Enova

NorFraKalk og Ocean GeoLoop får Enova-støtte til banebrytende karbonfangst-prosjekt

Del

NorFraKalk og Ocean GeoLoop tar det første skrittet mot storskala CO2-fangst med ambisjonen om å gjøre NorFraKalk klimanøytrale. Det Enova-støttede prosjektet, med utgangspunkt i Trøndelag, setter Norge i front for å kutte utslipp fra brentkalkproduksjon.

Bilde fra installasjon av pilotanlegg hos Norske Skog.
Bilde fra installasjon av pilotanlegg hos Norske Skog. Foto: Ocean GeoLoop

Kalk- og sementindustrien står for en knapp tidel av verdens CO2-utslipp og er en av industriene der CO2-fangst er helt nødvendig for å nå klimamålene. Dette vil man nå gjøre noe med.

– Det er en glede å offentliggjøre ett av de mest spennende karbonfangstprosjektene i Europa, hvor vi tar de første skrittene mot vår visjon om å være klimanøytrale i 2050. Det finnes ikke hyllevareteknologi for effektiv fangst av CO2 fra brentkalkproduksjon, men gjennom samarbeidet med Ocean GeoLoop har vi stor tro på at vi har funnet en løsning for å kutte utslippene, sier styreleder Hanne Markussen Eek i NorFraKalk.

Samarbeidets første fase er å utrede et pilotanlegg for karbonfangst ved NorFraKalks kalkovn i Verdal Industripark. Anlegget slipper i dag ut rundt 200 000 tonn CO2 per år. Pilotprosjektet, som nå skal utredes, skal fange 10 000 tonn CO2, for å dokumentere at løsningen fungerer i brentkalkproduksjon. 

– Teknologien vår har bred anvendelse, også i industrier som ikke kan benytte eksisterende fangstteknologier. I samarbeid med NorFraKalk og Franzefoss Minerals skal vi vise hvordan vår grunnlegger Hans Gude Gudesens nyskapende teknologi kan gjøre karbonfangst effektivt, rent og energieffektivt. At Enova støtter prosjektet gjør at vi kan kommersialisere teknologien enda raskere, sier Odd-Geir Lademo, administrerende direktør i Ocean GeoLoop.

NorFraKalk har de seneste årene, gjennom deltakelse i flere ulike SINTEF-ledede studier, undersøkt mulig bruk av ulike teknologier for CO2-fangst fra kalkovnene. Ett av de viktigste hindrene for mange fangstteknologier er mangel på overskuddsvarme til å drive prosessen. Ocean GeoLoop benytter en helelektrisk trykksving-prosess for CO2-fangst, som ikke er avhengig av overskuddsvarme. Teknologien har gjennom 2022 og 2023 gjennomgått vellykket testing på det industrielle pilotanlegget ved Norske Skog Skogn, parallelt med et omfattende test- og dokumentasjonsprogram ved SINTEFs karbonfangst-lab i Trondheim.

 – Karbonfangst har et stort potensial i klimaomstillingen, og kan bidra med betydelige utslippsreduksjoner og være et viktig bidrag for å nå Norges klimamål. Vi har dialog med flere aktører som vurderer og planlegger for dette på sine anlegg, blant annet innen industri og avfallsforbrenning. Enovas virkemidler vil bidra med risikoavlastning for dem som er først ute med å utforske mulighetene for å satse på karbonfangst. NorFraKalks prosjekt vil kunne vil være et viktig bidrag for utslippskutt, sier adm.dir. Nils Kristian Nakstad i Enova.

– Karbonfangst vil kunne bidra med betydelige utslippsreduksjoner. Men vi trenger teknologiutvikling for at karbonfangst skal kunne tas i bruk raskere, billigere og i flere sektorer. Enovas støtte vil bidra med viktig risikoavlastning for disse aktørene som ønsker å utvikle ny og bedre fangstteknologi, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Nøkkelord

Kontakter

Hanne Markussen EekStyreleder i NorFraKalk, konsernsjef Franzefoss Minerals AS

Tel:+47 976 11 505

Bilder

Bilde fra installasjon av pilotanlegg hos Norske Skog.
Bilde fra installasjon av pilotanlegg hos Norske Skog.
Last ned bilde
Bilde fra pilot på Skogn.
Bilde fra pilot på Skogn.
Last ned bilde
Fra venstre: Odd-Geir Lademo, CEO Ocean GeoLoop, Hanne Markussen Eek, Styreleder NorfraKalk/Konsernsjef Franzefoss Minerals, Lars Strøm, CPO Ocean GeoLoop, Anders Onarheim, Styreleder Ocean GeoLoop.
Fra venstre: Odd-Geir Lademo, CEO Ocean GeoLoop, Hanne Markussen Eek, Styreleder NorfraKalk/Konsernsjef Franzefoss Minerals, Lars Strøm, CPO Ocean GeoLoop, Anders Onarheim, Styreleder Ocean GeoLoop.
Last ned bilde
Fra venstre: Anders Onarheim, Styreleder Ocean GeoLoop, Hanne Markussen Eek, Styreleder NorfraKalk/Konsernsjef Franzefoss Minerals, Odd-Geir Lademo, CEO Ocean GeoLoop, Lars Strøm, CPO Ocean GeoLoop.
Fra venstre: Anders Onarheim, Styreleder Ocean GeoLoop, Hanne Markussen Eek, Styreleder NorfraKalk/Konsernsjef Franzefoss Minerals, Odd-Geir Lademo, CEO Ocean GeoLoop, Lars Strøm, CPO Ocean GeoLoop.
Last ned bilde

Om oss

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet. Enova SF er lokalisert i Trondheim og har omkring 100 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.

NorFraKalk produserer og selger brentkalk og tilhørende produkter fra eget anlegg på Ørin industriområde i Verdal. Hovedproduktet er kalk som brukes som fyllstoff i papirproduksjon og andre typer industri i Nord-Europa. Kalksteinen i Tromsdalen er et unikt råmateriale for papirpigment på grunn av sin hvithet, renhet og reaktivitet. Produktene transporteres fra Verdal Havn. NorFraKalk ble grunnlagt i 2004 og eies av Franzefoss Minerals AS (50 %) og det finske selskapet Nordkalk Oy Ab (50 %).

Ocean GeoLoop AS bruker naturens egen måte å løse vår tids utfordringer på en sirkulær måte. Selskapet har introdusert GeoLoop CC-teknologien som fanger opp CO2-utslipp fra punktkilder ved bruk av naturlige og ufarlige prosesser. Ocean GeoLoop skal hjelpe bedrifter og land med å nå sine mål om reduserte utslipp og å få tilgang til fornybar elektrisitet for den grønne omstillingen. Selskapet er notert på Oslo Børs Euronext Growth under tickeren OCEAN.

Følg pressemeldinger fra Enova

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Enova på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Enova

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye