Anker dommen i Fjordsøksmålet

Del

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom anker dommen i saken om gruvedumping i Førdefjorden. Det er klart etter enstemmig vedtak landsstyret i Naturvernforbundet i kveld. 

Gytis Blazevicius, leder i Natur og Ungdom, og Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.
Gytis Blazevicius, leder i Natur og Ungdom, og Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet. Foto: Kjetil Grude Flekkøy

– Dommen fra Oslo tingrett er helt feil, og den kan ikke bli stående. Derfor tar vi nå saken videre til lagmannsretten, og vi er innstilt på å gå helt til høyesterett om nødvendig, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

– Dommen bygger på en feiltolkning av vanndirektivet. Tingretten har tillatt omfattende forurensning av Førdefjorden, og den har punktert en av de viktigste beskyttelsene til fjorder, vann og elver. Det kan vi ikke leve med, sier Gulowsen.

– Dette handler om å sikre rettsvern for naturen, sier Gytis Blazevicius, leder i Natur og Ungdom.

– Staten har tillatt å forurense en levende fjord, og det mener vi fortsatt er ulovlig. Vi kommer til å gjøre alt vi kan for å stanse denne naturødeleggelsen, sier Blazevicius.

Dermed fortsetter en av Norges mest langvarige miljøstrider. Helt siden 2008 har miljøvernere kjempet for å redde Førdefjorden. I 2022 saksøkte Naturvernforbundet og Natur og Ungdom staten for tillatelsen til å dumpe opptil 170 millioner tonn med gruveavfall i fjorden. Rettssaken fant sted i Oslo tingrett fra 18. september til 4. oktober i fjor. Den 10. januar kom dommen, og miljøorganisasjonene tapte på alle punkter. I tillegg ble de dømt til å betale statens saksomkostninger på 1,4 millioner kroner.

De to organisasjonene reagerer også sterkt på at tingretten dømte dem til å betale statens saksomkostninger på 1,4 millioner kroner.

– Dette er et klart brudd med Århuskonvensjonen, hvor det står at det ikke skal være uoverkommelig dyrt å ta miljøsaker til domstolene, sier Blazevicius.

– For oss er det en stor beslutning å anke, og vi satser nå penger og ressurser som vi ikke har, til tross for overveldende støtte. Denne saken er så viktig, både prinsipielt og miljømessig, at vi ikke kan la være å følge den videre, men vi er helt avhengige av å samle inn mer penger for at dette skal gå, sier Blazevicius.

Beslutningen om å anke dommen kom etter at begge landsstyrene i de to organisasjonene ga grønt lys. På mandag var saken til behandling i Natur og Ungdom, som vedtok å anke forutsatt at Naturvernforbundets landsstyre gjør det samme. Naturvernforbundets landsstyre behandlet saken i kveld, og innstillingen fra forbundets sentralstyre ble vedtatt enstemmig. Dermed vil saken bli anket innen fristen 12. februar.

– Naturvernforbundet og Natur og Ungdom svikter som ventet ikke, men viser ved å anke dommen igjen sin store vilje og kraft til å ta kampen for Førdefjorden, for alle fjorder, og være en stemme for naturen, folket og de som kommer etter oss, sier Anne-Line Thingnes Førsund fra Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane. Hun bor i bygda Vevring og har jobbet med Førdefjord-saken helt fra starten.

– På Vestlandet er vi takknemlige, og jeg oppfordrer alle som vil ha rene fjorder om å bli med på laget, sier Thingnes Førsund.

Det er det samme advokatfirmaet, CMS Kluge, som skal føre saken for Naturvernforbundet og Natur og Ungdom.

– Vi ser frem til å fortsette samarbeidet med miljøorganisasjonene om denne viktige saken. Denne saken reiser viktige spørsmål om EØS-reglenes betydning for norsk miljørett. Et hovedpunkt i anken vil være at både forvaltningen og Oslo tingrett har feiltolket EUs vanndirektiv. Vi vet fra tidligere saker at det kan ta tid før norske myndigheter innser at de har handlet i strid med EØS-avtalen, sier advokat Amund Noss i CMS Kluge.

BAKGRUNN

Dommen fra Oslo tingrett

- Dommen ble offentliggjort 10. januar 2024.

- Naturvernforbundet og Natur og Ungdom tapte på alle punkter.

- De to organisasjonene ble også dømt til å betale statens saksomkostninger på 1,4 millioner kroner.

Les mer om dommen her: https://fjordsoksmalet.no/2024/01/10/kampen-for-fordefjorden-fortsetter/

 

Hovedpunktene i stevningen

Da rettsforhandlingene ble tatt opp i Oslo tingrett 18. september 2023 nedla Naturvernforbundet og Natur og Ungdom påstand om at tillatelsene til gruveselskapet Nordic Mining er ugyldige.

Søksmålet er bygd på følgende rettslige innsigelser:

1. Tillatelsene bygger på en uriktig forståelse av EØS-rettslige miljøkrav; vannrammedirektivet og mineralavfallsdirektivet.

2. Det finnes et bedre alternativ som forvaltningen var forpliktet til å utrede og vurdere.

3. Miljøkonsekvensene vil bli mer alvorlige enn det som er forutsatt i tillatelsene.

Her finner du mer informasjon, bilder og sentrale dokumenter i saken: www.fjordsoksmalet.no

 

Dette er saken:

▪ Staten har gitt gruveselskapet Nordic Mining tillatelse til å utvinne rutil og granat fra åpent dagbrudd i Engebøfjellet (Sunnfjord i Vestland fylke).

▪ Rutilen skal brukes til å fremstille fargestoffet titandioksid.

▪ Avgangsmassene (gruveavfallet) skal slippes ut i Førdefjorden. Nordic Mining har fått tillatelse til å deponere inntil 170 millioner tonn i sjødeponiet.

▪ Gruveavfallet vil inneholde store mengder finmalt stein, samt miljøgifter, mikroplast og ulike kjemikalier.

▪ Nordic Mining er i gang med byggingen av sitt industrianlegg på Engebø. Gruvedriften er planlagt startet i fjerde kvartal 2024, ifølge Nordic Mining.

▪ Dumpingen av avfallsmasser vil drepe alt liv i deponiområdet og kan ramme livet i fjorden hardt.

▪ Førdefjorden er en frisk og artsrik fjord med store naturverdier. Fire lakseførende vassdrag renner ut i fjorden, og det er en nasjonal laksefjord med særskilt vern.

▪ Sjøbunnen i området der det skal dumpes gruveavfall i Førdefjorden får høyeste score i en ny undersøkelse fra Havforskningsinstituttet: https://fjordsoksmalet.no/2023/06/23/fordefjorden-enda-rikere-enn-tidligere-antatt/

▪ Finmalte partikler vil spres og følge vannmassene over store avstander i fjorden.

Les mer om saken her: https://fjordsoksmalet.no/2023/01/05/dette-er-fordefjord-saken/

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Gytis Blacevicius, leder i Natur og Ungdom, og Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.
Gytis Blacevicius, leder i Natur og Ungdom, og Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.
Last ned bilde
Ved Førdefjorden.
Ved Førdefjorden.
Last ned bilde
Save the Fjord. Førdefjorden.
Save the Fjord. Førdefjorden.
Last ned bilde

Følg pressemeldinger fra Naturvernforbundet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Naturvernforbundet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Naturvernforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye