Historisk rettsstrid om Førdefjorden

Del

I morgen 18. september starter rettsaken der staten er saksøkt av Naturvernforbundet og Natur og Ungdom for tillatelsen til å dumpe gruveavfall i Førdefjorden. Det er satt av ti dager i Oslo tingrett til det som blir omtalt som en historisk miljøsak.

– Vi har klaget på vedtak, demonstrert og lenket oss fast. Nå gjenstår bare denne muligheten for å redde Førdefjorden, og vi har god tro på seier, sier Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom.

Det er en av Norges mest langvarige miljøstrider som nå kommer opp for retten. Det har vært planer om deponering av gruveavfall i Førdefjorden helt siden 1990-tallet. Statens egen faginstans Havforskningsinstituttet har hele veien frarådet prosjektet og uttalt at det «ikke er bærekraftig bruk av fjorden». Likevel har staten gitt gruveselskapet Nordic Mining tillatelse til å utvinne mineralene rutil og granat i åpent dagbrudd i Engebøfjellet med deponering av opptil 170 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden.

Vil utrydde liv i deponiområdet

– Hvis dette ikke blir stanset, vil alt liv i deponiområdet bli utryddet, og gruveavfallet kan spre seg til store deler av fjorden og ramme fisk og andre organismer. Førdefjorden har forsynt folk med mat i tusenvis av år. Vi kan skalte og valte med livsgrunnlaget vårt, sider Gylver.

Når rettsforhandlingene tas opp i Oslo tingrett i morgen vil Naturvernforbundet og Natur og Ungdom nedlegge påstand om at de statlige tillatelsene er ugyldige fordi de bygger på en uriktig forståelse av EØS-rettslige miljøkrav. Det vil også bli anført at det finnes en bedre driftsform uten sjødeponi, noe som skulle ha vært utredet og pålagt. I tillegg vil miljøkonsekvensene av utslippene til sjøen bli mer alvorlige enn det som er forutsatt i tillatelsene.

– Gruveprosjektet til Nordic Mining er utdatert, og statens tillatelser er ikke i tråd med lovverket. Det er ingen andre land enn Norge og Papua Ny-Guinea som sier ja til ny gruvedumping i sjøen. Vi må slutte å behandle naturen vår som avfallsplass, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Rikere enn tidligere antatt

Gruveavfallet vil inneholde store mengder finmalt stein, miljøgifter, mikroplast og giftige kjemikalier som det svært giftige flotasjonsmiddelet SIBX. Like ved det planlagte sjødeponiet ligger et av Vestlandets beste gytefelt for torsk. I en undersøkelse som Havforskningsinstituttet la fram i sommer får sjøbunnen der det skal dumpes gruveavfall høyeste score for artsrikdom. Det er blant annet påvist koraller og rødlistearter som blålange i og ved det planlagte deponiområdet. Førdefjorden har flere sårbare og truede arter enn hva man har kjent til, også inne i det planlagte deponiområdet. Blant dem blålange (sterkt truet) og bambuskoral (nær truet), og høyere artsmangfold av dyr som lever nedi sedimentene på havbotnen enn flere andre vestlandsfjorder.

 – Dette kan bli den viktigste miljørettssaken i norsk historie. Hvis vi vinner, vil det blir slutt på at myndighetene med viten og vilje kan tillate forurensning som ødelegger norske fjorder og havområder, sier Gulowsen.

Pressepakke med oversikt over Fjordsøksmålet ligger vedlagt.

Slik kan du følge rettsforhandlingene

Det vil være mulig å dekke søksmålet på følgende måter.

- Fysisk oppmøte i Oslo tingrett, sal 127. Det kan være lurt å møte opp ca 8.30 mandag 18. september, da det er ventet stort oppmøte særlig på rettssakens første dag.

- Via strømming: https://www.domstol.no/Naturvernforbundet-Staten

Vi minner også om nettsiden Fjordsoksmalet.no, hvor vi har samlet fakta, bakgrunnsinfo og et stort dokumentarkiv med sentrale dokumenter i saken. Her vil dere finne rettsdokumenter fra begge parter, men også sentrale vedtak i gruvesaken, utslippstillatelser, avfallshåndteringsplan, dokumenter fra gruveselskapet Nordic Mining og mye mer. Den vil bli forløpende oppdatert med siste nytt underveis i saken. Dere vil også finne bilder til fri bruk i omtale av saken.

https://fjordsoksmalet.no/

https://fjordsoksmalet.no/dokumenter/

https://fjordsoksmalet.no/for-presse/

Nøkkelord

Kontakter

Dokumenter

Følg pressemeldinger fra Naturvernforbundet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Naturvernforbundet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Naturvernforbundet

Voldsom nedbygging av sårbar finnmarksnatur24.6.2024 10:32:07 CEST | Pressemelding

Forslaget til mulig kraftutbygging i Finnmark vil få omfattende negative konsekvenser for natur og samisk kultur, selv om noen av de verste prosjektene er ute. Flere kontroversielle prosjekter er fortsatt med, som planene om Skarvberget og Oksefjorden vindkraftverk. Det er en svært gledelig nyhet at de ekstremt kontroversielle og naturødeleggende planene for Davvi og Kokelv vindkraftverk er ute av prosessen, til tross for at Davvi egentlig var det som hadde kommet lengst. Dette viser at NVE har lyttet.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye