Amogy
Amogy

Amogy ble grunnlagt av fire MIT PhD-alumner i 2020. De fire gründerne deler en felles visjon om å avkarbonisere tungtransportsektoren og akselerere den globale reisen mot nullutslipp innen 2050. Selskapets investorer inkluderer Amazons Climate Pledge Fund, AP Ventures, SK, Saudi Aramco og DCVC. I Norge er Nysnø eneste investor, som en investor gjennom AP Ventures. Til dags dato har Amogys skalerbare ammoniakkdrevne, nullutslippsenergisystem blitt demonstrert med suksess i en drone, en traktor og semi-lastebil. På to år har Amogy skalert teknologien fra 3kW til 300 kW. I høst vil de skalere opp til 1MW. 
 
Amogy tilbyr en banebrytende og høyeffektiv ammoniakk-til-kraft-teknologi som mater flytende ammoniakk gjennom cracking-moduler integrert i brenselcellesystemer. Ved hjelp av denne teknologien konverteres ammoniakk til hydrogen som gir kraft til de elektriske motorene med netto-null-utslipp.  
 
I september 2022 kunngjorde Amogy åpningen av sitt nye hovedkvarter i Stavanger, med mål om å komme tettere på norsk industri og utviklingen av fremtidens løsninger i den maritime næringen. I den forbindelse ble Christian Berg utnevnt som administrerende direktør. Berg kommer fra stillingen som direktør for forretningsutvikling for Yara Clean Ammonia. 
 

Amogy ble grunnlagt av fire MIT PhD-alumner i 2020. De fire gründerne deler en felles visjon om å avkarbonisere tungtransportsektoren og akselerere den globale reisen mot nullutslipp innen 2050. Selskapets investorer inkluderer Amazons Climate Pledge Fund, AP Ventures, SK, Saudi Aramco og DCVC. I Norge er Nysnø eneste investor, som en investor gjennom AP Ventures. Til dags dato har Amogys skalerbare ammoniakkdrevne, nullutslippsenergisystem blitt demonstrert med suksess i en drone, en traktor og semi-lastebil. På to år har Amogy skalert teknologien fra 3kW til 300 kW. I høst vil de skalere opp til 1MW. 
 
Amogy tilbyr en banebrytende og høyeffektiv ammoniakk-til-kraft-teknologi som mater flytende ammoniakk gjennom cracking-moduler integrert i brenselcellesystemer. Ved hjelp av denne teknologien konverteres ammoniakk til hydrogen som gir kraft til de elektriske motorene med netto-null-utslipp.  
 
I september 2022 kunngjorde Amogy åpningen av sitt nye hovedkvarter i Stavanger, med mål om å komme tettere på norsk industri og utviklingen av fremtidens løsninger i den maritime næringen. I den forbindelse ble Christian Berg utnevnt som administrerende direktør. Berg kommer fra stillingen som direktør for forretningsutvikling for Yara Clean Ammonia. 
 

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye