Veterinærinstituttet

Ber jegere være på vakt ved lunge- eller leverforandringer i skutt elg

Del

I fjor påviste Veterinærinstituttet for første gang hundens dvergbendelmark (Echinococcus canadensis G10) hos en elg felt i Stor-Elvdal kommune i Innlandet fylke. Nå oppfordres jegere til å være på vakt for forandringer i lunger og lever i elgslaktet.

Nå starter elgjakten. Jegere oppfordres til å være på vakt for forandringer i lunger og lever  hos elgene de slakter. Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Nå starter elgjakten. Jegere oppfordres til å være på vakt for forandringer i lunger og lever hos elgene de slakter. Illustrasjonsfoto: Shutterstock

25. september starter elgjakta, og i disse dager sendes det ut infomateriell til jegere, særlig i Innlandet rundt det første funnet i Stor-Elvdal, med en oppfordring om å være på vakt og melde fra dersom de oppdager parasittblærer i lunger og lever.

Hensikten med undersøkelsene er å innhente mer kunnskap om parasittens utbredelse, spesielt på Østlandet i områder hvor utbredelsesområdene til ulv og elg overlapper.

Skal meldes til Mattilsynet

Funn av parasittblærene tilhørende Echinococcus canadensis G10, er meldepliktig til Mattilsynet.

Merk at om du finner unormale forandringer i lunger eller lever under jakt, ta bilder og deretter kontakt med Mattilsynet for å diskutere funnene. Mattilsynet avgjør deretter om materialet skal sendes til Veterinærinstituttet for videre analyser. Om mulig, ta vare på lungene og/eller leveren som har påviste forandringer. Organene oppbevares kjølig til funnene har blitt diskutert med Mattilsynet.

Sjelden med smitte til menneske men hold hunden unna rått viltkjøtt

Parasitten kan smitte til hund dersom hunder får adgang til å spise rått slakteavfall med parasittblærer. Hunder kan utvikle levende dvergbendelmark i tarmen og deretter skille ut egg i miljøet. Selv om parasittegg kan smitte også til mennesker, finnes det kun få smittetilfeller på verdensbasis. For å unngå smitte til mennesker, anbefales det at hunder ikke får adgang til rått slakteavfall. Dersom hunden likevel spiser slakteavfall, kan parasittbehandling vurderes i samråd med veterinær.

Veterinærinstituttet, Høgskolen i Innlandet og Mattilsynet har samarbeidet om flere møter og webinarer for å informere jegere og viltansvarlige i Innlandet og Norsk Jeger- og Fiskerforbund om hundens dvergbendelmark.

Som en hjelp til vurdering av elgslakt og for å informere om hva man skal se etter, har Høgskolen i Innlandet, det lokale Mattilsynet og Veterinærinstituttet utarbeidet et infoskriv som sendes ut og distribueres i jegermiljøer og i media. Informasjonsskrivet inneholder bilder av parasittblærer i lunger samt info om varslingsrutiner til Mattilsynet dersom forandringer i lunger eller lever oppdages under høstens jakt. I tillegg finnes det i infoskrivet flere bilder av andre unormale funn i lungene til hjortevilt som kan forekomme.

Infoark til jegerne kan lastes ned her, samt under Dokumenter lenger ned i denne saken.

Mer info om parasitten kan leses på Veterinærinstituttets faktaside.

Les ofte stilte spørsmål om parasitten her.

Kontakter

Bilder

Figur laget av Rebecca Davidson ved Veterinærinstituttet.
Figur laget av Rebecca Davidson ved Veterinærinstituttet.
Last ned bilde
Om jegere finner unormale forandringer i lunger eller lever under jakt, bes de ta bilder og deretter ta kontakt med Mattilsynet for å diskutere funnene. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Om jegere finner unormale forandringer i lunger eller lever under jakt, bes de ta bilder og deretter ta kontakt med Mattilsynet for å diskutere funnene. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Last ned bilde

Dokumenter

Om oss

Veterinærinstituttet er et biomedisinsk forskningsinstitutt og Norges ledende fagmiljø innen biosikkerhet for fisk og landdyr. Helt siden opprettelsen i 1891 har vi arbeidet for å avverge helsetrusler og se helse for fisk, dyr, mennesker og miljø i sammenheng - Én helse.

Kjerneaktivitetene omfatter forskning, diagnostikk, overvåking, risikovurdering, rådgiving og formidling. Veterinærinstituttet er nasjonalt og internasjonalt referanselaboratorium.

Veterinærinstituttet er et forvaltningsorgan med særskilt fullmakt under Landbruks- og matdepartementet. Hovedkontoret ligger i Ås, øvrige kontorer i Tromsø, Harstad, Brønnøysund, Trondheim, Bergen og Sandnes.

Om oss (vetinst.no) 

Følg pressemeldinger fra Veterinærinstituttet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Veterinærinstituttet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Veterinærinstituttet

Nytt norsk samarbeid for å overvåke smittsomme sykdommer hos hund og katt er det første av sitt slag27.10.2023 09:30:00 CEST | Pressemelding

En nytt datainnsamlingssamarbeid vil kunne gjøre det lettere å forutse og være beredt på sykdomstrusler for hund, i tillegg til å legge et bedre grunnlag for å kontinuerlig vurdere helsestatusen for landets kjæledyr. Veterinærinstituttet og DyreID går sammen i et nytt samarbeid for å bedre helsen og velferden hos norske dyr – det første av sitt slag.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom