FN-sambandet

Denne uka i FN: ICJ beordrer Israel til å stanse Rafah-offensiven – hva skjer nå?

Del

DENNE UKA I FN: Hver mandag ettermiddag gir vi deg informasjon om ukas viktigste hendelser i FN.

På fredag 24. mai kom dommen til Den internasjonale domstolen (ICJ) som mange hadde ventet på. Den krever at Israel umiddelbart stopper operasjonen i Rafah. Foto: UN Photo/ICJ-CIJ/Bastiaan Musscher.
På fredag 24. mai kom dommen til Den internasjonale domstolen (ICJ) som mange hadde ventet på. Den krever at Israel umiddelbart stopper operasjonen i Rafah. Foto: UN Photo/ICJ-CIJ/Bastiaan Musscher.

Den internasjonale domstolen beordrer Israel til å stanse Rafah-offensiven – hva skjer nå?

«Verdens domstol», ICJ, har utstedt en juridisk bindende ordre til Israel om å stanse invasjonen av Rafah, og fastslår at den humanitære situasjonen er katastrofal. Hva skjer videre? Les saken på fn.no.

Fred og sikkerhet

null
Norge, sammen med Irland og Spania, har kunngjort at de, fra 28. mai, vil anerkjenne Palestina som en egen stat. — Midt i en krig, med titusenvis av døde og skadde, må vi holde liv i det eneste som kan gi et trygt hjem for både israelere og palestinere: To stater som kan leve i fred med hverandre, understreket statsministeren. Foto: Unsplash/Carlin Trezil.

Uka fremover i Sikkerhetsrådet:

I mai har Mosambik presidentskapet i Sikkerhetsrådet. Månedens arbeidsprogram finner du her. I juni tar Sør-Korea over presidentskapet.

Tirsdag: Mosambik vil arrangere en debatt om kvinners og unges rolle i arbeidet med å opprettholde fred og sikkerhet.

Onsdag: Sikkerhetsrådet vil holde sitt månedlige møte om «Situasjonen i Midtøsten og Palestina».

Torsdag: Rådet skal, etter planen, stemme over tre resolusjonsutkast: Et utkast som fornyer mandatet til FNs assistanseoppdrag for Irak (UNAMI), et utkast som fornyer sanksjonsregimet for Sør-Sudan, og et annet som fornyer autorisasjonen for medlemsstater, som handler nasjonalt eller gjennom regionale organisasjoner, til å inspisere fartøyer på åpent hav utenfor Libyas kyst, på vei til eller fra Libya, som de har rimelig grunn til å tro bryter våpenembargoen. Sikkerhetsrådet skal også holde sin månedlige orientering om den politiske og humanitære situasjonen i Syria. FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi, skal trolig også orientere Rådet på torsdag.

Fredag: Mosambiks FN-ambassadør, Pedro Comissário Afonso, vil lede en oppsummeringssesjon.

Ellers denne uken er det sannsynlig at Sikkerhetsrådet vil fortsette å forhandle om et resolusjonsutkast om krigen mellom Israel og Hamas, som ble lagt frem av Frankrike. Forhandlingene kan også fortsette om et resolusjonsutkast som Malta og USA har skrevet sammen, om kontaktpunktet for strykning fra FNs sanksjonsregimeliste.

Norge anerkjenner Palestina

— Regjeringen har besluttet at Norge vil anerkjenne staten Palestina, sa statsminister Jonas Gahr Støre. Midt i en krig, med titusenvis av døde og skadde, må vi holde liv i det eneste som kan gi et trygt hjem for både israelere og palestinere: To stater som kan leve i fred med hverandre, understreket statsministeren. Les saken på regjeringens sider.

Fem ting du bør vite om Den internasjonale straffedomstolen (ICC)

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) har utstedt en anmodning om arrestordre på Israels statsminister Benjamin Netanyahu, forsvarsminister Yoav Gallant og tre Hamas-ledere for påståtte krigsforbrytelser. Men hva er ICC, og hva gjør de? Les saken på fn.no.

Bred internasjonal enighet om å styrke palestinske institusjoner og fremme tostatsløsningen

Den kritiske situasjonen i Palestina var tema da utenriksminister Espen Barth Eide ledet to ministermøter om Palestina i Brussel på søndag. Norge overfører nå 100 millioner kroner i budsjettstøtte. Les saken på regjeringens sider.

Gaza: Økende sykdom og humanitært press på grunn av nødhjelpsmangel

Levekårene i Gaza fortsetter å forverres, med rapporter om en økning i diaré og mistenkte tilfeller av hepatitt A, advarer FN på bakken. Les saken på UN News.

UNRWA: Myter og fakta. Les saken på UNRWAs sider.

— Afghanistan er ikke «en håpløs krise», sier OCHA-representant

OCHA-representant Edem Wosornu oppfordrer til fortsatt engasjement og støtte til landets befolkning. — Det internasjonale samfunnet kan ikke etterlate Afghanistan, sa hun. Les saken på UN News.

Ukraina: Russisk angrep på kjøpesenter i Kharkiv «helt uakseptabelt», sier FN-topp. Les saken på UN News.

Sudan: Situasjonen forverres i El Fasher, og helsesystemet raser sammen over hele landet. Les saken på UN News.

Myanmar: Felles uttalelse fra Norge og partnere om den eskalerende konflikten

Australia, Canada, Sør-Korea, Malta, New Zealand, Norge, Sveits, Storbritannia, USA og Den europeiske union har sendt ut en uttalelse om den eskalerende konflikten i Myanmar. Les saken på regjeringens sider.

Sikkerhetsrådet fordømmer angrep mot hjelpearbeidere og FN-personell. Les saken på UN News.

«Skremmende mangel på respekt for folkeretten» øker faren for sivile. Les saken på UN News.

Nasjonalbudsjettet

null
I det reviderte nasjonalbudsjettet foreslår regjeringen økt støtte til fred og konfliktforebygging, mens støtten til andre FN-initiativer, som FN-sjefens reformagenda, nedprioriteres. Foto: UN Photo/Evan Schneider.

Nasjonalbudsjettet: Regjeringen nedprioriterer FN

— Regjeringen har kuttet FN-støtten tidligere, og nå kutter de enda mer, for eksempel til FN-sjefens reformagenda. Regjeringen har lovet sterk oppslutning om FN og folkeretten, men det er vanskelig å se i deres budsjettprioriteringer, sier FN-sambandets generalsekretær, Catharina Bu. Les saken på fn.no.

Helse

null
Verdens helseorganisasjons årlige forsamling (World Health Assembly, eller WHA) varer fra 27. mai til 1. juni i år. Årets tema er «Alle for helse, helse for alle». Foto: WHO.

WHA77: Alle for helse, helse for alle

Verdens helseforsamlings (World Health Assembly) 77. sesjon åpner 27. mai. Der skal delegater, partnerorganisasjoner, sivilsamfunnsrepresentanter og WHO-eksperter sette nåværende og fremtidige prioriteringer for globale folkehelsespørsmål. Les saken på fn.no.

Covid-19 har «visket ut» et tiår med fremgang i forventet levealder

WHO-data har avslørt at covid-19-krisen har snudd mer enn et tiår med fremgang i forventet levealder. Dette forsterker behovet for at land blir enige om en global pandemiavtale for å beskytte fremtidige generasjoner. Les saken på UN News.

Store helseforskjeller blant europeiske tenåringer

En fersk rapport fra Verdens helseorganisasjon (WHO) viser alarmerende helseforskjeller blant unge mennesker i Europa, særlig de som kommer fra mindre velstående familier, noe som representerer en «ond ulempesirkel». Les saken på UN News.

«Kritiske mangler» i forståelsen av klimaendringene bidrar til spredning av tropiske sykdommer. Les saken på WHOs sider.

Ny rapport viser stor økning i kjønnssykdommer, samtidig som man står overfor utfordringer med hiv og hepatitt. Les saken på WHOs sider.

Haiti: Helsesystemet er «på randen», advarer UNICEF. Les saken på UN News.

Menneskerettigheter

null

Omsider enighet om banebrytende traktat om tradisjonell kunnskap og beskyttelse av urfolk 

Medlemslandene i Den internasjonale opphavsrettsorganisasjonen (WIPO) – én av FNs særorganisasjoner – ble enige på fredag om en banebrytende ny traktat som omhandler immaterielle rettigheter knyttet til genetiske ressurser og tradisjonell kunnskap. Les saken på UN News.

Ny internasjonal dag for refleksjon om folkemordet i Srebrenica

FNs generalforsamling har utnevnt torsdag 11. juli til Den internasjonale dagen for refleksjon og minnemarkering av folkemordet i Srebrenica i 1995, der minst 8 372 mennesker ble drept, tusenvis drevet på flukt og hele lokalsamfunn ødelagt. Les saken på UN News.

Europarådet vedtar verdens første traktat om kunstig intelligens

Etter en snart femårig prosess og mange kontroversielle spørsmål har Europarådets ministerkomité nå vedtatt verdens første internasjonalt bindende avtale om kunstig intelligens – Rammekonvensjonen om kunstig intelligens og menneskerettigheter, demokrati og rettsstat. Les saken på NIMs sider.

Mensfattigdom – hvorfor millioner av jenter og kvinner ikke har råd til mensen

Millioner av kvinner og jenter verden over har fortsatt ikke råd til menstruasjonsprodukter eller tilgang til vann- og sanitæranlegg for å ivareta menstruasjonshelse og hygiene. Mensen gjør at mange går glipp av skole og jobb og påvirker helsen negativt, men slik trenger det ikke å være. Les saken på UN Womens sider.

Utredning om inkorporering av FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lov

NIM deler utvalgets flertalls overordnede vurderinger og hovedkonklusjon om at de rettslige konsekvensene av å inkorporere CRPD vil bli begrensede. NIM støtter derfor flertallets anbefaling om at CRPD bør inkorporeres i menneskerettsloven. Les saken på NIMs sider.

Israel: FN-ekspert krever etterforskning av påstander om tortur og mishandling av palestinske fanger. Les saken på OHCHRs sider.

Britisk høyesterett tar Assanges utleveringsanke til følge – «en kjærkommen oppreisning» sier FN-ekspert. Les saken på OHCHRs sider.

Internasjonal dag mot homofobi, transfobi og bifobi – ingen utelatt. Les saken på fn.no.

Arbeidsliv

null
Regjeringer i lav- og mellominntektsland må øke investeringer med ytterligere 1,4 billioner dollar for å kunne tilby grunnleggende sosial beskyttelse og velferdsordninger til alle, ifølge en ny ILO-rapport. Foto: ILO/E. Tuyay.

ILO: «Overveldende» finansieringsgap for velferdsordninger i lavinntektsland

En ny rapport gir oppdaterte estimater av hvor mye mer landene må bruke for å sikre universell tilgang til grunnleggende helsetjenester og inntektssikring. Les saken på ILOs sider.

Hvordan innlemmer man seksuell orientering og kjønnsidentitet i folketellinger- og registre?  

Måling av seksuell orientering og kjønnsidentitet i offisiell statistikk er fortsatt et svært nytt område med mange utfordringer. Samtidig har juridiske og sosiale fremskritt ført til at LHBT+-personer nå blir identifisert gjennom folketellinger- og registre i stadig flere land. Les saken på ILOs sider.

Akademikerne og Unio går til streik i staten

— For oss handler det om lik lønn for likt arbeid, uansett hvor du er organisert, sa digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung. Ulike avtaler kan bidra til økte forskjeller og det kan jeg ikke forsvare, la hun til. Les saken på regjeringens sider.

Ukraina: — En fagbevegelse i krig trenger all vår støtte. Les saken på LOs sider.

Matsikkerhet

null
WFPs eksekutivdirektør Cindy McCain har nylig besøkt Zambia – El Niño-krisens episenter. Foto: iStock Photo/aspence111.

Sørlige Afrika: Humanitær katastrofe «rett rundt hjørnet» på grunn av tørke og flom

Tørke og flom i det sørlige Afrika, som følge av El Niño, har ført til at millioner av mennesker ikke har tilgang til mat, advarer Cindy McCain, sjefen i Verdens matvareprogram (WFP). Les saken på UN News.

Norge følger opp arbeidet globalt med bærekraftige matsystem

Bærekraftige matsystem er sentralt for å nå FNs bærekraftsmål, og alle FNs medlemsland inviteres til å rapportere om deres nasjonale arbeid. Nå leverer Norge sin rapport om det nasjonale arbeidet til FNs samordningsenhet for bærekraftige matsystem. Les saken på regjeringens sider.

Karibia: Tre millioner mennesker på engelsk og nederlandsktalende øyer lever med matmangel. Les saken på WFPs sider.

Afghanistan: Alvorlige oversvømmelser i sultrammede områder vil bli verre, advarer WFP. Les saken på WFPs sider.

Klima og miljø

null
Den internasjonale havrettsdomstolen (ITLS) har slått fast at land er forpliktet til å beskytte det marine miljøet mot klimaendringer og havforsuring. Foto: Unsplash/Michael Olsen.

Havrettsdomstolens dom om havmiljø og klimaendringer understreker forpliktelser, sier FN-eksperter

Den internasjonale havrettsdomstolens (ITLS) første klimarelaterte dom gir viktig veiledning om staters forpliktelser i forbindelse med klimaendringer og en eksplisitt henvisning til menneskerettighetsspørsmål. Les saken på OHCHRs sider.

Jordskred i Papua Ny-Guinea: 670 fryktes omkommet, sier FNs migrasjonsorganisasjon. Les saken på UN News.

Økende utryddelseshastighet utløser en «dominoeffekt» av naturmangfoldtap. Les saken på UN News.

Afrikas Horn: Nedbør over normalen fra juni til september, spår værekspertene. Les saken på WMOs sider.

Opptil syv store orkaner forventet i Nord-Atlanteren i år, advarer WMO. Les saken på WMOs sider.

Utdanning

null
Den nye seminarserien, arrangert av UNESCO og UNFCCC, kommer på et svært gunstig tidspunkt. En global UNESCO-undersøkelse blant 17 000 ungdommer viste at 70 prosent av de som ble spurt følte seg dårlig forberedt på å møte klimautfordringene på bakgrunn av det de hadde lært på skolen. Foto: UNFCCC/Kiara Worth.

Klare for klimaundervisning: Ny FN/UNESCO-seminarserie tar sikte på å styrke lærernes kompetanse

UNESCO og UN Climate Change lanserte forrige uke det 3. seminaret om klimautdanning, som i løpet av de neste seks månedene vil samle mer enn 1 500 personer over hele verden, inkludert lærere, pedagoger og beslutningstakere. I disse seminarene skal man å diskutere hvordan man kan styrke kapasiteten til å innlemme klimaendringer og bærekraft i undervisning, læring og utdanningssystemer. Les saken på UNFCCCs sider.

FN-sambandet mener

null
I september får organisasjonen og verden en ny sjanse når FN arrangerer fremtidens toppmøte «Summit of the Future». Toppmøtet er «en mulighet som bare inntreffer én gang per generasjon til å gjenopplive global handling, forplikte seg til grunnleggende prinsipper og videreutvikle rammene for multilateralisme slik at de er egnet for fremtiden», ifølge FN-sjefen. Dette sier FN-sambandets leder, Catharina Bu, i Panorama nyheter. Foto: UN Photo/Laura Jarriel.

FN ved et vendepunkt?

I en verden som stadig står overfor mer komplekse og sammenfiltrede utfordringer, er tiden overmoden for en fornyelse av FN. Det bør utenriksminister Espen Barth Eide og regjeringen være pådrivere for, sier Catharina Bu, FN-sambandets leder, i Panorama nyheter. Les saken på fn.no.

Merk deg! Kommende arrangementer

null
FN-studentene har de siste månedene samlet informasjon om ungdom, fred og sikkerhet fra ulike organisasjoner i Norge og Norden. Under denne internasjonale frokosten undersøker vi muligheten for å innlemme ungdom i enda større grad i samtaler om fred og sikkerhet, utfordringene man møter på veien, og veien videre. Paneldeltagere inkluderer Eivind Vad Petersson, statssekretær i Utenriksdepartementet, Margrete Bjørge Katanasho, styreleder i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), og Catharina Bu, generalsekretær i FN-sambandet. Plakat: FN-sambandet.

13. mai–28. juni: FNs nedrustningskonferanse 2024 (del II). Les mer her.

13.–31. mai: Den 88. sesjonen av FNs kvinnekomité, som skal gjennomgå rapportene fra Brasil, El Salvador, Estland, Kuwait, Malaysia, Montenegro, New Zealand, Republikken Korea, Rwanda og Singapore. Les mer her.

27.30. mai: Den 4. internasjonale små øystatskonferansen. Statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik deltar. Les mer her.

27. mai–1. juni: Den 77. sesjonen av Verdens helseforsamling. Les mer her, og hva du bør følge med på her.

29. mai: Hvorfor er en stemme viktig? Seminar med FNs spesialrapportør for ytringsfrihet og meningsfrihet, arrangert av Norad. Les mer her.

29. mai: NUPI-seminar om: «Kan en skattekonvensjon i FN bidra til å bekjempe global ulikhet?» Les mer her.

30. mai: Deichman Tøyen og FN-sambandet inviterer til en internasjonal frokost om «Ungdomsmedvirkning, fred og sikkerhet: Bør Norge gjøre mer?», arrangert i samarbeid med FN-studentene. Les mer og meld deg på her.

30.–31. mai: Det globale toppmøtet om «kunstig intelligens for gode formål», arrangert av Den internasjonale telekommunikasjonsunionen (ITU). Les mer her.

Fra FN-kalenderen:

Nøkkelord

Kontakter

Om oss

FN-sambandet jobber for økt kunnskap om FN og internasjonale spørsmål. Vi har seks distriktskontorer som dekker hele landet. Det finnes FN-samband i mer enn hundre land.

Følg pressemeldinger fra FN-sambandet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra FN-sambandet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra FN-sambandet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye