Veterinærinstituttet

NORM-VET-rapporten 2022: Aldri registrert lavere antibiotikaforbruk til landdyr

Del

Salget av antibiotika til landdyr var i 2022 det laveste siden registreringene startet for 30 år siden. NORM/NORM-VET-rapporten som offentliggjøres i dag viser at antibiotikaresistens hos dyr i Norge ikke er et stort problem.

Resultatene fra kylling bekrefter at tiltakene iverksatt av næringen for å kontrollere og få ned forekomsten av antibiotikaresistens har vært vellykket. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Resultatene fra kylling bekrefter at tiltakene iverksatt av næringen for å kontrollere og få ned forekomsten av antibiotikaresistens har vært vellykket. Illustrasjonsfoto: Colourbox

NORM-VET er det norske overvåkingsprogrammet for antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler, og som Veterinærinstituttet utfører på oppdrag fra Mattilsynet

Rapporten er en felles publikasjon som oppsummerer resultatene for bruk av antibiotika til dyr og mennesker, samt forekomst av antibiotikaresistens i bakterier fra fôr, dyr, mat og mennesker. Årets rapport oppsummerer data fra 2022.

Les hele rapporten her. 

- At vi fortsatt har en god situasjon både når det gjelder resistens og forbruk, viser at det gjøres mye godt arbeid på mange nivåer i Norge, fra dyreeier og næringsorganisasjoner, til veterinæren, kunnskapsstøtteinstitusjonene og opp til myndighetene. Sykdomstrusler og zoonoser, mer resistente bakterier i andre land og på humansiden, understreker betydningen av å følge utviklingen nøye også framover, sier administrerende direktør Torill Moseng ved Veterinærinstituttet.  

- Resultatene fra overvåkingen av antibiotikaresistens hos bakterier fra dyr og mat i 2022 bekrefter at situasjonen i Norge er god. Forekomsten av multiresistente bakterier, altså resistens mot tre eller flere antibakterielle klasser, samt resistente bakterier av særlig interesse er fremdeles lav, sier seniorforsker Anne Margrete Urdahl ved Veterinærinstituttet.

Rapporten gir også oversikt over forbruk av antibiotika. I 2022 ble det solgt 4623 kg antibakterielle veterinærpreparater til landdyr, noe som er det laveste salget registrert (data tilgjengelig fra 1993). Av dette var 4241 kg brukt til matproduserende landdyr og 382 kg ble brukt til kjæledyr. I tillegg ble det brukt 425 kg i fiskeoppdrett.

Bruk av antibiotika er en viktig driver for utvikling av antibiotikaresistens og i Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens 2015-2020, som fortsatt brukes som sammenlikningsgrunnlag fram til oppdatert handlingsplan foreligger, ble det satt mål om reduksjon av forbruk av antibiotika. Disse målene ble oppnådd for matproduserende landdyr og oppdrettsfisk. Siden 1993 har forbruket av antibiotika til oppdrettsfisk vært svært lavt og var i 2022 mer enn 99 prosent lavere enn i toppåret 1987.

Les mer her.

Kontakter

Bilder

Fungerende direktør i Mattilsynet Lise Petterson fikk overlevert NORM-VET-rapporten 2022 fra administrerende direktør ved Veterinærinstituttet Torill Moseng. Foto: Tom Haavardstun, Veterinærinstituttet
Fungerende direktør i Mattilsynet Lise Petterson fikk overlevert NORM-VET-rapporten 2022 fra administrerende direktør ved Veterinærinstituttet Torill Moseng. Foto: Tom Haavardstun, Veterinærinstituttet
Last ned bilde

Om oss

Veterinærinstituttet er et biomedisinsk forskningsinstitutt og Norges ledende fagmiljø innen biosikkerhet for fisk og landdyr. Helt siden opprettelsen i 1891 har vi arbeidet for å avverge helsetrusler og se helse for fisk, dyr, mennesker og miljø i sammenheng - Én helse.

Kjerneaktivitetene omfatter forskning, diagnostikk, overvåking, risikovurdering, rådgiving og formidling. Veterinærinstituttet er nasjonalt og internasjonalt referanselaboratorium.

Veterinærinstituttet er et forvaltningsorgan med særskilt fullmakt under Landbruks- og matdepartementet. Hovedkontoret ligger i Ås, øvrige kontorer i Tromsø, Harstad, Brønnøysund, Trondheim, Bergen og Sandnes.

Om oss (vetinst.no) 

Følg pressemeldinger fra Veterinærinstituttet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Veterinærinstituttet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Veterinærinstituttet

Nytt norsk samarbeid for å overvåke smittsomme sykdommer hos hund og katt er det første av sitt slag27.10.2023 09:30:00 CEST | Pressemelding

En nytt datainnsamlingssamarbeid vil kunne gjøre det lettere å forutse og være beredt på sykdomstrusler for hund, i tillegg til å legge et bedre grunnlag for å kontinuerlig vurdere helsestatusen for landets kjæledyr. Veterinærinstituttet og DyreID går sammen i et nytt samarbeid for å bedre helsen og velferden hos norske dyr – det første av sitt slag.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom