NSR Cut-off = US$100/t. The mining method of long hole open stoping, with dimensions of 30m height x 20m wide, was implemented for the optimisation. REO offtake prices were sourced from MP Materials Corp. Mountain Pass PFS dated 2024. Assumes sale of an REO concentrate similar to Mountain Pass with a long-term price forecast of US$10.94/kg TREO in a flotation concentrate. Process recovery is indicated by current test work at around 70% TREO recovery, further test work is required at this stage.

COMPETENT PERSONS’ STATEMENT

The Mineral Resource has been prepared by Mr Roger Stangler, of WSP Australia Pty Limited, in collaboration with Róisín Kerr and Jennifer Simper from WSP Canada. Mr Stangler is a fellow of the Australasian Institute of Mining and Metallurgy and has sufficient experience that is relevant to the style of mineralisation and type of deposit under consideration and to the activity which he is undertaking to qualify as a Competent Person as defined in the JORC 2012.

The information in this statement that relates to the Mineral Resources is based on information compiled by Mr Roger Stangler who is a full-time employee of WSP Australia Pty Limited, and Fellow of the Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Roger Stangler has sufficient relevant experience to the style of mineralisation and type of deposit under consideration and to the activity for which he is undertaking to qualify as a Competent Person as defined in the JORC Code (2012 Edition).

Kontakter

Bilder

Et nytt ressursestimat viser at Rare Norway sitter på Europas største forekomst av sjeldne jordarter (REE).
Et nytt ressursestimat viser at Rare Norway sitter på Europas største forekomst av sjeldne jordarter (REE).
Last ned bilde
Den gule boksen viser Rare Earths Norways rettighetsområde på Fensfeltet, mens det skraverte feltet angir mineralressursen der de sjeldne jordartene finnes.
Den gule boksen viser Rare Earths Norways rettighetsområde på Fensfeltet, mens det skraverte feltet angir mineralressursen der de sjeldne jordartene finnes.
Last ned bilde
Bildet viser malmen med sjeldne jordarter i Rare Earths Norways rettighetsområde på Fensfeltet. Bergarten kalles gjerne rauhuagitt, men det tekniske navnet er jern-dolomitt-karbonatti (FDC)
Bildet viser malmen med sjeldne jordarter i Rare Earths Norways rettighetsområde på Fensfeltet. Bergarten kalles gjerne rauhuagitt, men det tekniske navnet er jern-dolomitt-karbonatti (FDC)
Last ned bilde
Magnetrelaterte sjeldne jordarter: Neodymium og praseodymium. Disse finnes i betydelige mengder i Rare Earths Norways rettighetsområde.
Magnetrelaterte sjeldne jordarter: Neodymium og praseodymium. Disse finnes i betydelige mengder i Rare Earths Norways rettighetsområde.
Last ned bilde
Rare Earths Norways konsept, "usynlig gruve", innebærer underjordisk gruvedrift og omfattende tilbakefylling av overskuddsmasser, for å øke ressursutnyttelsen og reduserer behovet for avgangsdeponi.
Rare Earths Norways konsept, "usynlig gruve", innebærer underjordisk gruvedrift og omfattende tilbakefylling av overskuddsmasser, for å øke ressursutnyttelsen og reduserer behovet for avgangsdeponi.
Last ned bilde
Fensfeltet sett fra Holla kirkeruin.
Fensfeltet sett fra Holla kirkeruin.
Last ned bilde
En kjerneprøve med sjeldne jordarter.
En kjerneprøve med sjeldne jordarter.
Last ned bilde

Lenker

Om Rare Earths Norway

Rare Earths Norway (REN) er etablert i Ulefoss og har utvinningsrett som dekker ca. 90% av forekomsten av sjeldne jordartsmetaller (REE) på Fensfeltet. RENs mål er å være en sentral og pålitelig leverandør av bærekraftig fremstilt REE til europeisk industri. Prosjektet har potensiale til å bli den første REE produsenten i Europa og bidra til å oppfylle målene om europeisk egenproduksjon satt i CRMA (Critical Raw Materials Act) og at den norske regjeringen lykkes med sine ambisiøse mål om å utvikle verdens mest bærekraftige mineralnæring i Norge. REN har to eiere Hustadlitt AS og Brennebu AS. Hustadlitt har mer enn 75 års erfaring med mineralutvinning og prosessering. Brennebu, som er en del av Cappelen Gruppen, har røtter tilbake til jernverksvirksomheten som startet på Ulefoss i 1657. Begge eierne har tradisjoner for langsiktig og bærekraftig industriutvikling - med fokus på mineralutvinning og -prosessering.

Om EIT RawMaterials

EIT RawMaterials er det største og mest aktive nettverket for råvarekunnskap og innovasjon, med 300 partnerorganisasjoner som spenner over hele verdikjeden og fremmer den sirkulære økonomien. EIT RawMaterials har mandat til å lede European Raw Materials Alliance, med 750 medlemmer og 30 prosjekter med et investeringspotensial på €10 milliarder.

Følg pressemeldinger fra Rare Earths Norway

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Rare Earths Norway på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Rare Earths Norway

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye