VårgrønnVårgrønn

Vårgrønn og Flotation Energy inngår eksklusivitetsavtaler for utbygging av to flytende havvindparker i Skottland med inntil 1,9 GW kapasitet

Del

Vårgrønn, en joint venture mellom Plenitude (Eni) og HitecVision, og Flotation Energy har signert eksklusivitetsavtaler for utbygging av to flytende havvindparker med inntil totalt 1,9 gigawatt (GW) kapasitet under Crown Estate Scotlands Innovation and Targeted Oil and Gas (INTOG) runde for havvindprosjekter som bidrar med elektrifisering og avkarbonisering av olje- og gassplattformer

Når havvindparkene er ferdigstilte vil de gi fornybar kraft til olje- og gassplattformer i nærområdene for å redusere karbonutslipp fra plattformene. Green Volt og Cenos vil også levere strøm til det britiske nettet. Vindparkene er blant de mest avanserte havvindprosjektene i Europa for elektrifisering og avkarbonisering av olje- og gassplattformer. 

Olav Hetland, administrerende direktør i Vårgrønn, sa:

– Våre banebrytende prosjekter spiller en nøkkelrolle i det grønne skiftet. De har en direkte positiv innvirkning ved å produsere fornybar kraft, samtidig som Green Volt og Cenos også bidrar til å avansere havvindindustrien ved å skalere flytende vindteknologi langt utover størrelsen på nåværende prosjekter.

– Green Volt og Cenos har kommet langt i modningen av prosjektet og gjennomføring av nødvendige miljøundersøkelser, og er derfor godt posisjonert til å bidra til å etablere en ny leverandørkjede for flytende havvind rundt Nordsjøen.

Green Volt og Cenos er designet for å akselerere levering av fornybar energi til Storbritannia, samtidig som de igangsetter utviklingen av en sterk lokal leverandørkjede for flytende havvind, sentrert rundt Nordsjøen. Prosjektene vil bidra til å posisjonere leverandører rundt Nordsjøen til å forsyne det nye og raskt voksende globale markedet for flytende havvind, som forventes å nå 300 GW, i løpet av de neste 30 årene.[1]

Nicol Stephen, administrerende direktør i Flotation Energy, sa: 

– Green Volt og Cenos vil spille en avgjørende rolle i å sette fart på energiomstillingen. 

– Deltakende olje- og gassplattformer vil få erstattet elektrisitet som nå kommer fra gass og dieselturbiner med fornybar energi. Samtidig vil vindparkene levere opptil 7 TWh kraft til det britiske nettet årlig. Det tilsvarer rimelig, fornybar elektrisitet til over 2.4 millioner britiske hjem.[2] I en tid der levekostnadene er rekordhøye tilbyr havvind en effektiv, rimelig løsning for å hjelpe Storbritannia med å takle klimaendringene og levere langsiktig fornybar kraft.

– Samlet sett anslås Green Volt- og Cenos-prosjektene å spare rundt 3 millioner tonn CO2 hvert år.[3] Dette er et betydelig[4] bidrag til Skottlands 2045 Net Zero-mål og North Sea Transition Deal's mål om å halvere offshore-utslippene innen 2030.

Med signeringen av eksklusivitetsavtaler for begge de flytende vindprosjektene tar Flotation Energy og Vårgrønn et viktig skritt mot å lede kommersialiseringen av flytende havvindteknologi i Europa.

Til sammen anslås Green Volt og Cenos å skape over 8000 arbeidsplasser under bygging, samt flere hundre arbeidsplasser i driftsfasen, og levere rundt 6 milliarder pund i brutto verdiskaping (GVA).[5]

[1] Estimat fra DNV  'Floating Wind: Turning Ambition into Action'.

[2] Anslag basert på ofgem-beregninger (2023).

[3] Estimat basert på COs-referanseverdier for det britiske nettgjennomsnittet (BEIS 2019), britisk offshore kraftproduksjon (Oil &; Gas Authority (2020) UKCS Energy Integration Final Report Annex 1. Elektrifisering til havs) og havvind (ClimateXChange (2015) Livssykluskostnader og karbonutslipp fra vindkraft).

[4] Basert på Skottlands klimagassutslipp på 40,6 MtCO2e i 2020, tilsvarer utslippsbesparelsene til Green Volt og Cenos 7,5 % av Skottlands totale utslipp.

[5] Estimat for heltidsekvivalenter basert på ORE Katapult-studie. Forutsetter 37,5 timer arbeid/uke og 52 uker/år.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Vårgrønn er et norsk havvindselskap som driver energiomstillingen gjennom utvikling, bygging, drift og eierskap av havvind-prosjekter. Vårgrønn er en joint venture mellom energiselskapet Plenitude (Eni) og den norske energigründeren og investoren HitecVision. Vårgrønn har i dag en 20 prosent andel i verdens største havvindpark under utvikling, Dogger Bank (Storbritannia). I Irland samarbeider Vårgrønn med Energia Renewables om å utvikle havvindprosjekter, og i Baltikum samarbeider Vårgrønn med European Energy. Vårgrønn utvikler flytende og bunnfaste havvindprosjekter i Norge. Vårgrønns ambisjon er minst 5 GW av installert og sanksjonert havvindkapasitet innen 2030 i det nordeuropeiske markedet. 

Flotation Energy er basert i Edinburgh, Skottland, og har vært en betydelig bidragsyter til å bygge en sterk offshore vindindustri i Storbritannia og utover. Flotation Energy har en voksende prosjekt-pipeline med 13 GW offshore vindprosjekter i Storbritannia, Irland, Taiwan, Japan og Australia, og har videre planer om å ekspandere til mange flere nøkkelmarkeder. Kompetansen til Flotation Energy-teamet ligger i prosjekt- og ingeniørledelse av store infrastrukturprosjekter. Flotation Energy har utviklet sine egne prosjekter, men anerkjenner også fordelene ved samarbeid og samarbeid med andre utviklere for å levere utprøvde, kostnadseffektive løsninger.

Følg pressemeldinger fra Vårgrønn

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Vårgrønn på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Vårgrønn

Vårgrønn overtar 20 % av verdens største havvindpark17.10.2022 08:00:00 CEST | Pressemelding

Vårgrønn, et fellesforetak mellom det italienske energiselskapet Plenitude og den norske energientreprenøren og investoren HitecVision, tar over Plenitude sin andel i Dogger Bank A, B og C. Oppkjøpet gjør Vårgrønn til et ledende europeisk havvindselskap, og Norges største av sitt slag. Transaksjonen omfatter også andre tidligfaseprosjekter i Vårgrønns kjernemarkeder, i tillegg til en økt ambisjon om minst 5 GW installert eller igangsatt havvind innen 2030.

Eni Plenitude og HitecVision styrker sitt strategiske samarbeid innen havvind gjennom utvidelse av Vårgrønn30.6.2022 09:00:26 CEST | Pressemelding

Plenitude (Eni) og HitecVision offentliggjør i dag en avtale om å utvide virksomheten til deres felleseide norske fornybarselskap Vårgrønn. Partnernes felles ambisjon er å utvikle Vårgrønn til å bli en betydelig aktør innen utvikling av havvind. Vårgrønns mål er å ha 5 GW kapasitet havvind installert og under utbygging innen 2030, med fokus på de nordeuropeiske markedene.