Slår alarm: - Frivillig skogvern har spilt fallitt

Del

De siste årene har det vært en nedgang på 77 prosent i skog som grunneiere tilbyr til skogvern, ifølge ferske tall fra Klima- og miljødepartementet. Naturvernforbundet slår nå alarm for gammelskogen og krever nye tiltak og kraftig satsning på neste års statsbudsjett.

Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet, i gammelskog ved Follsjå i Telemark. Foto: Tor Bjarne Christensen
Det frivillige skogvernet har spilt fallitt, mener Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen, her i gammelskog ved Follsjå i Telemark. Tor Bjarne Christensen

– Vi slår nå alarm for gammelskogen. Skogvernet går altfor sakte, og etter sulteforing med budsjettmidler har ordningen med frivillig skogvern spilt fallitt. Her trengs det mye mer og langt kraftigere lut, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Situasjonen for naturmangfoldet i norske skoger er alvorlig:

▪ Økokrim ropte nylig varsko om ulovlig hogst i en ny rapport

▪ Det foregår en betydelig hogst av gamle naturskoger

▪ Kartleggingen av det som gjenstår av gammelskoger er svært mangelfull

▪ Skogvernet går sakte, kun 3,9 prosent av den produktive skogen er vernet

Skogkrav til forhandlinger om statsbudsjettet

Naturvernforbundet reagerer på regjeringens manglende erkjennelse av den prekære situasjonen mangfoldet i norske skoger befinner seg i. I forslaget til statsbudsjett for neste år har Ap og Sp kuttet 170 millioner kroner til skogvern. Budsjettet er imidlertid ikke vedtatt. Regjeringspartiene sitter nå i forhandlinger SV.

– Skog må opp på forhandlingsbordet for statsbudsjettet. Det må bevilges mye mer til skogvern, samtidig som det må satses på kartlegging skog og vern av de mest verdifulle skogene, sier Gulowsen.

Her er Naturvernforbundets krav:

▪ Kraftig økning i midler til skogvern

▪ Kartfesting og dokumentasjon av naturskogens verdier

▪ Vern av de mest verdifulle naturskogene i det videre vernearbeidet

▪ Stans i hogst av gammel naturskog

–Vi har ikke råd til å miste flere verdifulle skoger, og vi trenger nå en nasjonal dugnad for å redde det som er igjen av denne naturarven vår, sier Gulowsen.

Frivillig vern

Tall fra Klima- og miljødepartementet viser en drastisk nedgang i skog som tilbys til vern gjennom ordningen for frivillig skogvern. Hittil i år er kun 65 kvadratkilometer produktiv skog tilbudt vernet. Det er en nedgang på 77 prosent sammenlignet med hele 2020. Også i 2021 og 2022 var nedgangen betydelig sammenlignet med 2020.

– Dette viser at ordningen med frivillig vern er i ferd med å utspille sin rolle. Hvis det ikke gjennomføres en redningsaksjon for skogen nå, frykter vi at mye av det som er igjen av gamle naturskoger vil bli hogd i filler, sier Gulowsen.

Manglende kartlegging

Naturvernforbundet påpeker at det er store mangler i kartleggingen av naturverdier i skog. Skogbrukets miljøkartlegging i skog (MiS) fungerer bra der den blir brukt etter intensjonen, men det er kun et mindre utvalg av skogområder som er godt registrert.

– For en stor andel av den hogstmodne naturskogen mangler gode og etterprøvbare registreringer, sier Gjermund Andersen, leder i Naturvernforbundets skogutvalg.

Han påpeke at kunnskapsgrunnlaget for skogbruket utsatt for alvorlig kritikk fra både forskningsmiljøer og naturvernorganisasjoner, hvilket er tydelig belyst gjennom en rekke oppslag i media.

– Svakhetene ved registreringen fører til at mange områder hogges uten at det finnes tilstrekkelig kunnskap om naturverdiene. Det haster derfor å få gjennomført en registreringsprosess, slik at kunnskapsnivået blir tilfredsstillende, sier Andersen.

Nøkkelord

Kontakter

Følg pressemeldinger fra Naturvernforbundet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Naturvernforbundet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Naturvernforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye