Tankesmien Agenda

Nytt notat viser at ansatte i varehandelen er pensjonstapere

Del

Ansatte i varehandelen, og særlig kvinner, kommer systematisk dårligere ut på lønn- og pensjonsvilkår, sammenlignet med andre grupper i samfunnet. 

Forfatter av notatet, Trine Østereng.
Forfatter av notatet, Trine Østereng. Siw Pessar

I dag jobber over 350 000 i varehandelen i Norge. Dette er en gruppe som ligger godt under gjennomsnittsinntekten i Norge, sammenlignet med andre grupper. Samtidig kommer de dårlig ut i samlet pensjon, ved at de får lav tjenestepensjon og få får AFP.

I notatet Eit arbeidsliv i varehandel, skrevet av Tankesmien Agenda, legges det fram nye tall som viser at ansatte i varehandelen har lite oversikt over sine egne pensjonsordninger. Et flertall av respondentene vet ikke hvor mange prosent arbeidsgiver betaler inn i innskuddspensjon, og mange kjenner ikke til egne AFP-rettigheter.

Dette notatet viser at mange i varehandelen ikke vet om de har ordninger som kan utgjøre en stor forskjell for hvor mye pensjon de vil få. Her må politikerne på banen og sørge for at flere får mer oversikt over sine egne pensjonsordninger, men ikke minst at pensjonssystemet vårt ikke blir en driver for økonomisk ulikhet, sier Trine Østereng, rådgiver i Tankesmien Agenda og forfatter av notatet.   

Notatet Eit arbeidsliv i varehandel – lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår for tilsette i varehandelen er skrevet av Trine Østereng i Tankesmien Agenda. I notatet er tall fra en spørreundersøkelse blant HKs medlemmer innenfor varehandel, gjennomført i 2023. 8169 av HKs medlemmer svarte på undersøkelsen. Det ga en svarprosent på 34.

Kontakter

Om Tankesmien Agenda

Tankesmien Agenda er en partipolitisk uavhengig tankesmie som bidrar til samfunnsanalyse og politikkutvikling for det moderne sentrum-venstre.

Enkeltindividets frihet forutsetter et bærekraftig samfunn med like muligheter, tillit og små forskjeller. Tankesmien Agenda skal styrke det offentlige ordskiftet gjennom kunnskapsformidling, utredninger, meningsutveksling og forslag til nye politiske løsninger som fremmer et slikt samfunn.

Tankesmien Agenda er en møteplass for fremtidsrettet politisk nytenkning i hele landet, hvor samfunnsengasjerte mennesker fra politikk, akademia, organisasjonsliv, næringsliv og media kan bidra med ulike oppfatninger og perspektiver.

Tankesmien Agenda er organisert som et ideelt AS, og eies av Landsorganisasjonen i Norge (LO).

Følg pressemeldinger fra Tankesmien Agenda

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Tankesmien Agenda på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Tankesmien Agenda

Agenda og mannsutvalget markerer mannsdagen 19. november17.11.2023 08:08:28 CET | Pressemelding

-Mannsrollen er i endring. Derfor er det viktig å diskutere den i et fremtidsperspektiv: Hvordan kommer mannsrollen til å se ut i 2050? Og hva slags politikk trenger vi for å fremme reell likestilling mellom kjønnene? sier Trygve Svensson, daglig leder i Tankesmien Agenda. - Vi har markert 8. mars siden oppstarten som tankesmie. Det er helt naturlig, siden vi er opptatt av likestilling og kjønn. De siste årene er det blitt stadig tydeligere at det også er viktig å diskutere menns utfordringer i et likestillingsperspektiv. Derfor markerer vi for første gang mannsdagen med både humor, musikk og paneldiskusjoner, fortsetter han. Den internasjonale mannsdagen har vært markert 19. november siden 80-tallet. Regjeringen satte ned Mannsutvalget i 2022, og de skal levere en offentlig utredning med oversikt over hvilke likestillingsutfordringer menn møter gjennom livet. På Youngs i Oslo møtes flere denne søndagen for å debattere både mannsrollen frem mot 2050 og menn og det moderen arbeidslivet.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom