Amogy

Amogy publiserer rapport om ammoniakks potensial som rent drivstoff for den maritime industrien

Del

Stavanger, 19 oktober: Amogy publiserte nylig undersøkelsen "Ammoniakk som en ren energiløsning for maritimt bruk". Rapporten beskriver pilotprosjekter der ammoniakk brukes som drivstoff og sammenligner ammoniakks potensial med andre alternative drivstoff. Rapporten trekker også frem de viktigste betingelsene som er nødvendige for å kunne innføre ammoniakk bredt i skipsfarten.

Taubåten "NH3 Kraken" (1MW) vil bli det første marine fartøyet som bruker ammoniakk som drivstoff.
Taubåten "NH3 Kraken" (1MW) vil bli det første marine fartøyet som bruker ammoniakk som drivstoff. Amogy

Maritim skipsfart utgjør 90% av verdenshandelen i volum og omtrent 3% av verdens karbonutslipp. Behovet for avkarbonisering av næringen er derfor avgjørende. Teknologiske fremskritt har gjort at ammoniakk er blitt et lovende drivstoff for et bredt spekter av fartøy. For å realisere det store potensialet kreves en kombinasjon av insentiver for produksjon, forutsigbare politiske betingelser og standardisering av praksis gjennom hele den maritime verdikjeden. Denne rapporten undersøker ammoniakks sentrale rolle for å avkarbonisere den maritime næringen.

Rapporten gir innsikt i:

  • Pilotprosjekter- og demonstrasjoner der ammoniakk benyttes som energibærer og drivstoff
  • Ammoniakks betydelige potensial for avkarbonisering i ulike fartøyklasser
  • Ammoniakks ytelse sammenliknet med andre drivstoffalternativer
  • Kritiske betingelser og bransjeinitiativ for utbredt gjennomslag i den maritime sektoren

– Vi ser at ammoniakk er blant de mest attraktive løsningene for at næringen skal kunne avkarbonisere skipsfarten. Rapporten belyser årsakene til at ammoniakk er en favoritt blant de alternative drivstoffene, men gir også et innblikk i politikken og regelverket som kreves for å realisere potensialet. Vi er overbeviste om at ammoniakk vil spille en sentral rolle i energiomstillingen, og Amogys teknologi er nøkkelen til å utnytte dens fulle potensial."

–Det er en felles ambisjon i den maritime næringen å finne de gode grønne løsningene. I Amogy er vi stolte av vårt bidrag til utviklingen, og funnene i vårt siste white paper, sa Seonghoon Woo, administrerende direktør og medgründer av Amogy.

Rapporten "Ammoniakk som en ren energiløsning for maritim bruk" er tilgjengelig for nedlasting på: https://go.amogy.co/ammonia-as-a-clean-energy-solution-for-maritime-use

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Amogy

Amogy ble grunnlagt i 2020 av fire MIT PhD-alumner, og har som mål å muliggjøre avkarbonisering av sektorer som er vanskelig å redusere, som skipsfart, kraftproduksjon og tungtransport, med sin ammoniakkbaserte, utslippsfrie, høyenergi- tetthetskraftløsninger. Til dags dato har Amogys ammoniakk-til-kraft-teknologi blitt demonstrert med suksess i en drone, traktor og semitrailer, og Amogy-teamet ettermonterer for tiden en slepebåt for å være verdens første ammoniakkdrevne fartøy. Selskapets investorer inkluderer Amazons Climate Pledge Fund, Nysnø gjennom AP Ventures,