Langsiktig og tydelig fra Klimautvalget

Del

Klimautvalget 2050 har i dag lagt fram sin utredning om hvilke veivalg Norge står overfor for å nå målet om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050.
– Dette er en solid utredning som peker på grunnleggende endringer som trengs for å gjøre Norge til et bærekraftig lavutslippssamfunn, sier Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen.

Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen
Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen Fartein Rudjord Naturvernforbundet

 - Dette er imponerende arbeid fra Klimautvalget 2050! Det er tydelig at ekspertutvalget som Solberg-regjeringen nedsatte har tatt oppdraget på alvor. De evner å tenke langsiktig, helthetlig og mer systematisk der politikerne nøler, mener Gulowsen.

I 2050 skal bortimot alle utslipp av klimagasser være fjernet for godt. Klimautvalget legger til grunn at det vi gjør i dag for å innfri 2030-målene, må være i tråd med lavutslippssamfunnet vi skal ha i 2050.  

– Dette er en riktig og nødvendig innfallsvinkel. Om klimapolitikken bare har fokus på neste års utslippskutt, vil vi aldri greie å gjøre de store omstillingene som trengs for å oppnå lavere utslipp, energibruk og ressursforbruk, understreker Gulowsen. 

Klimautvalget har gått inn i flere ulike temaer og presenterer grundige analyser og anbefalinger. Utvalget er tydelig på at det er knapphet på fornybar energi, arealer og andre ressurser, noe som gjør at det totale ressursforbruket i stor grad vil avgjøre om vi greier å kutte utslipp raskt nok og på en bærekraftig måte. 

Behov for helhetlige løsninger

– Vi merker oss særlig at Klimautvalget er kritisk til å fortsette med store investeringer i petroleumssektoren, i og med at etterspørselen etter fossil energi vil måtte synke drastisk og videre satsning står i veien for omstillingen. Utvalget sier nesten rett ut at store investeringer i å elektrifisere sokkelen med kraft fra land ikke er fornuftig politikk, påpeker Gulowsen. 

– Vi er helt enige med utvalget i at knappe kraftressurser bør prioriteres til formål som er forenelig med et lavutslippssamfunn i 2050, fortsetter han.

Et annet tema Klimautvalget har tatt tak i, er bioressurser og biodrivstoff. 

– Klimautvalget peker på at dersom vi bruker store deler til biodrivstoff, vil vi risikere å mangle bioressurser til andre viktige formål. Dette er noe Naturvernforbundet har pekt på lenge, så vi er glade for at et offentlig utvalg nå sier dette så tydelige, understreker Gulowsen.

Planene må følges opp

Arealbruk er også et tema Klimautvalget har sett nøye på.

– Bruk og nedbygging av arealer kan gi store klimagassutslipp og naturødeleggelser. Det er viktig og riktig, som utvalget anbefaler, at det må settes klare rammer for kommunenes ansvar i arealpolitikken, slik at nasjonale mål for klima og natur blir nådd. Kommunene har planer for ytterligere store nedbygginger i form av blant annet hytter og næringsbygg, og staten ønsker å bygge mange store veier. Klimautvalget ber om en grundig gjennomgang av planene av hensyn til klima og miljø. Det er bra, påpeker Gulowsen.

Han mener også det er helt nødvendig å se på om gjeldende lover og virkemidler i skogbruket tar hensyn til klima og natur, slik utvalget foreslår.

Et problem i norsk miljøforvaltning er at vi har mye god kunnskap, men at denne ikke følges opp. 

– Dagens ferske utredning fra Klimautvalget 2050 må ikke lide samme skjebne. Vi forventer at anbefalingene følges opp gjennom en konkret og forpliktende handlingsplan som behandles av Stortinget, avslutter Truls Gulowsen i Naturvernforbundet. 

Nøkkelord

Kontakter

Følg pressemeldinger fra Naturvernforbundet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Naturvernforbundet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Naturvernforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye