Veterinærinstituttet

Krepsepestsmitte påvist hos signalkreps funnet i Østersjøen

Del

Veterinærinstituttet har påvist Aphanomyces astaci (krepsepestsmitte) på nordamerikansk signalkreps som er funnet i Østersjøen i Åmot kommune i Innlandet. Signalkreps er en uønsket fremmed art i norsk natur, og kan være bærer av A. astaci som forårsaker krepsepest hos norsk edelkreps. Edelkreps er på både den internasjonale og norske rødlisten over truede arter.

Signalkreps fanget i Østersjøen i Innlandet. Foto: David A. Strand, Veterinærinstituttet
Signalkreps fanget i Østersjøen i Innlandet. Foto: David A. Strand, Veterinærinstituttet

Etter tips fra lokalbefolkningen, gjennomførte Norsk Institutt for Naturforskning og Veterinærinstituttet søk og teinefiske etter kreps i Østersjøen i begynnelsen av september. Det ble gjort funn av signalkreps, som ble tatt med til Veterinærinstituttet for analyse. Der ble det bekreftet at signalkrepsen er bærer av A. astaci, som forårsaker den dødlige sykdommen krepsepest hos norsk edelkreps.

Østersjøen har forbindelse ned til Glomma, da utløpselva Gjesa drenerer til Julussa og videre til Rena og deretter Glomma. Glomma ble rammet av krepsepest for første gang i 1987, og igjen i 2003-2004 etter reintroduksjon av edelkreps ved flere lokaliteter. Det er usikkert om dette siste funnet kan knyttes til tidligere utbrudd i Glomma, men risiko for spredning av krepsepestsmitte fra Østersjøen er tilstede.

Krever ny smittesone

Krepsepest er en alvorlig smittsom sykdom i kategori F, som betyr at det er en nasjonalt listeført og meldepliktig sykdom etter bestemmelsene i dyrehelseforskriften, og er en alvorlig trussel mot de norske bestandene av edelkreps. Når den påvises kan Mattilsynet sette i verk tiltak for å begrense videre smittespredning, og for å forsøke utrydde smitten fra lokaliteten. Funnet av signalkreps og påvisningen av krepsepest er oppstrøms den eksisterende smittesonen i Glomma, og vil derfor kreve en utvidelse av eksisterende smittesone.

Les mer om krepsepest her.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Signalkreps er en uønsket fremmed art i norsk natur, og kan være bærer av A. astaci som forårsaker krepsepest hos norsk edelkreps. Foto: David A. Strand, Veterinærinstituttet
Signalkreps er en uønsket fremmed art i norsk natur, og kan være bærer av A. astaci som forårsaker krepsepest hos norsk edelkreps. Foto: David A. Strand, Veterinærinstituttet
Last ned bilde

Om oss

Veterinærinstituttet er et biomedisinsk forskningsinstitutt og Norges ledende fagmiljø innen biosikkerhet for fisk og landdyr. Helt siden opprettelsen i 1891 har vi arbeidet for å avverge helsetrusler og se helse for fisk, dyr, mennesker og miljø i sammenheng - Én helse.

Kjerneaktivitetene omfatter forskning, diagnostikk, overvåking, risikovurdering, rådgiving og formidling. Veterinærinstituttet er nasjonalt og internasjonalt referanselaboratorium.

Veterinærinstituttet er et forvaltningsorgan med særskilt fullmakt under Landbruks- og matdepartementet. Hovedkontoret ligger i Ås, øvrige kontorer i Tromsø, Harstad, Brønnøysund, Trondheim, Bergen og Sandnes.

Om oss (vetinst.no) 

Følg pressemeldinger fra Veterinærinstituttet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Veterinærinstituttet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Veterinærinstituttet

Nytt norsk samarbeid for å overvåke smittsomme sykdommer hos hund og katt er det første av sitt slag27.10.2023 09:30:00 CEST | Pressemelding

En nytt datainnsamlingssamarbeid vil kunne gjøre det lettere å forutse og være beredt på sykdomstrusler for hund, i tillegg til å legge et bedre grunnlag for å kontinuerlig vurdere helsestatusen for landets kjæledyr. Veterinærinstituttet og DyreID går sammen i et nytt samarbeid for å bedre helsen og velferden hos norske dyr – det første av sitt slag.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom