Utleiemegleren

Utleiemegleren signerte rekordmange kontrakter i oktober

Del

Leieprisen for alle boligtyper øker med 9,7% i Utleiemeglerens portefølje nasjonalt sammenlignet med 2022. Utleiemegleren hadde ca. like mange annonserte boliger i oktober, som i høysesongen i juni. Dette skyldes primært nedgangen i salgsmarkedet.

- Utleiemegleren signerte 1157 kontrakter i oktober, som er en økning på over 28% sammenlignet med oktober i fjor. Det var like mange annonserte boliger på markedet i oktober 2023, som i oktober 2019, som var siste normalår før koronapandemien. Dette viser at vi nå har et midlertidig normalisert leiemarked, sier administrerende direktør i Utleiemegleren, Stian Carlsen.

Stian Carlsen er administrerende direktør i Utleiemegleren.
Stian Carlsen er administrerende direktør i Utleiemegleren. Foto: Johnny Vaet Nordskog

Oslo 

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Oslo øker med 9,5% sammenlignet med oktober i fjor.

- Oktober var en god måned med mange signerte kontrakter for våre meglerkontorer i Oslo. Vi merker at det er flere boliger til leie på markedet, men noe færre leietakere som er normalt for årstiden. Vår opplevelse er at det er flere som velger å ikke selge boligen i et trått salgsmarked, og som ser utleie som en mulig løsning, sier Regiondirektør i Utleiemegleren, Siri Anne Bernum Halck.  

Asker og Bærum 

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Asker og Bærum øker med 21,4% sammenlignet med oktober i fjor.  

- Oktober ble en meget god måned med mange utleide boliger. Kontoret hadde en god oppdragsinngang, som vil gi mange spennende nyheter frem mot jul. Vi opplever fortsatt at mange boligselgere tar kontakt med oss for å vurdere utleie i et trått salgsmarked. Leietakerne kan derfor være mer selektive på både pris og standard. Vi hadde en sterk prisvekst i oktober, men som ikke gir et riktig bilde på det totale bildet av utleiemarkedet i Asker og Bærum. Vi leide ut noen eksklusive eneboliger som trakk gjennomsnittsprisen opp, sier daglig leder i Utleiemegleren Asker og Bærum, Mats Larsen. 

Bergen 

Leieprisutviklingen er moderat økende for de fleste boligtyper i Utleiemeglerens portefølje i Bergen.

- Oktober er normalt en relativt rolig måned på leiemarkedet i Bergen. Det har derimot ikke vært rolig i år, og vi har leid ut ca. 12 % flere boliger enn vi gjorde i september. Den store oppdragsinngangen kan delvis skyldes et økende behov for boliger til ukrainske flyktninger i Bergen, sier daglig leder for Utleiemegleren Bergen, Eirik Hove. 

- Vi får stadig henvendelser fra folk som ønsker å leie ut boligen sin fordi de ikke får solgt. Det er tydelig at renteøkningene det siste året, i kombinasjon med generell kostnadsøkning i samfunnet, gjør at folk er mer forsiktige når det gjelder kjøp av bolig. For mange kan det derfor være gunstig å leie bolig i en periode. Utleierne oppnår samtidig gode leiepriser og prisene er høyere enn de var på samme tid i fjor for alle boligtyper, avslutter Hove.  

Drammen 

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Drammen øker med 6,3% sammenlignet med oktober i fjor. Det kostet i gjennomsnitt 12 712 kroner å leie en 2-roms i oktober som viser en økning på 11,2% sammenlignet med forrige måned.

- Selv om markedet er bra, er nok noe av forklaringen på økningen denne måneden at det var leid ut flere boliger med høy standard og god beliggenhet, enn normalt. Det er fortsatt stor pågang av kunder som ikke får solgt boligen sin, og som heller vurderer utleie som et godt alternativ. Det er god interesse på de fleste boliger vi har for leie, sier daglig leder i Utleiemegleren Drammen, Eivind Sveen.

Romerike

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje på Romerike øker med 16,6% sammenlignet med oktober i fjor. Gjennomsnittprisen for alle boliger endte på 15 390 kroner. Dette er en økning på 11,1% sammenlignet med forrige måned, og den høyeste registrerte gjennomsnittprisen vi har hatt på Romerike i 2023.

Nedre Romerike:  

- Leieprisøkningen skyldes i hovedsak de største boligtypene, som på grunn av lite konkurranse i markedet, har oppnådd meget høye leiepriser. Leieprisene på 1-roms og 2-roms leiligheter, holder seg noenlunde stabile. Vi merker fremdeles stor pågang av folk som ikke får solgt til ønsket pris i et vanskelig salgsmarked, og stadig flere bestemmer seg for at de vil leie ut fremover. Mange av disse har forsøkt å selge en god stund uten å lykkes, og det er lite som tilsier at salgsmarkedet vil endre seg med det første. Vi antar derfor at det vil komme enda flere utleieboliger på markedet fremover, slik vi ser trenden har vært i Oslo, sier daglig leder for Utleiemegleren Lillestrøm, Tom Anders Andersen. 

Øvre Romerike: 

- Gjennom oktober har det vært bra aktivitet i utleiemarkedet på øvre Romerike, og attraktive boliger leies ut relativt raskt. Vi opplever god respons på store, moderne leiligheter som det har vært et underskudd på i markedet over lengre tid. Dette har gitt et løft i leieprisene for eneboliger og 4-roms leiligheter. De mindre leilighetene med 1 og 2 rom har holdt seg stabile. Vi ser en vesentlig økning på antall annonserte utleieboliger i Ullensaker. Det er grunn til å tro at dette vil påvirke leieprisene fremover. Vi opplever pågang fra boligeiere som ikke får solgt i et krevende salgsmarked og som velger å leie ut fremover. Dette vil nok fortsette så lenge salgsmarkedet er krevende, sier daglig leder for Utleiemegleren Jessheim, Tom Fjalestad. 

Stavanger  

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Stavanger øker med 10,3% sammenlignet med oktober i fjor. 

- Markedet i Stavanger og Sandnes er godt om dagen. Det er spesielt stor etterspørsel etter 2-roms leiligheter, gjerne ferdig møblert, hvor prisnivået er tilbake til toppåret 2014. Det er mindre interesse for de største boligtypene som for eksempel eneboliger, sier interim daglig leder i Utleiemegleren Stavanger, Edward Vautier.

Trondheim 

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Trondheim øker med 6,4% sammenlignet med oktober i fjor. 

- Det er mange boliger til leie på markedet nå, sammenlignet med hva som er vanlig for sesongen. Vi opplever at noe av økningen skyldes at flere velger å leie ut fremfor å selge i et vanskeligere salgsmarked. Mange utleiere har nok også fått høyere kostnader på utleieboligen, som gjør at de ønsker å dekke inn økte kostnader med høyere leiepriser. På grunn av at utbudet er såpass stort i forhold til sesongen, kan det bli vanskeligere for utleier å få forventet pris, da det som vanlig er roligere etter at studentene har kommet på plass. Det er leietakers marked i Trondheim akkurat nå, sier daglig leder i Utleiemegleren Trondheim, Solveig Hjallen Moan. 

Kristiansand 

Leieprisen for alle boligtyper øker med 12% i vår portefølje i Agder sammenlignet med oktober i fjor. Gjennomsnittleien i Utleiemeglerens portefølje i Kristiansand var på 11 785 kroner i oktober.

- Markedet har vært noe roligere i oktober sammenlignet med september. Dette er normalt i vår region. Utbudet av leiligheter, eneboliger og rekkehus er passende sammenlignet med etterspørsel. Det er en overdekning av hybler og bofellesskap i markedet, sier daglig leder i Utleiemegleren Kristiansand, Tor-Gunnar Albert.  

Østfold 

Leieprisen for alle boligtyper øker med 7,9% i vår portefølje i Østfold sammenlignet med oktober i fjor. Gjennomsnittleien i Utleiemeglerens portefølje i Østfold var på 12 917 kroner i oktober.

- Det er fortsatt god respons på våre annonserte boliger, men erfaringsmessig går vi inn i en roligere periode nå frem mot jul. Det er verdt å merke seg er at det i oktober var 13% flere annonserte boliger i vårt distrikt. Dette har trolig en sammenheng med et utfordrende salgsmarked. Om man vurderer å leie ut før jul, anbefaler jeg å starte prosessen nå, da man bør påregne noe lenger utleieprosess, sier daglig leder i Utleiemegleren Østfold, Helge Hanch-Hansen. 

Vestfold 

Leieprisen for alle boligtyper øker med 8,5% i vår portefølje i Vestfold sammenlignet med oktober i fjor. Gjennomsnittleien i Utleiemeglerens portefølje i Vestfold var på 12 796 kroner i oktober.

- I Vestfold og Telemark ble oktober nok en aktiv måned i utleiemarkedet. Nå lønner det seg å leie, sier daglig leder i Utleiemegleren Vestfold, Karsten Olsen.  

- Det utfordrende eiendomsmarkedet forsterker seg, og mange får ikke solgt. Flere mister troen på å få solgt egen bolig i løpet av året. Mange boliger havner på utleiemarkedet, noen av de på lengre sikt, andre med et kortidsperspektiv i håp om salg neste sommer. Vi opplever også at større leilighetsprosjekter i regionen blir påvirket, og at flere utbyggere velger å leie ut noen av de usolgte leilighetene for å dekke et eventuelt tap. Samtidig opplever vi større pågang fra leietakere. Høye renter kombinert med en usikker fremtid i salgsmarkedet, gjør at det på kortere sikt er lønnsomt å være leietaker. Timingen er også gunstig for leietakerne med tanke på det store utbudet, avslutter Olsen.  

Nøkkelord

Kontakter

Om oss

Utleiemegleren er Norges ledende meglerforetak på utleie og forvaltning av boliger til private og bedrifter. Utleiemegleren har over 17 000 aktive boliger i sin portefølje. Selskapet ble startet i 1995 og har kontorer  i Trondheim, Stavanger, Lillestrøm, Jessheim, Drammen, Lysaker, Sandefjord, Moss og Kristiansand, i tillegg til to kontorer i Bergen og seks i Oslo. Utleiemegleren Pro tilbyr spesialtilpassede utleietjenester til profesjonelle eiendomsbesittere på østlandsområdet. Utleiemegleren har i dag ca. 200 ansatte. Grunnleggerne av Utleiemegleren eier 50 % av selskapet, og Fredensborg kjøpte seg inn med en 50 % eierandel i januar 2019.

Følg pressemeldinger fra Utleiemegleren

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Utleiemegleren på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Utleiemegleren

Sterk oppgang i utleieprisene14.2.2024 11:56:20 CET | Pressemelding

Utleieprisene økte med hele 9,3% for alle boligtyper i Utleiemeglerens portefølje nasjonalt sammenlignet med januar 2023. - På lik linje med boligprisveksten i salgsmarkedet, ser vi en kraftig økning i utleiemarkedet. Vi opplever at markedet fortsatt påvirkes av den økte tilførselen av boliger fra de som venter med å selge. Det er mange utleieboliger på markedet, og leietakerne har mulighet til å være mer selektive. Allikevel forventer vi fortsatt stigende utleiepriser, sier administrerende direktør i Utleiemegleren, Stian Carlsen.

Salgsprisene faller - sterkt økende leiepriser8.1.2024 10:30:00 CET | Pressemelding

I desember økte leieprisene med 11,2% for alle boligtyper i Utleiemeglerens portefølje nasjonalt sammenlignet med desember i fjor. - Det er en god balanse mellom tilbud og etterspørsel i leiemarkedet generelt. Dette skyldes boligene som flyttes fra salgsmarkedet til leiemarkedet midlertidig. Likevel opplever vi sterkt økende leiepriser, spesielt i pressområdene. Vi mottar også færre oppsigelser fra leietakere, som sannsynligvis skyldes de økende prisene i samfunnet. Folk tar seg ikke råd til å flytte dersom de absolutt ikke må, sier administrerende direktør i Utleiemegleren, Stian Carlsen.

Leieprisene fortsetter å øke11.12.2023 10:30:00 CET | Pressemelding

I november økte leieprisene med 2,1% for alle boligtyper i Utleiemeglerens portefølje nasjonalt sammenlignet med 2022. Utleiemegleren fikk inn 151 flere oppdrag enn i oktober, som også var en rekordmåned. - November er vanligvis en måned hvor leieprisene stabiliserer seg. Dette er ikke tilfelle i år. Leieprisene fortsetter å øke. Den enorme økningen i antall nye oppdrag på denne tiden av året, skyldes helt klart utfordringene i salgsmarkedet og usikkerheten rundt renteøkningene fremover. Vi forventer høyere leiepriser også i tiden fremover, sier administrerende direktør i Utleiemegleren, Stian Carlsen.

Boligeiere får ikke solgt – velger å leie ut11.10.2023 08:48:33 CEST | Pressemelding

September viser rekordhøye leiepriser nasjonalt, men den kraftige leieprisveksten har roet seg. Leiemarkedet har fått midlertidig hjelp av boligeiere som ikke får solgt. Nasjonalt øker leieprisen for alle boligtyper i Utleiemeglerens portefølje. – Vi merker at flere ønsker kortere leiekontrakter for å unngå gevinstbeskatning ved påfølgende salg, sier administrerende direktør i Utleiemegleren, Stian Carlsen.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye