Nye Veier

Skanska og Syltern skal bygge ny E6 i Trøndelag

Del

Nye Veier har innstilt arbeidsfellesskapet Skanska Norge AS og Johs. J. Syltern AS sammen med rådgiver Rambøll, for prosjektering og bygging av ny E6 mellom Berkåk og Vindåsliene i sørlige del av Trøndelag. 

Illustrasjon av ny E6 ved Berkåk
Illustrasjon av ny E6 ved Berkåk

I de neste månedene skal totalentreprenøren og rådgiveren gjøre nødvendige forberedelser til start på byggingen. Samtidig skal de sikre gode løsninger for selve gjennomføringen. Byggingen kan starte i løpet av våren 2024, og veien skal stå ferdig i løpet av høsten 2027.

- Målet med ny E6, som er en sentral nasjonal ferdselsåre, er økt trafikksikkerhet, bedre flyt i trafikken og stimulere til vekst og utvikling i en stor region. Nå ser vi frem til å komme i gang med arbeidene sammen med Skanska og Syltern. Denne strekningen er en viktig del av utviklingen av E6 sør for Trondheim, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

- Det har vært god konkurranse om kontrakten. Fire entreprenører var kvalifisert for tilbudsfasen. Skanska Norge AS og Johs. J. Syltern AS er to solide aktører i norsk anleggsnæring, og vi har store forventninger til samarbeidet de neste årene. Deres løsninger bidrar dessuten godt til klima og miljø. De har blant annet synliggjort en reduksjon i klimagassutslipp med over 50 prosent sammenlignet med klimagassbudsjettet, sier Aanesland.

Det blir ny E6 fra Berkåk i Rennebu kommune til Vindåsliene i Midtre Gauldal kommune sør i Trøndelag. Veistrekningen er omtrent 15 km. Det skal hovedsakelig bygges en firefelts vei på strekningen, som i dag både har en høy andel tungtrafikk (ca 30 %) og er svært ulykkesbelastet. Verdien på den kommende kontrakten for bygging av hele veien er på cirka 2,2 milliarder kroner eksklusive opsjoner og mva. Kontrakten omfatter totalentreprise på prosjektering, bygging og garantiansvar.

E6 gjennom Trøndelag forbinder de sørlige og nordlige deler av landet. Dette er en svært viktig hovedvei for lokalt, regionalt og nasjonalt næringsliv. Dagens standard på veien hovedsakelig med to felt er hverken tilpasset dagens eller fremtidens trafikk.

Fakta om ny E6 mellom Berkåk og Vindåsliene

  • Veien er 15 km lang, skal bygges med bredde på ca 19 m og en del med 17,5 m bredde
  • Det skal i tillegg bygges 15 km nye fylkes- og lokalveier hvor cirka 800 meter er tunnel i Vindåsliene
  • Planskilt kryss og tilkobling til eksisterende E6 på Berkåk
  • Viltgjerde langs ny E6 og Dovrebanen med to viltkryssinger av veien
  • Signering i november 2023
  • Planlagt start bygging er våren 2024
  • Planlagt veiåpning er høsten 2027
  • Vinner av konkurransen har tilbudt betydelig reduksjon i utslipp av klimagasser, og arealbeslag.

Kontakter

Bilder

Illustrasjon av ny E6 ved Vindåsliene
Illustrasjon av ny E6 ved Vindåsliene
Last ned bilde
Illustrasjon av ny E6 med toplanskryss ved Berkåk
Illustrasjon av ny E6 med toplanskryss ved Berkåk
Last ned bilde
Last ned bilde

Om oss

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. 

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg pressemeldinger fra Nye Veier

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye