Utleiemegleren

Leieprisene fortsetter å øke

Del

I november økte leieprisene med 2,1% for alle boligtyper i Utleiemeglerens portefølje nasjonalt sammenlignet med 2022. Utleiemegleren fikk inn 151 flere oppdrag enn i oktober, som også var en rekordmåned.

- November er vanligvis en måned hvor leieprisene stabiliserer seg. Dette er ikke tilfelle i år. Leieprisene fortsetter å øke. Den enorme økningen i antall nye oppdrag på denne tiden av året, skyldes helt klart utfordringene i salgsmarkedet og usikkerheten rundt renteøkningene fremover. Vi forventer høyere leiepriser også i tiden fremover, sier administrerende direktør i Utleiemegleren, Stian Carlsen.  

Leieprisene fortsetter å øke. Administrerende direktør i Utleiemegleren, Stian Carlsen. Foto: Johnny Vaet Nordskog
Leieprisene fortsetter å øke. Administrerende direktør i Utleiemegleren, Stian Carlsen. Foto: Johnny Vaet Nordskog

Oslo 

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Oslo øker med 1,8% sammenlignet med november i fjor.

- I Oslo opplevde våre kontorer et nokså uforandret marked fra oktober til november. Markedet er stabilt, men prisene har justert seg noe siden det ekstreme markedet vi hadde i sommer. Vi mottar fortsatt mange henvendelser fra de som ikke får solgt boligene sine. Dersom vi får en ny renteheving i desember vil nok enda flere velge utleie, sier Regiondirektør i Utleiemegleren, Siri Anne Bernum Halck.  

Asker og Bærum 

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Asker og Bærum øker med 2,0% sammenlignet med november i fjor.  

- For Utleiemegleren Asker og Bærum ble november omtrent som forventet. 3-roms leiligheter økte mest i pris, mens 2-roms leiligheter gikk noe ned i pris. Boliger med høy standard og fasiliteter utpeker seg fortsatt som de mest populære objektene.

- Året 2023 er snart over, men vi opplever fortsatt godt besøk på våre visninger og at mange tar kontakt med oss. Utleiemarkedet tar ikke ferie, og vi holder visninger gjennom hele desember. Vi opplever fortsatt at boligselgere tar kontakt for å vurdere utleie i et tregt salgsmarked. Det er likevel en fin balanse mellom tilbud og etterspørsel i Asker og Bærum, sier daglig leder i Utleiemegleren Asker og Bærum, Mats Larsen. 

Bergen 

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Bergen øker med 8,8 % sammenlignet med november i fjor. 

- Det er de minste boligtypene som er mest populære. I november har det vært mindre respons på eneboliger/flermannsbolig, som kan tyde på at det er færre barnefamilier på utkikk etter bolig akkurat nå.

- Vi får mange henvendelser fra personer som ikke får solgt boligene sine, og som ønsker å leie ut for kortere perioder. Leieprisene i vår portefølje øker mer enn det som er normalt for november, sier daglig leder for Utleiemegleren Bergen Vest, Lene Stople Gjendem.  

Drammen 

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Drammen øker med 11,3% sammenlignet med november i fjor.  

- Det har vært stor pågang på de fleste visningene våre i høst, men nå i november har det roet seg noe ned. Tilbudet av utleieboliger i markedet har økt betraktelig de siste ukene. Boligene blir fortsatt leid ut, og det er en fin balanse mellom tilbud og etterspørsel i Drammen, sier daglig leder i Utleiemegleren Drammen, Eivind Sveen

Romerike

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje på Romerike øker med 7,2% sammenlignet med november i fjor.

Nedre Romerike:  

- På nedre Romerike er det fortsatt et bra trykk i leiemarkedet. Vi merker det økende utbudet av boliger i Oslo. Dette gjør at leieprisene i vårt marked går noe ned sammenlignet med månedene som har vært. Mye tyder på at markedet har nådd en smertegrense på hva leietakerne har mulighet til å betale.

- Det er fortsatt mange som vurderer å leie ut istedenfor å selge boligen sin i et utfordrende salgsmarked. Dette kan bety et enda større utbud av boliger til leie fremover, noe som vil være unormalt for tiden vi nå går inn i, sier daglig leder for Utleiemegleren Lillestrøm, Tom Anders Andersen. 

Øvre Romerike: 

- November ble en bra måned for Utleiemegleren Jessheim med god respons på våre annonser og mange utleide boliger. Vi har i perioden fått vesentlig flere henvendelser fra leietakere enn normalt. Dette til tross for at antall annonserte boliger i Ullensaker ligger på sitt høyeste nivå siden mai i år. Vi har hatt god oppdragsinngang med henvendelser fra blant annet utbyggere og privatpersoner som ikke får solgt boligen sin, og som velger å leie ut i stedet. Dette gir leietakerne et bedre tilbud. Vi ser frem til å vise frem flere spennende boliger i desember og utover i 2024, sier daglig leder for Utleiemegleren Jessheim, Tom Fjalestad. 

Stavanger  

Leieprisutviklingen er moderat økende for de fleste boligtyper i Utleiemeglerens portefølje i Stavanger.

- Det er høy etterspørsel av alle boligtyper, og vi mottar færre oppsigelser i eksisterende leieforhold enn tidligere. Dette skyldes økte leiepriser og mangel på boliger i markedet i Stavanger. Leietakere som må flytte på grunn av oppsigelse fra eier sliter ofte med å finne bolig til samme pris, sier interim daglig leder i Utleiemegleren Stavanger, Edward Vautier.

 

Trondheim 

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Trondheim øker med 1,4% sammenlignet med november i fjor. 

- Det er for tiden rekordmange boliger på leiemarkedet i Trondheim. Vi opplever at det høye utbudet skyldes boligselgere som i påvente av salg, velger å leie ut for en periode. Flere velger også å gå ned i leiepris for å få leid ut så raskt som mulig, sier daglig leder i Utleiemegleren Trondheim, Solveig Hjallen Moan. 

Kristiansand 

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Kristiansand og Agder øker med 11% siden november i 2022.

- Utbudet av utleieboliger holder seg stabilt i Kristiansand og Agder. Vi inngikk mange leiekontrakter i november, og responsen på våre utleieboliger har vært god.

- Det er overaskende få som henvender seg for å undersøke muligheten for å leie ut boligen i påvente av salg. Dette skyldes at salgsmarkedet også er meget godt. Kristiansand har hatt den nest største prisøkningen i landet hittil i år, og vi kan forvente videre prisvekst i tiden fremover. Det er rekordhøye priser, både i salg- og leiemarkedet, sier daglig leder i Utleiemegleren Kristiansand, Tor-Gunnar Albert.  

Østfold 

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Østfold øker med 2,54% sammenlignet med november i fjor. Gjennomsnittleien for en bolig hos Utleiemegleren Østfold var 12 717 kroner i november.

- Vi opplever fortsatt greit med henvendelser på våre annonserte boliger, men som forventet, har markedet roet seg noe ned nå inn mot jul. Antall annonserte boliger i vårt distrikt fortsetter å øke. I november økte antall boliger med 4,7 %, som gir en økning på hele 18,6% til sammen de siste to månedene.

- Har man en utleiebolig man skal leie ut på nyåret er det fornuftig å starte allerede nå, da man trolig må påregne en noe lenger utleieprosess, sier daglig leder i Utleiemegleren Østfold, Helge Hanch-Hansen. 

Vestfold 

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Vestfold øker med 8,5% sammenlignet med november i fjor. Gjennomsnittleien i Utleiemeglerens portefølje i Vestfold var på 12 901 kroner i november.

- I Vestfold og Telemark er det fortsatt høy aktivitet i leiemarkedet. Normalt er denne tiden av året noe roligere. Det er fortsatt mange som ikke får solgt og som velger å leie ut i stedet. Med dagens renteøkninger kan det være gunstig å leie nå. Leieprisene øker fortsatt, men ikke like mye som i sommer, sier daglig leder i Utleiemegleren Vestfold, Karsten Olsen. 

Nøkkelord

Kontakter

Om oss

Utleiemegleren er Norges ledende meglerforetak på utleie og forvaltning av boliger til private og bedrifter. Utleiemegleren har over 17 000 aktive boliger i sin portefølje. Selskapet ble startet i 1995 og har kontorer  i Trondheim, Stavanger, Lillestrøm, Jessheim, Drammen, Lysaker, Sandefjord, Moss og Kristiansand, i tillegg til to kontorer i Bergen og seks i Oslo. Utleiemegleren Pro tilbyr spesialtilpassede utleietjenester til profesjonelle eiendomsbesittere på østlandsområdet. Utleiemegleren har i dag ca. 200 ansatte. Grunnleggerne av Utleiemegleren eier 50 % av selskapet, og Fredensborg kjøpte seg inn med en 50 % eierandel i januar 2019.

Følg pressemeldinger fra Utleiemegleren

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Utleiemegleren på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Utleiemegleren

Sterk oppgang i utleieprisene14.2.2024 11:56:20 CET | Pressemelding

Utleieprisene økte med hele 9,3% for alle boligtyper i Utleiemeglerens portefølje nasjonalt sammenlignet med januar 2023. - På lik linje med boligprisveksten i salgsmarkedet, ser vi en kraftig økning i utleiemarkedet. Vi opplever at markedet fortsatt påvirkes av den økte tilførselen av boliger fra de som venter med å selge. Det er mange utleieboliger på markedet, og leietakerne har mulighet til å være mer selektive. Allikevel forventer vi fortsatt stigende utleiepriser, sier administrerende direktør i Utleiemegleren, Stian Carlsen.

Salgsprisene faller - sterkt økende leiepriser8.1.2024 10:30:00 CET | Pressemelding

I desember økte leieprisene med 11,2% for alle boligtyper i Utleiemeglerens portefølje nasjonalt sammenlignet med desember i fjor. - Det er en god balanse mellom tilbud og etterspørsel i leiemarkedet generelt. Dette skyldes boligene som flyttes fra salgsmarkedet til leiemarkedet midlertidig. Likevel opplever vi sterkt økende leiepriser, spesielt i pressområdene. Vi mottar også færre oppsigelser fra leietakere, som sannsynligvis skyldes de økende prisene i samfunnet. Folk tar seg ikke råd til å flytte dersom de absolutt ikke må, sier administrerende direktør i Utleiemegleren, Stian Carlsen.

Utleiemegleren signerte rekordmange kontrakter i oktober7.11.2023 11:59:28 CET | Pressemelding

Leieprisen for alle boligtyper øker med 9,7% i Utleiemeglerens portefølje nasjonalt sammenlignet med 2022. Utleiemegleren hadde ca. like mange annonserte boliger i oktober, som i høysesongen i juni. Dette skyldes primært nedgangen i salgsmarkedet. - Utleiemegleren signerte 1157 kontrakter i oktober, som er en økning på over 28% sammenlignet med oktober i fjor. Det var like mange annonserte boliger på markedet i oktober 2023, som i oktober 2019, som var siste normalår før koronapandemien. Dette viser at vi nå har et midlertidig normalisert leiemarked, sier administrerende direktør i Utleiemegleren, Stian Carlsen.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye