Norske landskapsarkitekters forening (NLA)

Sirkulærøkonomi i landskapsarkitekturen

Del

Omstilling til en sirkulær økonomi må skje raskt, og naturressurser og produkter må utnyttes så effektivt, og så lenge som mulig. Den første samlingen av 13 forbildeprosjekter i sirkulær landskapsarkitektur foreligger nå. Lanseringen skjedde på Landskapsarkitekturdagen 20.10.2023.

Forsidebildet er fra Vollebekk torg, Studio Oslo Landskapsarkitekter. Foto SOLA.
Norske landskapsarkitekters forening, NLA har lansert eksempelsamling om sirkulærøkonomi. Norske landskapsarkitekters forening, NLA

Klimautvalget 2050 presenterer i dag sin utredning i Stavanger. På politisk kvarter i dag påpekte leder for utvalget, Martin Skancke, at det som er fornuftig å gjøre uansett er energieffektivisering og sirkulærøkonomi. Mer sirkularitet og bedre ressursbruk er sentrale temaer om vi skal få ned det totale fotavtrykket. Vi forsyner oss alt for mye av naturens ressurser, det er ikke bærekraftig. Vi må over på en mer sirkulær tankegang, det er fornuftig uansett hvordan teknologien utvikler seg framover. 


- Som fag må vi tegne og beskrive kretsløp der minst mulig ressurser går tapt, og gå foran som et godt eksempel. Dette stiller krav til nye arbeidsmetoder, nye måter å designe på, nye materialvalg, og nye innovative produkter. Ikke minst må vi inspirere og dele kunnskap med hverandre, innen faget og på tvers av faggrupper, sier Pål Dixon Sandberg, president i Norske landskapsarkitekters forening (NLA). 

Det er denne intensjonen bak samlingen av 13 utvalgte prosjekter til «Sirkulærøkonomi i landskapsarkitekturen» vi ønsker å vise.

Forhistorien bak eksempelsamlingen 

Ideen om å utarbeide en norsk eksempelsamling kom fra landskapsarkitektene i Asplan Viak, som ved hjelp av interne forsknings- og uviklingsmidler har bearbeidet de sirkulære prinsippene fra Danske lanskapsarkitekter til norske forhold. Med dette som utgangspunkt tok NLA ansvaret med å lede prosjektet med å utarbeide en felles nasjonal eksempelsamling. Styret nedsatte en evalueringsgruppe for utvelgelse av prosjekter. Eksempelsamlingen utgjør et utvalg av det innkomne materialet. Utvalgskriteriene har vært høy grad av sirkulær økonomi, interessante og inspirerende prosesser og samarbeid, prosjekter som er ferdig bygd og en variasjon av type prosjekt. Asplan Viak har vært engasjert som faglig rådgiver i gjennomføringen av prosjektet.  

Produksjonen av eksempelsamlingen er støttet av  
Arkitektbedriftene i Norge (AiN), Arkitektenes fagforbund (AFAG), Norske anleggsgartnere, miljø- og landskapsentreprenører (NAML), Grønn Byggallianse og Statsbygg. 
 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Forsidebildet på rapporten er fra Vollebekk torg, Studio Oslo Landskapsarkitekter. Foto SOLA.
Forsidebildet på rapporten er fra Vollebekk torg, Studio Oslo Landskapsarkitekter. Foto SOLA.
Last ned bilde
Kjersti Bjerke presenterte noen av prosjektene under lanseringen. Foto Rebecca Engh
Kjersti Bjerke presenterte noen av prosjektene under lanseringen. Foto Rebecca Engh
Last ned bilde
Forsidebildet er fra Vollebekk torg, Studio Oslo Landskapsarkitekter. Foto SOLA.
Norske landskapsarkitekters forening, NLA har lansert eksempelsamling om sirkulærøkonomi.
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Norske landskapsarkitekters forening

Norske landskapsarkitekters forening er en fagideell interesseorganisasjon for norske landskapsarkitekter med eksamen fra godkjent høyere profesjonsutdanning (masternivå). Foreningen har som formål å fremme utviklingen av landskapsarkitektur og hagekunst og å ivareta standens interesser. Landskapsarkitektprofesjonen er delvis overlappende og tett knyttet opp til arkitektprofesjonen med hensyn til metodiske tilnærminger ved planlegging og prosjektering av fysiske omgivelser på alle plan- og detaljeringsnivå, men har en dypere forankring og spisskompetanse knyttet til planlegging, formgivning og prosjektering av alle typer landskap fra svært naturlig til svært urbant landskap.

Styret i NLA 2023, fra v. Birgitte Hellstrøm, Rebecca Engh, Pål Dixon Sandberg, Else Dybkjær, Amir Hassanbeygi, Åsfrid Fagervik, Martin Steinbekken, foto Anne Guro Røsæg

Følg pressemeldinger fra Norske landskapsarkitekters forening (NLA)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norske landskapsarkitekters forening (NLA) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norske landskapsarkitekters forening (NLA)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye