Handel og Kontor i Norge

HK og Virke ble enige

Del

Streik er avverget

Etter mekling 11 timer på overtid, ble HK Norge og Virke til slutt enige. HK Norge fikk gjennom kravet om økt kjøpekraft.  

HK Norge gikk også inn med viktige krav om å ramme inn søndag som annerledesdagen. Dette har vi nå fått gjennomslag for med et tillegg for søndagsarbeid. Sammen med planer for en ambisiøs kompetansereform for handels- og tjenestenæringen, er dette oppgjøret et godt resultat.  

Dette ble HK enige med Virke om:  

Lønn:  

Minstelønnssatser gjeldende fra 1. april. 

2023 

2024 

Mnd 

Time 

Mnd 

Time 

Lønnstrinn 1 

kr 27 874,00 

kr 171,53 

kr 28 849,00 

kr 177,53 

Lønnstrinn 2 

kr 28 012,00 

kr 172,38 

kr 28 987,00 

kr 178,38 

Lønnstrinn 3 (25 år) 

kr 28 350,00 

kr 174,46 

kr 29 325,00 

kr 180,46 

Lønnstrinn 4 

kr 29 258,00 

kr 180,05 

kr 30 233,00 

kr 186,05 

Lønnstrinn 5 

kr 31 655,00 

kr 194,80 

kr 33 117,50 

kr 203,80 

Lønnstrinn 6 

kr 37 882,00 

kr 233,12 

kr 39 905,13 

kr 245,57 

Vi har minstelønnssatser sammen med Virke, og de nye endringene på disse er som følger:  

Et generelt tillegg på 4 kroner.  

Trinn 1-4 øker med 6.- kroner (inkludert generelt tillegg) 

Trinn 5 øker med 9 kroner (inkludert generelt tillegg).  

Trinn 6 øker med 12,45,- kroner.  

Protokoll blir lagt ut straks vi har fått dette signert og gjort klar.  

Kompetanse 
Virke og HK Norge kom frem til en enighet på kompetanse som gjør dette oppgjøret historisk. Kompetansereform det er enighet om gjelder for handels- og tjenestenæringene i Norge. Den legger vekt på livslang læring og kompetanseutvikling tilpasset behovene i de berørte bransjene i arbeidslivet.  

Virke og HK Norge skal samarbeide om følgende: 

 1. Oppfølging av Kompetansereformutvalget: Regjeringen og partene vil vurdere finansieringsmodeller for etter- og videreutdanning som støtter livslang læring. HK Norge og Virke forventer at dette følges opp også i handels- og tjenestenæringene. 

 1. Styrking av kompetansetilbudet: Inkluderer etablering av en nasjonal kompetanseportal, utvikling av fagskoletilbud spesifikt for handels- og tjenestenæringene, og styrking av realkompetansevurderinger. 

 1. Samarbeid om kompetanseutvikling: Partene vil arbeide for bedre målrettet bruk av eksisterende midler, samt arrangere konferanser og gjennomføre opplæring for å fremme kompetanseutvikling på arbeidsplassen. 

 1. Utvalgsarbeid: Et utvalg vil vurdere faktiske behov og utfordringer i næringene, vurdere etablering og administrering av et kompetansefond, og tilpasse regjeringens kompetansereform til næringenes behov. 

 1. Bransjeprogram: Partene skal i fellesskap initiere og søke om offentlig finansiert treparts bransjeprogram for avtaleområdet. 

Reformarbeidet skal starte senest i oktober 2024 og er planlagt å være godt integrert i tariffoppgjøret i 2026. 

 •  Denne avtalen representerer et avgjørende skritt mot å sikre at hver enkelt arbeidstaker i handels- og tjenestenæringene har tilgang til relevant og oppdatert kompetanse, noe som er særlig viktig innen næringene som her er berørt, sier forbundsleder Christopher Beckham 

 • Kompetansereformen er ikke bare en investering i dagens arbeidstakere, men også en forberedelse til morgendagens utfordringer. Den sørger for at Norge vil være i forkant av kompetanseutvikling innen handels- og tjenestesektoren, sier Beckham 

Søndag 
Søndagen som annerledesdagen er viktig for HK Norge, og handler om å verne om ansattes fritid. Vi mener at de som må jobbe når andre har fri bør kompenseres skikkelig. 

Søndag er en av få dager der ungene ikke er på skole og de fleste i samfunnet har fri. I tillegg har dagen en sentral plass i frivilligheten og idretten. Vi vet også at bransjen ikke ønsker mer søndagsåpning, men det har likevel sittet langt inne for arbeidsgiverne. Vi endte til slutt på fem kroner tillegg for arbeid på søndag, og dermed utgjør søndagstillegget nå 115 kroner.  

 • Ansatte skal kompenseres ordentlig for arbeid utenfor normalarbeidsdagen. Søndager er ungene hjemme, og de fleste i samfunnet har fri. De som må jobbe når andre spiser søndagsmiddag skal kompenseres skikkelig, sier forbundsleder Christopher Beckham 
   

 • Dette er en prinsipielt viktig sak for oss. Det er bra å få styrket tillegget,  
  men jeg er skuffet over at vi ikke kom lenger på søndag denne gang, sier Christopher Beckham 

Ansiennitetstillegg 
Enighet om å jobbe for et ansiennitetstillegg for arbeidstakere som har stått lenge i bedriften. Dette skal jobbes med frem til sommeren 2025 og vil gjelde for de med 10 og 15. års ansenitet.   

Kontakter

Bilder

Christopher Beckahm med nestledere
Christopher Beckahm med nestledere
Last ned bilde

Om oss

HK Norge er en arbeidstakerorganisasjon for ansatte i privat sektor. Medlemmene våre jobber blant annet innen  kontor, finans, handel, luftfart og servicevirksomhet. Med over 80.000 medlemmer er vi i dag LOs tredje største forbund. HK Norge jobber for at medlemmene våre skal ha trygge arbeidsplasser og gode lønns- og arbeidsvilkår.

Følg pressemeldinger fra Handel og Kontor i Norge

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Handel og Kontor i Norge på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Handel og Kontor i Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye