Norske landskapsarkitekters forening (NLA)Norske landskapsarkitekters forening (NLA)Norske landskapsarkitekters forening (NLA)

Grøntarealers betydning for samfunnet

Del
Oslo kommune satte et mål om å plante 100 000 trær innen 2030. Målet har sterk symbolsk verdi og minner oss om at trær tar tid og krever plass. Det sier også noe om hvorfor vi trenger trær, og hvorfor natur er viktig.
Slottsparken om våren. Foto: Mona Vestli
Slottsparken om våren. Foto: Mona Vestli

Samfunnet må sikre at natur og trær i byen blir ivaretatt. Grøntanleggsbransjen har fagkunnskap og kompetanse som kan bidra til at både internasjonale naturavtaler og lokale politiske visjoner følges opp på en konstruktiv måte. 

3-30-300 regelen for grønnere byer
Dette er en god huskeregel som konkretiserer behovet for grøntområder og parker. Pandemien har gjort at vi som borgere er opptatt av våre hverdagsområder i større grad enn tidligere. Vi må ikke glemme hvordan vi helt nylig har erfart betydningen av nok grøntareal og parker der vi bor.
3 synlige trær fra hvert hjem
30 prosent kronedekke i hvert nabolag 

300 meter til den nærmeste park/grøntområde 
 

Skal Norge FNs bærekraftsmål, må vi jobbe MED naturen og legge til rette for naturbaserte tjenester. Samtidig er det viktig å prioritere volum. Det må plantes og etableres trær og parker i ulike områder, for ulike budsjetter og med ulike bruker- og medvirkningsgrupper. Et eksempel på en naturbaserte tjeneste er et område med vegetasjon som tar imot overvannet og forsinker dette gjennom naturlige prosesser i stedet for at det føres inn i et rør nede i bakken. Vannet i røret øker faren for oversvømmelser i kjellere og må renses i renseanlegg før det kan tilbakeføres til naturen. I en naturbasert overvannshåndtering skjer dette ved at vannet filtreres i bakken, før det når en bekk. 


Arealknappheten - hva er arealet verdt for kommende generasjoner? 
Kampen om arealene er hard, og utbygging legger ofte press på de områdene som er avsatt til parker og grøntarealer. For å få plass til nok trær i Oslo og andre norske byer må arealbruken disponeres til det beste for samfunnets videre utvikling. Gode intensjoner er ikke nok. Arealbruken må følge de intensjoner samfunnet har. Generelt er verdisettingen av arealer som benyttes eller kan benyttes til parker og grøntanlegg, lav. Når vi vet hvor viktige trær og grønne områder er i tettbygde strøk, blir det tydelig at kroner per kvadratmeter ikke gjenspeiler den faktiske verdien arealet har for lokalsamfunnet. De samfunnsøkonomiske gevinstene med mange trær og parker er store. Her kan man ta med redusert risiko for skader fra overvann på avveie og positive helseeffekter for beboerne i nabolaget.

Verdisettingen preges av at det er for få kroner til drift og skjøtsel av grøntområdene. Dårlig vedlikeholdte grøntanlegg får en lavere verdi hos brukere og samfunn, fordi potensialet i arealene ikke synliggjøres. Et grøntområde uten godt vedlikehold, blir mindre brukt og et friareal som ikke brukes, blir lettere omgjort til andre formål. Det er derfor viktig at grøntarealene stelles for at de skal bevares for framtiden. 

Grøntfaglig kompetanse er vesentlig når det gjelder å planlegge og skjøtte parker og grøntområder. Målet som Oslo kommune har satt om treplanting setter vårt fag på agendaen. For å sikre god utvikling av grønnstrukturer og ivaretakelse av de områdene og trærne vi allerede har, er målet om treplanting viktig, både for Oslo og for samfunnet som helhet. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Slottsparken om våren. Foto: Mona Vestli
Slottsparken om våren. Foto: Mona Vestli
Last ned bilde
Kirebærtreet på Schous plass tidlig i mai. Foto: Mona Vestli
Kirebærtreet på Schous plass tidlig i mai. Foto: Mona Vestli
Last ned bilde
Karsten Raddatz og hunden benytter grøntarealene flittig. Foto: privat
Karsten Raddatz og hunden benytter grøntarealene flittig. Foto: privat
Last ned bilde

Om Norske landskapsarkitekters forening (NLA)

Norske landskapsarkitekters forening (NLA)
Norske landskapsarkitekters forening (NLA)
Josefines gate 32
0351 Oslo

+47 97519584https://landskapsarkitektur.no/

Følg pressemeldinger fra Norske landskapsarkitekters forening (NLA)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norske landskapsarkitekters forening (NLA) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norske landskapsarkitekters forening (NLA)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye