Startskudd for uansvarlig ulvejakt

Del

Jakten på ulv utenfor ulvesonen starter i dag 1. desember, og med det fortsetter nedskytingen av den norske ulvebestanden. Naturvernforbundet er svært skeptisk til at det også i år er satt uansvarlig høye kvoter, som i praksis betyr nedskyting av all ulv utenfor ulvesonen og kraftige inngrep i bestanden innenfor sonen.

Våren 2023 var det 63-66 levende ulver i Norge, en nedgang på 31 prosent fra 2022. I vinterens jakt kan hele 49 ulver skytes.
Våren 2023 var det 63-66 levende ulver i Norge, en nedgang på 31 prosent fra 2022. I vinterens jakt kan hele 49 ulver skytes. Kjekol / Istockphoto

– Hvis denne jakta gjennomføres, er vi alvorlig bekymret for ulvens fremtid i Norge. Vinterens ulvekvoter bryter fullstendig med en kunnskapsbasert og moderne naturforvaltning, sier Truls Gulowsen i Naturvernforbundet.

Til tross for at ulvebestanden har gått kraftig tilbake, er det vedtatt en skyhøy jaktkvote i vinterens jakt. Hele 49 ulv kan bli skutt, 31 utenfor ulvesonen og 18 innenfor sonen.

Ulven er en fredet art og står som kritisk truet på den norske rødlisten. Våren 2023 var det 63-66 levende ulver i Norge når både grensedyr og helnorske ulver regnes med. Det er en nedgang på 31 prosent siden året før. Likevel har de ulike rovdyrnemndene vedtatt felling av inntil 31 dyr utenfor ulvesonen i jakta som starter i dag, og inntil 18 ulver til inne i ulvesonen. Inne i ulvesonen starter ikke jakta før 1. januar.

Ulvejakten utenfor ulvesonen med en kvote på inntil 31 ulver starter i dag og varer ut mai 2024. Fellingskvoten betyr i praksis at all ulv utenfor ulvesonen kan bli skutt, uavhengig av skade.

Inne i ulvesonen er det vedtatt at tre familiegrupper på inntil 18 ulver kan skytes. Her er formålet å skyte alle ulvene i det helnorske reviret Rafjellet samt i de to grenserevirene Rømskog og Fjornshöjden. Dette vedtaket har Naturvernforbundet klaget på, med krav om at det ikke åpnes for jakt i ulvesonen i det hele tatt i vinter. Klagen vil avgjøres av klima- og miljøminister Bjelland Eriksen i desember. Lisensjakten inne i ulvesonen starter 1. nyttårsdag og varer til 15. februar.

"Naturvernforbundet mener det ikke finnes faglig eller juridisk grunnlag for skyting av stabile ulvefamilier innenfor ulvesona. Vi mener vedtaket er brudd på naturmangfoldloven, særlig §§ 4-10 og Bernkonvensjonens forpliktelser. Vedtaket er også i direkte konflikt med Stortingsforlikene om rovdyr, blant annet i forhold til det todelte målet, siden det kun er argumentene til samfunnsinteresser som er negative til ulv som vektlegges i vedtaket og den vedtatte bestandsmålsettingen," står det å lese i Naturvernforbundets klage på vedtak om lisensjakt i ulvesonen.

Naturvernforbundet påpeker at dagens ulveforvaltning mangler helhetsperspektiv på ulvebestandens overlevelsesmulighet, ettersom vedtakene er fattet av hele 8 forskjellige enkeltvedtak i de regionale rovdyrnemndene, uten helhetlig faglig vurdering.

– Vi frykter at miljømyndighetene har abdisert i rovdyrpolitikken. Vinterens fellingsplaner er et godt eksempel på dette, sier Gulowsen, som ber Bjelland Eriksen ta ansvar og hvertfall stanse fellingsplanene inne i ulvesona før denne jakta starter 1. januar.

Naturvernforbundet gikk nylig ut sammen med flere andre kunnskapsbaserte naturorganisasjoner og ba om endringer av rovdyrforvaltningen i Norge. Les mer om dette her: https://naturvernforbundet.no/norge-trenger-flere-rovdyr/

Nøkkelord

Kontakter

Dokumenter

Følg pressemeldinger fra Naturvernforbundet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Naturvernforbundet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Naturvernforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye