– Det verste budsjettforslaget vi har sett

Del

Statsbudsjettet for 2024 er ikke i nærheten av å svare på den natur- og klimakrisen vi befinner oss i. Det fastslår Naturvernforbundet etter en gjennomgang av budsjettet som nettopp ble lagt fram.

–  Sett i lys av alvoret er dette kanskje det verste budsjettforslaget vi har sett, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

journey2008

Alvorlige mangler i statsbudsjettet for 2024:
▪ Slapp klimapolitikk og skuffende lite til enøk
▪ Altfor lite til natur og skog
▪ Vettløs motorveibygging fortsetter

Innen 2030 skal de norske utslippene av klimagasser være redusert med minst 55 prosent, og 30 prosent av hav, land og fjell skal være vernet. Dessverre ligger vi langt unna å nå disse målene. Kun 4,5 prosent av havområdene innenfor territorialgrensen er vernet, og bare 3,9 prosent av den produktive skogen er vernet. Utslippene av klimagasser er bare redusert med 4,7 prosent sammenlignet med 1990.

– Man kan spørre seg om regjeringen er fargeblind. Nok en gang leverer den et blygrått statsbudsjett, selv om behovet for grønn politikk er større en noensinne. Vi finner knapt noen spor av de høye ambisjonene de hevder å ha og ligger dessverre håpløst langt unna å nå 2030-målene for klima og natur. Dette budsjettet bringer oss ikke mye nærmere, sier Gulowsen.

Klima og ENØK

Regjeringen la i går fram en handlingsplan for enøk. Regjeringens plan legger opp til at energieffektivisering skal frigjøre 10 TWh strøm fra byggsektoren innen 2030. Det er en akseptabel ambisjon for byggsektoren, men Naturvernforbundet mener kravene og tiltakene for å nå disse målene er ikke i tråd med ambisjonene. Fra gårsdagens handlingsplan for energieffektivisering ser vi at regjeringen ikke følger opp energikommisjonen anbefalinger. Arbeidet blir ikke vesentlig styrket verken med penger eller med nye reguleringer.

– Det er fint at regjeringen endelig har lagt fram en handlingsplan for enøk, men dette er dessverre altfor slapt. Vi trenger en storsatsning, men har bare fått en sped begynnelse, sier Gulowsen.

Skammelig kutt til skogvernet

FNs naturpanel har slått fast at vi befinner oss i en naturkrise, hvor tap av natur og arter akselererer. I Norge lever de fleste sårbare og truede artene i skogen. Det er et prekært behov for skogvern, og mange skoger ligger i kø for å bli vernet. Nå mangler det penger, og heller ikke i år gir regjeringen skogvernet det løftet som trenges. På neste års budsjett kuttes midlene til skogvern med mer enn 170 millioner kroner.

– Dette er skammelig! Vern av mer skog er helt avgjørende for å hindre tap av arter og viktig natur. For hvert år som går blir krisen vanskeligere å stanse, sier Gulowsen

Motorveibyggingen fortsetter

Også innen samferdsel fortsetter regjeringen å satse på bygging av motorveier, som gir økte utslipp av klimagasser og ødelegger mye natur.

– Det er uforståelig at regjeringen fortsetter storsatsing på motorveier. Ikke bare fordi dette er svært ødeleggende for natur, matjord og klima, men også fordi det er et stort behov for penger til å utbedre og vedlikeholde de veiene og jernbanene vi har, sier Gulowsen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Truls Gulowsen, Naturvernforbundet, vandrehallen på Stortinget
Truls Gulowsen, Naturvernforbundet, vandrehallen på Stortinget
Last ned bilde

Følg pressemeldinger fra Naturvernforbundet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Naturvernforbundet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Naturvernforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye