Naturvernforbundet

- Skaper grobunn for tillitskriser

Del

Flere natur- og miljøorganisasjoner reagerer kraftig på Regjeringens forslag om økt hemmelighold rundt prosessene knyttet til havvindutbygging. Innsyn er avgjørende for tillit, dialog og konfliktreduserende tiltak, mener organisasjonene.

Fartein Rudjord

Regjeringen har foreslått unntak fra innsyn i søknader og protokoller i saker som omhandler vindkraft til havs. De begrunner dette med at søknadene vil inneholde konkurransesensitiv informasjon, som det vil være arbeidskrevende å skille ut. Flere toneangivende miljøorganisasjoner reagerer sterkt, og sender nå en svært kritisk høringsuttalelse til Olje- og energidepartementet.

- Medvirkning og innsyn er helt avgjørende for tilliten til denne prosessen. Vi reagerer på at departementet sier det er "urimelig arbeidskrevende" å skille ut konkurransesensitiv informasjon. Det er jo jobben deres å lage et godt system. Da kan man ikke utelukke hele offentligheten, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet, BirdLife Norge, Sabima, Norges Jeger- og Fiskerforbund, WWF Verdens naturfond og Norsk Friluftsliv står bak uttalelsen, der det påpekes at innsynsretten er viktig i et demokratisk samfunn. «Staten bør spille med åpne kort og sikre transparente prosesser i utvelgelsen av selskaper som skal bygge havvindanlegg», skriver organisasjonene.

Forslaget innebærer at offentligheten ikke får innsyn i søknader om prekvalifisering og tildeling av prosjektområder inntil tildelingen er gjort. Dette svekker muligheten for kontroll med at de natur- og miljømessig beste løsningene velges, og øker sjansen for konflikter med natur- og miljøinteresser senere i prosessen.

- Åpenhet er avgjørende for å kunne ha en konstruktiv dialog som kan bidra til å ivareta naturen, forbedre prosjekter og redusere konflikt. Dette er særlig viktig på områder som havvind, der teknologien, kunnskapen og naturløsningene er under stadig utvikling, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur.

- Det er snakk om mange titalls milliarder i statsstøtte. Vi trenger åpenhet rundt hva dette faktisk går til, sier Gulowsen.

Nøkkelord

Kontakter

Om oss

Naturvernforbundet ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon. Vi er en demokratisk medlemsorganisasjon med over 37 000 medlemmer og rundt 100 fylkeslag og lokallag i hele landet.

Naturvernforbundet jobber med et bredt spekter av saker innen miljø- og naturvern, men spesielt med områdene naturvern, klima, energi og samferdsel. 

Følg pressemeldinger fra Naturvernforbundet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Naturvernforbundet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Naturvernforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom