Rare Earths Norway-logo

Rare Earths Norway

Rare Earths Norway

REN er støttet av European Raw Materials Alliance (ERMA), EIT Raw Materials, Norges forskingsråd, Innovasjon Norge, Telemark Utviklingsfond og Regionalt forskningsfond Vestfold og Telemark. Selskapet jobber tett med partnere i flere land for å utvikle nye teknologier for effektiv, sikker og lavutslipps-underjordisk gruvedrift på Fensfeltet. REN har pågående prosjekter for utvikling av bærekraftig prosesseringsteknologi sammen med ledende forskningsinstitutter, universiteter og industribedrifter lokalisert i Norden, Sentral-Europa og Nord-Amerika. Selskapets ambisjon er å starte utvinning av sjeldne jordarter fra Fensfeltet i 2030. 

REN er støttet av European Raw Materials Alliance (ERMA), EIT Raw Materials, Norges forskingsråd, Innovasjon Norge, Telemark Utviklingsfond og Regionalt forskningsfond Vestfold og Telemark. Selskapet jobber tett med partnere i flere land for å utvikle nye teknologier for effektiv, sikker og lavutslipps-underjordisk gruvedrift på Fensfeltet. REN har pågående prosjekter for utvikling av bærekraftig prosesseringsteknologi sammen med ledende forskningsinstitutter, universiteter og industribedrifter lokalisert i Norden, Sentral-Europa og Nord-Amerika. Selskapets ambisjon er å starte utvinning av sjeldne jordarter fra Fensfeltet i 2030. 

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye