FN-sambandet

Denne uka i FN: Hva er veien videre for FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA)?

Del

DENNE UKA I FN: Hver mandag ettermiddag gir vi deg informasjon om ukas viktigste hendelser i FN.

I februar bestemte mange land seg for å fryse finansieringen til organisasjonen, på grunn av israelske anklager mot noen UNRWA-ansatte. Nå, i lys av midlertidige funn fra en FN-gransking, vender noen land tilbake og trapper opp støtten. Men, er det nok? Foto: UNRWA/Fadi Thabet.
I februar bestemte mange land seg for å fryse finansieringen til organisasjonen, på grunn av israelske anklager mot noen UNRWA-ansatte. Nå, i lys av midlertidige funn fra en FN-gransking, vender noen land tilbake og trapper opp støtten. Men, er det nok? Foto: UNRWA/Fadi Thabet.

Hva er veien videre for FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA)?

UNRWA har advart om at de har nådd «bristepunktet». Men det ser ut som pengetrøbbelet kanskje letter, nå som mange land har bestemt å fortsette finansieringen av den «livsviktige» organisasjonen i Gaza. Men, er det nok? FN-sambandet forklarer. Les saken på fn.no.

Fred og sikkerhet

null
Dagens innsats er for treg til å reagere på sårbare menneskers behov og for treg til å hjelpe dem med å gjenoppbygge livene sine, advarer FN. Det er anslått at klimaendringene kan føre til at mer enn 200 millioner mennesker blir drevet på flukt innen 2050. Foto: OCHA/Mukhtar Nuur.

Uka fremover i Sikkerhetsrådet:

I mars har Japan presidentskapet i Sikkerhetsrådet. Månedens arbeidsprogram finner du her. I april tar Malta over presidentskapet.

Mandag: Sikkerhetsrådet vil holdet et møte om kjernefysisk nedrustning og ikke-spredning. Rådet vil også holde et møte om Haiti, bedt om av Ecuador og USA, for å få en oppdatering på forpliktelsen fra 11. mars om en overgangsordning som det karibiske fellesskapet (CARICOM) har lagt til rette for etter den alvorlige opptrappingen av gjengvold i landet. Rådet vil også holde lukkede konsultasjoner om situasjonen i Midtøsten, inkludert Palestina.

Tirsdag: Sikkerhetsrådet vil motta den kvartalsvise orienteringen om arbeidet til Sudans sanksjonskomité. Rådet vil deretter få en orientering, etterfulgt av konsultasjoner, om gjennomføringen av resolusjon 1701, som tar sikte på å stanse fiendtlighetene mellom den sjiamuslimske gruppen Hizbollah og Israel. Rådet vil også gjenoppta debatten om konfliktforebygging og hvordan man kan styrke rollen til alle aktører, inkludert kvinner og ungdom.

Torsdag: Sikkerhetsrådet skal, etter planen, stemme over et utkast til en resolusjon som fornyer mandatet til ekspertpanelet som bistår sanksjonskomiteen for Nord-Korea. En orientering, etterfulgt av konsultasjoner, om den politiske og humanitære situasjonen i Syria er også planlagt.

Fredag: Rådet vil samles i en orientering med fokus på vestlige våpenoverføringer til Ukraina, som Russland har bedt om.

Ellers denne uken er det mulig at Sikkerhetsrådet vil stemme over et amerikansk forslag til en resolusjonstekst om krigen mellom Israel og Hamas, som ble lagt frem 14. mars. Det er sannsynlig at rådsmedlemmene vil fortsette å forhandle om et utkast til en presidententerklæring om Vest-Afrika og Sahel. Rådet kan også holde et møte denne uken for å diskutere OCHAs situasjonsrapport om matsikkerhetsrisikoer i Sudan, som ble sendt til rådsmedlemmene 15. mars.

Rekordmange mennesker er internt fordrevne

Antallet internt fordrevne i verden i dag har nådd rekordhøyder – godt over 70 millioner kvinner, menn og barn. Denne globale krisen krever felles løsninger fra det humanitære samfunnet, oppfordret FNs nødhjelpssjef, Martin Griffiths. Les saken på UN News.

Rohingya-krisen: IOM ber om 119 millioner dollar til å støtte mennesker på flukt i Bangladesh

Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) appellerer om 119 millioner dollar for å støtte nesten én million Rohingya-flyktninger i verdens største bosetning for mennesker på flukt – Cox's Bazar i Bangladesh – og det sårbare lokalsamfunnet som tar imot dem. Les saken på IOMs sider.

Fem måneder med krig i Gaza: Ti ting Norge gjør for å bedre situasjonen for palestinerne. Les saken på regjeringens sider.

Gaza: FN-topp fordømmer angrep mot folk som venter på nødhjelp

Utdeling av nødhjelp på bakken i Gaza må beskyttes mot angrep, advarer FNs ansvarlige for humanitær bistand. Flere palestinere ble drept og skadet mens de ventet på forsyninger i Gaza by på torsdag, ifølge rapporter. Les saken på UN News.

Uttalelse fra utenriksministeren om utnevnelse av ny palestinsk statsminister

— Mine beste ønsker til Mohammad Mustafa, som torsdag ble utnevnt som ny palestinsk statsminister, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Les saken på regjeringens sider.

Jemen: «Risikabelt militært vågespill» kan føre til en ny krigssyklus, advarer FN-utsending

FNs spesialutsending for Jemen understreker det presserende behovet for en landsomfattende våpenhvile og tiltak for å forbedre levekårene i det krigsherjede landet. Les saken på UN News.

Haiti: FN-oppdrag kunngjør luftbro for å lette nødhjelpsarbeidet

Ukontrollert gjengvold har skapt en humanitær krise i Haiti. FN tar nå grep for å gjøre nødhjelp lettere og oppretter en luftbro til nabolandet Den dominikanske republikk. Les saken på UN News.

Positivt med politisk avtale i Haiti

— Jeg berømmer Det karibiske fellesskap (CARICOM) for den utrettelige innsatsen som har gjort en politisk avtale i Haiti mulig, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Les saken på regjeringens sider.

Mosambik: 60 000 barn på flukt i løpet av én måned på grunn av konfliktopptrapping. Les saken på UNICEFs sider.

Ukraina: Flere har mistet livet etter angrep på en sentral by i landet. Les saken på UN News.

Sudan: Uttalelse om humanitær tilgang

— Norge er dypt bekymret over restriksjonene på humanitær tilgang i Sudan og ber om at det snarest gjenopprettes sikker og uhindret humanitær tilgang i hele landet. Les saken på regjeringens sider.

Utvikling

null
En uttørket mark i Afghanistan som tidligere var våtmark og en viktig vannkilde. I dag er dette området under store deler av året preget av tørke, som hindrer mat og drikketilførsel til gårdsdyrene. Afghanistans Human Development Index (HDI) har fått et tilbakeslag på 10 år, ifølge UNDP globale utviklingsrapport for 2023/2024. Foto: Liz Loh-Taylor/OCHA.

UNDP: Urovekkende trend viser til større ulikheter mellom rike og fattige land

Etter tjue år med stadig mindre ulikhet mellom fattige og rike land, går utviklingen nå i motsatt retning, ifølge fersk FN-rapport. Spørsmålet nå er om verdens land igjen klarer å snu trenden. Les saken på fn.no.

Forslag til nye regler om bærekraftsrapportering

Finansdepartementet har i dag fremmet forslag til nye lovregler om bærekraftsrapportering fra selskaper. I tråd med felleseuropeiske regler foreslås det krav om sammenlignbar, pålitelig og lett tilgjengelig beslutningsrelevant informasjon om bærekraftsrisikoene selskaper er eksponert for, og om hvordan selskapene påvirker mennesker og miljø. Les saken på regjeringens sider.

Menneskerettigheter

null
— Mange land har unnlatt å ta tak i de grunnleggende årsakene til terrorisme, inkludert statlige brudd på menneskerettighetene – samtidig som straffefrihet for disse bruddene er endemisk, sa FNs spesialrapportør for fremming og beskyttelse av menneskerettighetene i forbindelse med terrorbekjempelse. Foto: Unsplash/Fabien Maurin.

Omfattende misbruk av antiterrorlover truer menneskerettighetene globalt, advarer FN-ekspert

Over to tiår med omfattende global innsats for å bekjempe terrorisme har ikke blitt fulgt opp av et like sterkt engasjement for menneskerettighetene, advarer FNs nylig utnevnte spesialrapportør for fremming og beskyttelse av menneskerettighetene i forbindelse med terrorbekjempelse, Ben Saul. Les saken på OHCHRs sider.

Enkeltpersoner må ha mulighet til å klage på personvernbrudd i forbindelse med databeskyttelse, sier FN-ekspert

I en digital tidsalder må land ikke bare respektere og avstå fra å krenke retten til personvern og databeskyttelse, men forpliktelsene omfatter også positive tiltak for å fremme effektiv utøvelse av disse rettighetene. Les saken på OHCHRs sider.

Hvordan kan kunstig intelligens bidra til en mer likestilt verden?

Utvikling og bruk av kunstig intelligens (KI) har gått fra «null til 100» på to år. På Kvinnedagen inviterte Utenriksdepartementet og FN-sambandet en rekke ledere og fageksperter til en debatt for å finne løsninger på hvordan alle kjønn kan dra nytte av og beskyttes mot diskriminering og fordommer i «superracet mot en KI-drevet» verden. Les saken på fn.no.

FN-sjefen: — Patriarkatet slår kanskje tilbake, men det gjør vi også. Les saken på UN Womens sider.

Ukraina: FN-kommisjonen er bekymret over fortsatte brudd på menneskerettighetene og internasjonal folkerett. Les saken på OHCHRs sider.

Guatemala: FN-eksperter oppfordrer presidenten til å iverksette konkrete tiltak for å beskytte det sivile rom. Les saken på OHCHRs sider.

FN-sjefen: — Sett mennesket i sentrum for å bekjempe narkotikastigmatisering. Les saken på UN News.

Arbeidsliv

null
Ifølge eksperter betyr begrepet «borgerlønn» det lønnsnivået som er nødvendig for å sikre en anstendig levestandard for arbeidstakere og deres familier, tatt i betraktning forholdene i landet og beregnet for det arbeidet som utføres i løpet av normal arbeidstid. Foto: ILO/M. Crozet.

ILO oppnår enighet i spørsmålet om «borgerlønn»

Et vedtak i ILOs styre åpner for nytt arbeid med å beregne og iverksette «borgerlønninger» tilegnet levestandarden, og nytt engasjement i initiativer for en slik universell lønn. Les saken på ILOs sider.

Sysselsettingen blant kvinner øker – i antall og kvalitet – i dette århundret

Det ble skapt flest nye jobber for kvinner i det 21. århundret. Kvinner fikk også i større grad nyte en «yrkesmessig oppgradering». Til tross for fremgangen finnes det fortsatt kjønnsforskjeller i sysselsetting og jobbkvalitet. Les saken på ILOs sider.

Ny rapport: ILO krever at arbeidere i hjem inkluderes i omsorgspolitikken for å sikre deres rettigheter på jobb

De som jobber i andres hjem spiller en stadig viktigere rolle i omsorgssektoren, men mangler tilgang til arbeidstakerrettigheter og sosial beskyttelse. Regjeringer og partene i arbeidslivet må ta grep, mener ILO. Les saken på ILOs sider.

Enighet om CO2-kompensasjonsordningen ut 2030

Regjeringen, LO, NHO, Fellesforbundet, Norsk Industri, IE & FLT er enige om forslag til en langsiktig og forutsigbar CO2-kompensasjonsordning. Ordningen er økonomisk bærekraftig og bidrar til energieffektivisering og reduksjon i utslipp av klimagasser. Les saken på regjeringens sider.

Regjeringen vil gjøre det lettere å ta utdanning for voksne i arbeidslivet. Les saken på regjeringens sider.

Matsikkerhet

null
Ramadan er, ifølge tradisjonen, en tid for raushet, der mat står i sentrum. Men i dag er denne perioden blitt en stor byrde for millioner av mennesker i hele regionen, som opplever høye matvarepriser som fortsetter å stige, samtidig som inntektene stagnerer. Foto: UNRWA/Mohammed Hinnawi.

Ramadan: Fastemåneden begynner samtidig som Midtøsten og Nord-Afrika sliter med en sultkatastrofe uten sidestykke

Den muslimske fastemåneden Ramadan begynner i år midt i en vedvarende matsikkerhetskrise i hele Midtøsten og Nord-Afrika som følge av konflikt, økonomiske utfordringer og klimaendringer, en giftig kombinasjon som presser millioner av mennesker til kanten av stupet, sier Verdens matvareprogram (WFP). Les saken på WFPs sider.

Afghanistan: Matsikkerhetssituasjonen er i bedring, men krisen er langt fra over

Intervju med Alexander Jones, direktør for FAOs ressursmobiliseringsdivisjon, om hans nylige feltbesøk i Afghanistan for å se hvordan FAO hjelper bøndene med å komme på fote igjen. Les saken på FAOs sider.

WFP kjemper for å forhåndslagre mat i det østlige Tsjad, da finansieringskrise og truende regn truer hjelpen til sudanske mennesker på flukt. Les saken på WFPs sider.

Helse

null
En fersk FN-rapport viser at flere barn overlever i dag enn noen gang tidligere, og at den globale dødeligheten blant barn under fem år har gått ned med 51 prosent siden 2000. Funnene viser for eksempel at Kambodsja, Malawi, Mongolia og Rwanda har minsket dødeligheten blant barn under fem år med over 75 prosent siden 2000. Foto: WHO/Omar Nasr.

Global barnedødelighet nådde historisk lavt nivå i 2022

Til tross for fremskritt anslås det at 4,9 millioner barn i verden døde før de fylte fem år, som representerer ett dødsfall hvert sjette sekund. Les saken på UNICEFs sider.

Ny stortingsmelding løfter samiske perspektiv inn i folkehelsearbeidet

Regjeringen mener folkehelsepolitikken har hatt for lite oppmerksomhet om forhold som har betydning for folkehelse og levekår i den samiske befolkningen. Det skal endres med stortingsmeldingen som ble behandlet i statsråd fredag. Les saken på regjeringens sider.

— Gaza har nådd «bristepunktet»: Helsearbeidere og pasienter beskriver en gryende katastrofe i Rafah. Les saken på UNFPAs sider.

Mer enn én av tre er rammet av nevrologiske lidelser – den viktigste årsaken til sykdom og uførhet på verdensbasis. Les saken på WHOs sider.

Klima og miljø

null
I 2020 gjennomførte OCHA og partnere et pilotprosjekt i Etiopia for å finne ut hvordan humanitære organisasjoner kan komme tørken i forkjøpet og redusere konsekvensene for sårbare lokalsamfunn. Forutseende tiltak bruker en modell eller prognose for å utløse forhåndsbestemt finansiering til avtalte aktiviteter. Foto: OCHA/Charlotte Cans.

Etiopia: Tidlig innsats når verden ikke følger med

Når et land rammes av en plutselig naturkatastrofe – et jordskjelv, en tsunami eller en flom – er konsekvensene umiddelbare, krisen skaper overskrifter, og hjelpen følger ofte etter. Men når et land rammes av en ekstrem hendelse som beveger seg langsomt, for eksempel en tørke, utvikler krisen seg i «sakte film». Et pilotprosjekt bidro til å minske innvirkningen fra kriser for nesten en million mennesker i landet. Les saken på OCHAs sider.

WMO: El Niño svekkes, men virkningene fortsetter

El Niño i 2023-24 har nådd toppen som en av de fem sterkeste noensinne. Selv om dette værfenomenet svekkes gradvis, vil det fortsette å påvirke det globale klimaet i månedene som kommer, og forsterke oppvarmingen som skyldes klimagasser fra menneskelig aktivitet. Det forventes temperaturer over normalen i nesten alle landområder mellom mars og mai. Les saken på WMOs sider.

Regjeringen lanserer handlingsplan for sirkulær økonomi

De siste femti årene er verdens ressursbruk mer enn tredoblet. Regjeringen har lansert en handlingsplan for en sirkulær økonomi. Den skal vise retningen for omstillingen til en mer sirkulær økonomi hvor sløsingen med samfunnets ressurser reduseres samtidig som vi styrker vår konkurransekraft. Les saken på regjeringens sider.

FN-sambandet mener

null
Catharina Bu forteller at all diskriminering er forbudt, og vi har alle et ansvar for å bekjempe rasisme og hat. Foto: Magent Fotobyrå/Knut Neerland.

Den internasjonale dagen mot islamofobi: — Folk snakker veldig høyt om mangfold, men det er lite handling

En undersøkelse viser at en tredjedel av den norske befolkingen har fordommer mot muslimer. — I løpet av de siste 20 årene at det har vært en fremvekst av antisemittisme og muslim-fiendtlige holdninger. Det har ført til at mange muslimer lever i frykt for fordommer, hatytringer, trusler og vold, forteller FN-sambandets leder, Catharina Bu. Les saken på ByMags sider.

Merk deg! Kommende arrangmenter

null
Krigen på Gaza har ført med seg menneskelig lidelse, ødeleggelse av lokalsamfunn og en akutt mangel på rent vann, mat og helsetjenester. Situasjonen virker fastlåst, og det internasjonale samfunnet leter etter løsninger. Deichman Tøyen og FN-sambandet inviterer til et frokostseminar på torsdag 4. april som vil handle om hva FN gjør for å hjelpe den desperate situasjonen. Seminaret vil samle Harald Thørud, kontorsjef for UNDPs nordiske kontor, Sara Bondø, politisk rådgiver i UNICEF Norge og journalist Tove Gravdal. Plakat: FN-sambandet.

26. februar–5. april: Den 55. sesjonen av FNs menneskerettighetsråd. Les mer her.

4.–22. mars: Den 30. sesjonen i Komiteen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Les mer her.

11.–22. mars: Den 68. sesjonen av FNs kvinnekommisjon (CSW68). Les mer her.

18. mars: Folkehelseforum om menneskerettigheter og lov om folkehelsearbeid. Les mer her.

18. mars: ECOSOC spesialmøte om internasjonalt skattesamarbeid. Les mer her.

18. mars: Verdens helseorganisasjon (WHO) lanserer en ny investeringscase for tuberkulosescreening- og forebygging for å hjelpe landene med å nå FNs mål om å øke tilgangen til tuberkuloseforebyggende behandling. Les mer her.

18.–19. mars: IOM-sjefen besøker Norge. Hun møter utenriksminister Espen Barth Eide tirsdag 19. mars. Les mer her.

18.–21. mars: Det globale metanforumet 2024. Les mer her.

19. mars: ILO lanserer en ny rapport om økonomien bak tvangsarbeid og ulovlig fortjeneste. Les mer her.

19. mars: Uformelt plenumsmøte i de mellomstatlige forhandlingene om spørsmålet om rettferdig representasjon i Sikkerhetsrådet og utvidelse av medlemskapet. Les mer her.

19.–22. mars: Den 28. sesjonen i Ekspertkomiteen for internasjonalt skattesamarbeid. Les mer her.

20. mars: Verdens vanndag 2024 – seminar om vannets betydning for fred og konflikt, arrangert av Tekna. Les mer her.

20. mars: Responskonferansen 2024 – Utenrikspolitikk for næringslivet. Les mer her.

20.–22. mars: Den 12. verdenskongressen om snø-, fjell- og velværeturisme. Les mer her.

21. mars: Generalforsamlingen vil holde sitt 63. plenumsmøte. Les mer her.

21. mars: Toppmøtet om kjernekraft 2024. Les mer her.

21. mars: Seminar om nordisk samarbeid og kunstig intelligens. Hva betyr teknologirevolusjonen vi står overfor for våre demokratier? Les mer her.

22. mars: Årsmeldingsseminar arrangert av Norges institusjon for menneskerettigheter om menneskerettighetssituasjonen i Norge: Hva bør Stortinget ta tak i? Les mer her.

4. april: Internasjonal frokost, arrangert av Deichman Tøyen og FN-sambandet om hva FN gjør med krisen i Gaza. Les mer og meld deg på her.

Fra FN-kalenderen:

20. mars: Internasjonal dag for lykke

21. mars: Internasjonal dag mot rasediskriminering

21. mars: Verdens poesidag

21. mars: Verdensdagen for Downs syndrom

21. mars: Internasjonal dag for skog

22. mars: Verdens vanndag 

Nøkkelord

Kontakter

Om oss

FN-sambandet jobber for økt kunnskap om FN og internasjonale spørsmål. Vi har seks distriktskontorer som dekker hele landet. Det finnes FN-samband i mer enn hundre land.

Følg pressemeldinger fra FN-sambandet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra FN-sambandet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra FN-sambandet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye