Nye Veier

29. februar 2024 ble det markert gjennomslag i Åstunnelen

Del

På skuddårsdagen ble det gjennomslag i Åstunnelen. Ordføreren i Levanger kommune, Anita Ravlo Sand, sammen med ordføreren i Stjørdal kommune, Eli Arnstad, fyrte nøyaktig kl 15 av gjennomslagssalva.

Tunneldrivelaget samlet på røysa inne i Åstunnelen
Gjennomslag i Åstunnelen Nye Veier/Hæhre Fri bruk

E6 mellom Kvithammar og Åsen strekker seg fra Stjørdal kommune til Levanger kommune. Sist gang de to ordførerne markerte gjennomslag var det i Forbordsfjelltunnelen i Stjørdal kommune, 31. august 2023. Denne gangen har de tatt turen, i samme ærend, for å markere gjennomslaget i Åstunnelen i Levanger kommune.

Vel ute av tunnelen kommer to fornøyde ordførere.

- Det her er en stor dag! Nå er vi et langt skritt nærmere en raskere og sikrere E6 mellom Innherred og Trondheimsregionen, sier Anita Ravlo Sand, ordfører i Levanger kommune. - Det er viktig både for innbyggerne våre som kjører strekningen jevnlig, og for å sikre en god og stabil gjennomfartsåre mellom Sør- og Nord-Norge. Jeg er imponert over hvor raskt arbeidet har gått - Det er jo snakk om en tunnel i to løp på over to kilometer!

- Dette er et nytt gjennombrudd i et stort og viktig prosjekt for hele vår region. Vi bindes sammen gjennom disse tunnelene, og jeg vil gratulere Nye Veier og Hæhre med godt arbeid og god framdrift. Det setter vi pris på, sier Eli Arnstad, ordfører i Stjørdal kommune.

Nye Veier er byggherre for ny E6 mellom Kvithammar og Åsen i Trøndelag. Totalentreprenør for prosjektet er Hæhre Entreprenør AS.

- Jeg vil først og fremst takke lokalbefolkningen for utvist tålmodighet i forbindelse med sprengningsarbeidene, sier prosjektsjef Lars Erik Moe i Nye Veier. - Det har vært et krevende arbeid under bebyggelse og under jernbane, og med liten bergoverdekning. Godt fokus på personsikkerhet har gjort at dette arbeidet er gjennomført uten personskader.

- I dag her vi temmet trollet i Åstunnelen og markert gjennomslag på tradisjonelt vis, sier Reidar Løvhaugen, delprosjektleder for tunneldriving i Hæhre. - Dette har vært et prosjekt med spennende tunnelfaglige utfordringer. Med bl.a nærhet til bebyggelse, kryssing under jernbane og to soner med fjelloverdekning mindre enn fire meter, samt sensitive grunnforhold over tunnelen, med strenge krav til rystelser, poretrykk og innlekkasjer.

Fakta om Åstunnelen

Åstunnelen er 2 100 meter, med to løp og med to kjørefelt i hver retning. Det er beregnet ca. 1,5 års drivertid fra start til ferdigstilling. Hæhre startet drivingen av tunnelen 12. oktober 2023.

Det er sju havarinisjer for kjøretøy til bruk i nødstilfelle og åtte tverrforbindelser med rømningsmulighet mellom tunnelløpene.

Når Åstunnelen er ferdig har man tatt ut over 330 000 m3 fjell, med hjelp av omtrent 1 million kg sprengstoff, fordelt på anslagsvis 900 salver.

Da vil omkring 50 tunnelarbeidere ha brukt ca. 110.000 arbeidstimer på, før det ble en ferdig tunnel.

Den nye motorveien får fire felt og fartsgrense på 110 km/t. Strekningen er ca. 19 kilometer, hvorav 12 er i tunnel.

Fire felt, doble tunnelløp og økt fartsgrense vil gi bedre fremkommelighet, redusert reisetid og mer forutsigbarhet for trafikantene. Den nye veien vil også øke trafikksikkerheten.

Hele E6 veistrekningen fra Kvithammar til Åsen er planlagt åpnet i 2027.

Bilder og video, til fri bruk, fra markeringen finnes her
https://infragroup.mediebank.no/p/en-GB/hie/album/qNeDXVqH4bjkFXdG

Se også:

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Tunnelmskin som jobber på stuffen i tunnel
Injeksjonsarbeid i forbindelse med driving av Åstunnelen
Last ned bilde
Stor maskin som driver tunnel
Fra oppstarten av drivingen av Åstunnelen i oktober 2022
Last ned bilde

Lenker

Om oss

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. 

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg pressemeldinger fra Nye Veier

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nye Veier

Ny E6 gjennom mellom Berkåk og Sokndal: - Nå er vi i gang29.4.2024 12:05:32 CEST | Aktuelt

– Målet med ny E6, som er en sentral nasjonal ferdselsåre, er økt trafikksikkerhet, bedre flyt i trafikken og stimulere til vekst og utvikling i en stor region. Nå ser vi frem til å komme i gang med arbeidene sammen med arbeidsfellesskapet Skanska Syltern ANS (JVSSANS), sammen med Rambøll som rådgiver. Denne strekningen er en viktig del av utviklingen av E6 sør for Trondheim, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye