Rare Earths Norway

Forskningsprogram svarer ut målet om verdens mest bærekraftige gruvedrift i Norge

Del

Institutt for Energiteknikk (IFE) leder et bredt sammensatt EU-prosjekt som skal utvikle en ny standard for ansvarlig, grønn og bærekraftig utvinning av sjeldne jordarter fra Fensfeltet. 

11 partnere fra 10 land var samlet til kickoff for REESOURCE i Lillestrøm sist torsdag.
11 partnere fra 10 land var samlet til kickoff for REESOURCE i Lillestrøm sist torsdag.

11 partnere fra 10 land deltar i Horizon Europe-prosjektet REESOURCE som startet opp sist uke. Blant partnerne er IFE som koordinerer og leder arbeidet, og det norske selskapet Rare Earths Norway AS som har utvinningsrett for sjeldne jordarter på Fensfeltet i Telemark.

Tar utgangspunkt i norsk forekomst

Prosjektet legger vekt på å minimere naturpåvirkningene ved gruvedrift, fremme sirkulærøkonomi og øke den sosiale aksepten for mineralvirksomhet.  Blant annet skal det utvikles teknikker og konsepter for: 

  • Usynlig og underjordisk gruvedrift for å redusere arealbruk og miljøpåvirkning
  • Reduksjon i avfall og overskuddsmaterialer 
  • Reduksjon i forbruk av vann, energi og kjemikalier
  • Økt gjenbruk og resirkulering

I sentrum for arbeidet står Fensfeltet i Telemark som trolig rommer Europas største forekomst av de kritiske råvarene sjeldne jordarter (REE). Her har Rare Earths Norway AS utvinningsrett til rundt 90 % av området hvor den REE-bærende bergarten jerndolomittkarbonatitt finnes.

Svarer på bestilling om bærekraftig utvinning 

  • REESOURCE har en varighet på 3,5 år og er fullfinansiert gjennom EU-programmet Horizon Europe. 
  • REESOURCE er et svært viktig prosjekt for å bedre forsyningssikkerheten for sjeldne jordarter i Europa, og svarer godt ut EUs bestilling til myndigheter, industri og forskning om intensivert og bærekraftig utvinning av mineraler. Prosjektet styrker Norges posisjon og bidrag til EU med IFEs sentrale rolle i prosjektet samtidig som Rare Earths Norway er partner og innehar 90% av utvinningsrettighetene på Fensfeltet i Telemark, sier forskningsdirektør Christian Dye ved IFE.

 Carlos Escudero er avdelingsleder for IFEs EU-team som koordinerer REESOURCE.

  • Jeg er stolt over prosjektteamet som nå skal gå i gang med å levere topp resultater til EU. Teamet er satt sammen av de fremste fagmiljøene i Europa på sjeldne jordarter, og vi er svært ivrige etter å starte det viktige arbeidet vårt. Jeg er overbevist om at vi vil bidra til å møte EUs nøkkelmål for en grønn omstilling av samfunnet, sier Carlos Escudero.

Et tydelig svar på regjeringens mineralstrategi 

EU rangerer sjeldne jordarter som de desidert mest kritiske råvarene for europeisk industri mht. forsyningssikkerhet.  Dette er strategiske råvarer, med avgjørende betydning for Europas økonomi og den grønne omstillingen. I dag er Europa helt avhengig av å importere sjeldne jordarter, i et marked som er tungt dominert av Kina.

Ambisjonen til Rare Earths Norway er å kvittere ut EUs mål om ny, europeisk produksjon av sjeldne jordarter innen 2030. Daglig leder i selskapet, Alf Reistad, sier i tillegg at REESOURCE vil svare ut målsetningene i Norges mineralstrategi. Der legges det opp til en særskilt satsing på kritiske mineraler og et mål om at Norge skal bygge opp verdens mest bærekraftige mineralnæring.

  • Rare Earths Norway ønsker å bidra til at både den norske regjeringen og EU lykkes med å nå sine ambisiøse mål. Gjennom REESOURCE og andre forskingsprosjekt utvikler vi nå en ny standard for ansvarlig mineralutvinning, sier Alf Reistad.
  •  For Rare Earths Norway er det viktig med høy utnyttelse av den unike forekomsten i tillegg til at belastingen for nærmiljøet blir minst mulig. Vi planlegger for elektrifisert og autonom underjordsdrift og med tilhørende industrianlegg og tilhørende deponi i ubebodd område 4-6 km fra forekomsten, forteller Reistad.

Nøkkelmålene i Horizon Europe-prosjektet REESOURCE

Mineralnæringen spiller en nøkkelrolle i å drive frem overgangen til et samfunn basert på grønn energi. Samtidig skal økende etterspørsel av mineralske råvarer håndteres på en forsvarlig og bærekraftig måte. Dette ansvaret gjenspeiles i Rare Earths Norway’s strategier og i nøkkelmålene for REESOURCE-programmet:

1. Utvikle konseptet «usynlig gruvedrift»: Forbedrede gruveteknologier som minimerer miljøpåvirkningen og redusere CO2-utslipp betydelig per tonn utvunnet materiale.

2. Miljøvennlige metoder for mineralutvinning: Utvikle innovative metoder med miljøvennlige kjemikalier og rense prosessvann for gjenbruk. 

3. Stabilisering av gruveavfall: Introdusere nye stabiliseringsteknikker for gruveavfall, for å gjøre avfallet egnet for tilbakefylling og fjerne behovet for gruveavfallsdammer.

4. Sirkulærøkonomi for gruveavfall og prosessvann: Gjenvinne gruveavfall ved en sirkulærøkonomisk tilnærming og utvikle biprodukter av overskuddsmaterialer.

5. Den sosiale dimensjonen: Evaluere sosial påvirkning for å sikre bevissthet, engasjement og aksept i lokalsamfunn hvor mineralutvinningen skal skje.

Partnere fra 10 land deltar i REESOURCE-programmet:

Rare Earths Norway AS (Norge), Institutt for Energiteknikk (Norge), University of Porto (Portugal), Montanuniversität Leoben (Østerrike) , Advanced Minerals and Recycling Industrial Solutions (Greece), Asociación de Servicios de Geología y Minería Iberoamericanos (Spania), Aalborg University (Danmark) , Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (Tyskland), University of Oulu (Finland), National Institute of Research and Development for Optoelectronics (Romania) og Medallion Innovations UK (Storbritannina).

Kontakter

Bilder

11 partnere fra 10 land var samlet til kickoff for REESOURCE i Lillestrøm sist torsdag.
11 partnere fra 10 land var samlet til kickoff for REESOURCE i Lillestrøm sist torsdag.
Last ned bilde
Kjerneprøver fra Fensfeltet vil stå helt sentralt i forskingsprogrammet REESOURCE.
Kjerneprøver fra Fensfeltet vil stå helt sentralt i forskingsprogrammet REESOURCE.
Last ned bilde
Kjerneprøver fra Fensfeltet vil stå helt sentralt i forskingsprogrammet REESOURCE.
Kjerneprøver fra Fensfeltet vil stå helt sentralt i forskingsprogrammet REESOURCE.
Last ned bilde

Lenker

FAKTA om Rare Earths Norway AS

REN er støttet av European Raw Materials Alliance (ERMA), EIT Raw Materials, Norges forskingsråd, Innovasjon Norge, Telemark Utviklingsfond og Regionalt forskningsfond Vestfold og Telemark. Selskapet jobber tett med partnere i flere land for å utvikle nye teknologier for effektiv, sikker og lavutslipps-underjordisk gruvedrift på Fensfeltet. REN har pågående prosjekter for utvikling av bærekraftig prosesseringsteknologi sammen med ledende forskningsinstitutter, universiteter og industribedrifter lokalisert i Norden, Sentral-Europa og Nord-Amerika. Selskapets ambisjon er å starte utvinning av sjeldne jordarter fra Fensfeltet i 2030.

FAKTA om IFE

Institutt for energiteknikk (IFE) er et forskningsinstitutt som består av 720 ansatte fra 35 land som årlig leverer 135 vitenskapelige publikasjoner. Siden 1948 har instituttet vært internasjonalt ledende på forskning innen energi, og instituttet har omfattende infrastruktur og fullskala laboratorier for å løfte prosjekter fra teoretiske modeller til kommersiell virksomhet.  IFE utvikler lønnsom, sikker og miljøvennlig teknologi innen fornybar energi, materialteknologi, industrielle prosesser, digitalisering, nukleærteknologi, klima og miljø og olje og gass. 

Følg pressemeldinger fra Rare Earths Norway

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Rare Earths Norway på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Rare Earths Norway

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye