Sterk oppgang i utleieprisene

Del

Utleieprisene økte med hele 9,3% for alle boligtyper i Utleiemeglerens portefølje nasjonalt sammenlignet med januar 2023.  

- På lik linje med boligprisveksten i salgsmarkedet, ser vi en kraftig økning i utleiemarkedet. Vi opplever at markedet fortsatt påvirkes av den økte tilførselen av boliger fra de som venter med å selge. Det er mange utleieboliger på markedet, og leietakerne har mulighet til å være mer selektive. Allikevel forventer vi fortsatt stigende utleiepriser, sier administrerende direktør i Utleiemegleren, Stian Carlsen.  

Sterk oppgang i utleieprisene
Sterk oppgang i utleieprisene

Oslo 

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Oslo økte med 7,5% sammenlignet med januar i fjor.

- Det er mange boliger på utleiemarkedet i Oslo, og leietakerne kan tillate seg å være mer selektive. Det er færre henvendelser fra boligeiere som ikke får solgt, men fortsatt stor interesse fra leietakerne på boligene som ligger ute. Vi har ingen grunn til å tro at utleieprisene i Oslo skal ned i tiden fremover, sier Regiondirektør i Utleiemegleren, Siri Anne Bernum Halck.

Asker og Bærum 

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Asker og Bærum økte med 6,8% sammenlignet med januar i fjor.  

- Årets første måned er over, og vi ser tilbake på en god januar med mange utleide boliger i vårt område. I likhet med boligprisveksten i salgsmarkedet, ser vi også en prisøkning i utleiemarkedet i Asker og Bærum sammenlignet med januar i fjor. 3- og 4-roms leiligheter økte mest i pris i vår portefølje, men det var stort sett høy interesse på alle våre objekter. Leietakerne er noe mer prisbevisste, og har også mulighet til å være mer selektive på grunn av det store utbudet, sier daglig leder i Utleiemegleren Asker og Bærum, Mats Larsen. 

 

Bergen 

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Bergen økte med 4,2% sammenlignet med januar i fjor.

- Januar har vært en god måned for oss. De fleste boligene som ikke ble leid ut før jul, er nå utleid, og leieprisene er stabile. I Bergen forventer vi et aktivt leiemarked i 2024, og at sommeren blir travel. Det blir spennende å se hva som skjer etter påske, sier daglig leder for Utleiemegleren Bergen Vest, Lene Stople Gjendem.

- Vi opplever økt respons på annonsene våre sammenlignet med i ukene før jul. I fjor fikk vi inn mange boliger fra boligeiere som ikke fikk solgt. Dette bidro til å demme opp for bortfallet av utleieboliger på markedet som følge av den økte skattleggingen av sekundærboliger, som i kombinasjon med økte renter gjorde det mindre lønnsomt å leie ut bolig. Vi er spente på om disse boligene vil forsvinne fra leiemarkedet igjen nå som mye tyder på at salgsmarkedet går noe bedre igjen. Dersom en bedring i salgsmarkedet i tiden fremover gjør at mange utleieboliger forsvinner fra leiemarkedet, vil vi kunne få en betydelig økning i leieprisene og økt kamp om leieboligene inneværende år. Dette vil spesielt ramme de svakeste på leiemarkedet, sier daglig leder i Utleiemegleren Bergen Sentrum, Eirik Hove.

- Det er ikke alle som kan, vil eller bør kjøpe seg bolig, og det er svært viktig at vi har et velfungerende leiemarked med et tilstrekkelig antall utleieboliger. De som skal leie boliger må kjempe om færre tilgjengelige boliger når reduksjonen av utleieboliger fra private aktører ikke erstattes av flere offentlige utleieboliger. Det kommer fremdeles mange flyktninger fra Ukraina til Norge og til Bergen, og vi vet at alle de nye studentene må finne seg et sted å bo i løpet av noen svært hektiske uker i sommer. Vi anbefaler de som kan, å begynne prosessen med å finne en utleiebolig så tidlig som mulig. Vi håper også regjerningen tar aktive grep på et nasjonalt nivå, avslutter Hove.

 

Drammen 

Leieprisutviklingen er moderat økende for de fleste boligtyper i Utleiemeglerens portefølje i Drammen.

- Leiemarkedet i Drammen er balansert. De sentralene boligene med god standard og forutsigbare utgifter får best respons. Det kan være lurt å beregne litt bedre tid på å leie ut de usentrale og større boligtypene for å få den prisen man ønsker. I januar har det vært færre henvendelser fra boligeiere som ikke får solgt, som tyder på at markedet er i ferd med å normalisere seg igjen, sier daglig leder i Utleiemegleren Drammen, Eivind Sveen.

Romerike 

Leieprisutviklingen er moderat økende for de fleste boligtyper i Utleiemeglerens portefølje på Romerike. I januar var gjennomsnittlig leiepris for en bolig på Romerike i Utleiemeglerens portefølje 13 792 kroner.

Nedre Romerike:  

- Etter en rolig start på året, tok aktiviteten seg betydelig opp utover i januar. Vi opplever generelt sett høy etterspørsel etter boliger på nedre Romerike, og forventer et bra leiemarked fremover. Det er fortsatt mange som vurderer å leie ut istedenfor å selge, som kan bety et betydelig større utbud av boliger på leiemarkedet fremover. Vi opplever at leietakerne er mer prisbevisste, og tror dermed at leieprisene vil stabilisere seg i tiden fremover. Vi kommer trolig ikke til å nå de største «toppene» som vi hadde i 2023, sier daglig leder for Utleiemegleren Lillestrøm, Tom Anders Andersen. 

Øvre Romerike: 

- Utleiemarkedet på Øvre Romerike i januar har vært som forventet. Etter en noe rolig desember, har aktiviteten økt betraktelig utover i januar. Vi har hatt en økning på ca. 20% flere utleieoppdrag sammenlignet med samme periode i fjor. Det er ca. 30% flere annonserte boliger på leiemarkedet i Ullensaker enn i desember. Økningen i antall boliger skyldes boligeiere som venter med å selge i påvente av et bedre salgsmarked, men også ferdigstillelse av nye boliger på Jessheim, sier daglig leder for Utleiemegleren Jessheim, Tom Fjalestad. 

Stavanger  

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Stavanger øker med 6,7% sammenlignet med januar i fjor. Leieprisene for nye, inngåtte kontrakter gir en økning på 25,4%. Dette skyldes overtagelsen av ca. 230 kontrakter i utleieporteføljen til EiendomsMegler 1SR-Eiendom.

- I Stavanger opplever vi et generelt høyt aktivitetsnivå og mange henvendelser på våre annonserte boliger. Den høye etterspørselen er i stor grad knyttet til rekrutteringen i energinæringen, som i kombinasjon med få utleieobjekter på markedet, har ført til markant høye leiepriser. Vi skulle gjerne hatt flere utleieboliger på markedet, og opplever heldigvis at flere investerer i utleiebolig med utgangspunkt i at renten skal ned. Dersom rentene på sikt går ned, og etterspørselen fra energinæringen fortsetter, ser vi for oss et stabilt godt utleiemarked i 2024, sier daglig leder i Utleiemegleren Stavanger, Magnus Stokstad Fjell.

 

Trondheim 

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Trondheim økte med 11,1% sammenlignet med januar i fjor. 

- Det er høy aktivitet i utleiemarkedet i Trondheim. Antallet boliger til leie har gått noe ned sammenlignet med før jul, men fortsatt er det rekordmange ledige boliger sammenlignet med tidligere år. 2-roms leilighetene er de desidert mest populære objektene, sier daglig leder i Utleiemegleren Trondheim, Solveig Hjallen Moan. 

Kristiansand 

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Kristiansand og Agder økte med 10,1% sammenlignet med januar i fjor.

- Januar var som forventet en god måned. Vi hadde kort liggetid på våre annonserte boliger, og mange inngåtte leiekontrakter ved vårt kontor. Vi mottar færre oppsigelser fra leietakerne, som sannsynligvis henger sammen leieprisvekten i vår region ved inngåelse av nye leieforhold, sier daglig leder i Utleiemegleren Kristiansand, Tor-Gunnar Albert.  

- Hybler og bofellesskap utgjør hele 42% av annonserte boliger, og det er generelt lite utleieboliger i markedet. Spesielt tynt utbud er det på rekkehus, tomannsboliger og nyere leiligheter. Store renteøkninger og kommunale avgifter, i tillegg til at beskatningen av sekundærboliger er 100 % av markedsverdi, gjør det mindre lønnsomt å drive utleie. Det er heller ikke mange boliger som havner på utleiemarkedet fordi boligeierne ikke får solgt. Salgsmarkedet i Kristiansand er fortsatt svært godt, avslutter Albert.  

Østfold 

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Østfold økte med 5,6% sammenlignet med januar i fjor. Gjennomsnittleien for en bolig hos Utleiemegleren Østfold var 12 928 kroner i januar.

- Etter en rolig desember, ble det større aktivitet i utleiemarkedet i januar, og vi har hatt god respons på de fleste av våre annonserte boliger. Fra starten av januar til starten av februar har antall annonserte boliger i vårt distrikt økt med over 13 prosent. Erfaringsmessig vil det være økt aktivitet i markedet frem mot påske, sier daglig leder i Utleiemegleren Østfold, Helge Hanch-Hansen. 

Vestfold 

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Vestfold og Telemark økte med 7,9% sammenlignet med januar i fjor. Gjennomsnittleien for en bolig hos Utleiemegleren Vestfold var 13 011 kroner i januar.

- I likhet med boligprisveksten i salgsmarkedet, ser vi også en prisøkning i utleiemarkedet i Vestfold og Grenland. Det har vært en aktiv start på utleieåret, med økende aktivitet på våre visninger. Det er god tilgang på utleieboliger i markedet. Vi opplever fortsatt at flere venter med å selge sin bolig, som gjør at de havner på utleiemarkedet for en periode. Etterspørselen etter utleiebolig er som normalt høy i januar, sier daglig leder i Utleiemegleren Vestfold, Karsten Olsen. 

Kontakter

Følg pressemeldinger fra Utleiemegleren

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Utleiemegleren på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Utleiemegleren

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye