Naturvernforbundet

Innfører juksevern på fjellet

Del

Intensjonene er gode, og problemene er reelle, men tiltakene er veike og uforpliktende og vil ikke bidra til å nå målene. Det er Naturvernforbundets dom over Regjeringens stortingsmelding om villrein, som ble lagt frem i dag.

Paul Anthony Wilson /Istockphoto.com Ingen rettigheter

- Det er tragisk når situasjonen er slik den er både for villreinen og villreinfjellene som økosystemer, sier leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet.

Meldingen om villrein var en gylden anledning for Regjeringen til å forbedre vilkårene for villrein og annet biologisk mangfold i våre villreinfjell. Det er en mulighet de ikke griper.

Gode intensjoner, svake tiltak

Arealutfordringer og restaurering er gledelig nok høyt oppe på agendaen. Likevel frykter Naturvernforbundet at mange intensjoner vil forbli gode ord og ikke vil føre til handling, da forslagene til tiltak er upresise og vage. Samtidig mangler det ett overordnet ansvarsnivå som skal ha hovedansvaret for å sikre villreinfjellet. Nå er det flere departementer involvert, samtidig som fylkeskommuner og statsforvalteren skal samarbeide og veilede kommunene. Dette åpner for politiske omkamper om kommunale vedtak knytta til villreinfjellet, og gjør ansvarsbildet tåkete.

- Vi ser definitivt ikke at villreinen og villreinfjellene som økosystemer vil bli en vinner gjennom denne stortingsmeldingen om villrein, sier Gulowsen, og det er fryktelig trist.

Ikke-vernede områder meldes som vernet

Et av de verste punktet i meldingen er at Regjeringen vil innføre juksevern i villreinfjellet i arealer som ikke er vernet. De nasjonale villreinområdene blir definert som verneområder i forhold til FNs naturavtale krav om 30 prosent vern av natur – selv om betydelige deler av villreinområdene ikke er vernet.

- Mye er nasjonalparker, men store områder er også landskapsvernområder, eller ikke underlagt noe vern i det hele tatt. Dette er uakseptabelt juksevern. Det er oppsiktsvekkende at Regjeringen i det hele tatt foreslår noe så lite kunnskapsbasert, som også er i strid med gjeldende internasjonale verneregler, sier Gulowsen, og fortsetter:

- Dette er en skammelig og kunnskapsløs måte av Regjeringen å følge opp naturavtalen på.

Kontakter

Om oss

Naturvernforbundet ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon. Vi er en demokratisk medlemsorganisasjon med over 37 000 medlemmer og rundt 100 fylkeslag og lokallag i hele landet.

Naturvernforbundet jobber med et bredt spekter av saker innen miljø- og naturvern, men spesielt med områdene naturvern, klima, energi og samferdsel. 

Følg pressemeldinger fra Naturvernforbundet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Naturvernforbundet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Naturvernforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye